ی ی ی ی

ی یی

 

ی  11 ی ی ѐ یی ѐ ѐ ی. ی ی ی ی Ԙی ѐی ی ی یی ی ی ی Ԙ یی ѐ ی .  Ӂ یی ѐ    ی    یی  ѐی  ی Ԙی ѐی (یی ј ϡ یی ʁ یی ҡ ی ییی ی ی) .

ی ی ѐ ی ی 12 ی ѐ ǘیی ی ی ѐ ی . ی ییی ی ی ی ی . ј ϐ ی ѐ ی ی ϡ ی ѐ ی ی ϡ ی یی ی ی ѐ ی ѡ ی ѐ ی ی ی ϻ ی ѐ ʘی ی ϡ ی .

۱۱ ی ی ی ѐ یی ѐ ѐ ی.ی ی ѐ یϐ ѐ ѐ ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ѐ (12 ی) ی ی ی ی ی ѐ ѐی ̡ ی . ی ی ی 9 ǘ ی ȡ یی یӡ ѡ ی ϡ ی ҡ ј ی јی . ی . ی یی یی ی یی ی یی .

 

ϐی ی ѐ ( )

ϐی ی ѐ ( ) ی ی ѐ ی . ی ی ی ی ی ѐی ی ϐی 10 ی یی ی ѐ ی ی . ی ѐ ی ی () ی ی ی ϐی یی . ی ѐ ی ی ی ѐی ی ʡ ی ی ѐ ی ѐ . ی ی΍ ی ی ѐ یی ѐ . Ӂ یی ی ѐ ی ی ی ј ی یی ی ی ی 60 ی 2016 ی ی . Ӂ یی ی ѐ ی ی ی ی . ی یی ѐ ی ی ѐ ی ϐی . ی Ϙ ی یی یی یی ǘ . ی ѐ ی ی ی ѡ ی ʐ ѐی . ی 100 .

 

ی

ی 2016 ѐ Ȑی یی ی ѐ ییی ѐ . ی ی ی ییǡ یǡ јی Ӂیǡ ی ǁ ...... Ԙ Ԙ ѐ .

 

یی . ی ی ѐ ϡ ی ی یی یی ј .

ѐ یییی ی "ی یی" ی یییی ی ѐی ѡ ی یϡ ی . ی 2016 یی  ی ی Ԙ ی ی ϡ ی .

 

ی ی ییی . ی ییی ی ی ی јϐ ѐی . یی ی یی . یی ѐی ی ی ی ԝ ی یϐ یی .

ی ی ӡ ی ѐ ی.

ی یی یی ی ی ј .

 

ی ی ی ѐ . ی ی 300 ѐ Ȑی ј .

 

Ӂی Ԙی ѐ . ѐی ی ی ی ی ی.

 

ی ی ییј ʐ ӡ ϡ ی یϡ ی ϡ یی .... ییی ی ѐ ѐ . ی ی ی ϐ ی јϐ ʐی .

یی یی ی ی ی ѐ ј .

 

Ә ی ی ی . ϡ ʐی ѐѻ ی ѐ ی .

 

ی یی ѐ . ی ی یΡ ѐ ... ǐی ѐ . یی یی ی ѐی ϡ یԐ ژ ی ی . ی ی ѐ ј .

 

 

 

ǐ ی ی ی ی یی ی ѐ .

 

یی ی ی ی ѐ ʘ یی Ӂی ϐ .

 

ی ی ѐی ǁ ییی ۳۰ ییی ی ј . ی ʡ ی ی یی ѐ .

 

 

 

:   371 1395 21 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول