ی یی یی ی

ی ی юی ی ی یی یѐ

 

ی ی ی ی ی ی ی ی یѐ ی یی یѐ ی ی Ԙیی یی ی ی ی ی "" ϡ ٢٦ ١٣٩٥ ١٥ ٢٠١٦ یی ی ی یی юی - ی ی Ș - .

یѐ ی ی یی юی ی ی یѐ ی یی ی юی ی ی ی ی юی یی ی ϐ .

 

ی ی ʐǝی یی юی ی ی ی یی ی یی یѐ ی ی ی ی ی Әی ǘ ی "" ی ی ی ی ی ی юی ی ی یѐ ی . ی یѐ ی ی ѐیی ی یی یѐ ѐ ی یی ی .

 

ی ی ѐیی ی ی "" :

١ ی ٢ یی ٣ یی ٤ یی ٥ ی ٦ ی یی یѐ ی یی ǘ ی ی ی И ی . ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی юی ی ی ی ی.

ǘ ی ی .

 

ی یی ʺ

ǘ ی ی ی ی یی

ی ی یی

ѐ ی юی ی ی ی ی ی ی

ی یی

٢٩ ١٣٩٥ یی - 18 ٢٠١٦ یی

 

:   372 ی 1395 21 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول