ی یی ی ی

. یی

 

ی ی * ی

 

!**

ѐیی

ی

ی

ی

ی

ی ی

ی ی

 

ی ی

ی ی

ی ی

ی

ی ی ی

ǎ ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی!

ی یی

ی ییی ϐی

ی

ی ی

Ȑ!

ی

یی !

یѐ ی !

ی ی

ی

ی

*ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی   ی ѐیی . ǡ    ی ی ی ی ی ی ی ʐی ی ѐیی ی ϡ ی ی: ی   ی   (ی ی )

** ی ( )

 

 

 

:   372 ی 1395 21 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول