. یی ( . )

 

ی!

  ی

ی ی

ی

ی

ی

ی

 

ی

یی ی

ی ی ییی

ی

ی !

ی یی!

ی

یҐ

ی ی

ی ی

ی

ی یی

 

ǐ ی

ی ی

یی

ѐی ی

ی

  

 

 

:   372 ی 1395 21 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول