شهدای فدایی در مرداد ماه

رفقا: ناصر فضل الهی ـ محمد صفاری آشتیانی ـ فرخ سپهری ـ مهدی فضیلت كلام ـ فرامرز شریفی ـ محمد رضا خوانساری ـ احمد زیبرم ـ فریدون شافعی ـ عباس جمشیدی رودباری ـ زین العابدین رشتچی ـ غلامرضا بانژادـ حسین الهیاری ـ جهانبخش پایداری ـ مرتضی (امیر) فاطمی ـ داریوش شفائیان ـ قدرت الله شاهین سخن ـ فرزاد صیامی ـ بهروز کتابی ـ سعیده کریمیان ـ گودرز همدانی ـ مهدی یوسفی ـ حسن كهل ـ زهرا فرمانبردار ـ حسین پور قنبری ـ محمد تقی ترابی ـ محمد رضا رمضانعلی ـ محمد عظیمی ـ محمد یزدانی ـ کامران اسماعیل زاده ـ هادی حسین زاده كرمانی ـ جواد كاشی ـ یوسف كیشی زاده ـ سعید میرشكاری ـ هرمز گرجی بیانی ـ ابوالقاسم رشوند سرداری ـ هامان شفیعی ـ محمد (محمود) یوسفی ـ حسین محمدی ـ بیژن مجنون ـ عبدالکریم عبدالله پور ـ سعید سلیمانی نژاد ـ علی احدی ـ عباسعلی شریفیان ـ علی رضا قاسمیان ـ اسماعیل عابدی ـ غضنفر اسدی ـ جمیل اكبری آذر ـ ونداد ایمانی ـ مسعود جعفرپورـ ابراهیم جلالی ـ علدالرحیم (مجید) جلالی ـ شهرام خداپناهی ـ یحیی رجبی ـ محمد رفیعی ـ فرهاد سلیمانی ـ محمدرسول عزیزیان ـ کاظم کازرونی ـ فیروز صدیقی ـ جمشید پورقاسمی ـ عبدالعظیم سرعتی، از سال 50 تاكنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع به دست مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند، یادشان گرامی باد

 

منبع: نبردخلق شماره  372، سه شنبه اول تیر 1395 – 21 ژوئن 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول