متن سخنرانی زینت میرهاشمی در گردهمآیی بزرگ مقاومت ایران

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ - ۹ ژوئیه ۲۰۱۶

 

خانمها، آقایان درود بر شما که مشعل مبارزه برای آزادی را علیرغم همه سختیهای آن بر دست گرفته اید و پرتوان مثل همیشه در گردهمایی مقاومت شرکت کردید.

درود می فرستم به زندانیان سیاسی، به کارگران و معلمان زندانی  و به مجاهدان پایدار در کمپ لیبرتی

 

خانمها و آقایان من برای رعایت وقت بسیار فشرده صحبت می کنم.

موضوعی که ما را با زبانها، عقاید و رنگهای متفاوت امروز دور همه جمع کرده، مبارزه با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران و مقاومت در برابر همه آنهایی است که به زور می خواهند مشعل مبارزه را از ما بگیرند و خاموش کنند است.

دیکتاتوری ولایت فقیه از محدوده مرزهای ایران فراتر رفته و با تروریسم، مانعی جدی برای دستیابی به صلح و ارامش در منطقه است. این دیکتاتوری مانع رسیدن مردم ایران آزادی و تحقق توسعه دموکراتیک از نظر سیاسی و اقتصادی است.

 

رژیم ایران از یک سو با صدور تروریسم و دامن زدن به جنگ در منطقه، منافع مردم ایران را به خطر انداخته و از سویی دیگر در داخل دست به سرکوب مردم میزند. یکی از هدفهای شورای ملی مقاومت، دستیابی به صلح، دموکراسی و حکومتی غیر دینی و لائیک است. مقاومت سازمانیافه مردم ایران و شورای ملی مقاومت بر این تصمیم مصمم است. در این مسیر همه کسانی که این حکومت ارتجاعی را تقویت می کنند، به بازتولید خشونت چه در ایران و چه در منطقه یاری می رساند.

 

کسانی که مقاومت ایران برای رسیدن به خواسته هایش را همراهی می کنند قبل از هر چیز مدافعان پرنسیبها و ارزشهای انسانی هستند.

به نظر من، برای تحقق صلح و دمکراسی در خاورمیانه نیاز ضروری به قطع کامل حمایت از جمهوری اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم است. کشورهای جهان باید مناسبات اقتصادی خود با جمهوری اسلامی را مشروط به رعایت حقوق بشر از جانب رژیم ایران کنند.. این امر مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی را تقویت خواهد کرد.

در پایان با ابراز انزجار از حمله اخیر به کمپ لیبرتی و محکوم کردن این عمل وحشیانه، همبستگی خود را با رزمندگان آزادی در لیبرتی و با زندانیان سیاسی اعلام می کنم.

 

در پایان همچنین ضروری می دانم از جانب سازمان چریکهای فدایی خلق ایران مراتب همبستگی و احترام خود را به مادران شهدا و زندانیان سیاسی اعلام نمایم

سپاس گزارم

منبع: نبردخلق شماره  372، سه شنبه اول تیر 1395 – 21 ژوئن 2016

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول