یی ͘ی ǁ

: ی

18 1395

 

ی . یی ی ی ی . ی یǁی ǘ ی ی یی ی ی ی ی ی ی . یی ی . یی یی ی ی Ԙی ǘ ی ی ی ی ی یی с ی Ȑی ی ی ی ی ی ی Ԙ .

ی ی ی Ȑ. ی ی ی. یی ی ی ی . ی ی ی ییی ی ی !! ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی с ی ی. ی ی. ی ی یی ی ی. ی ی с ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی .

ǘ ی ی ی ی ȡ ی ی ی . ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ . ی ی ϐ ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی یی эی ی ی ی ǘ ѐ Ԙ ی с ی ی ی.

ی ǘ ی ی. ی ی ϐی ی ی ی . ǡ ی ϐی. ی ی ی یی ѐ.

ϐی. ی.

 ی

 

 

:   374 ی 1395 22 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول