شهدای فدایی در شهریور ماه

رفقای فدایی: ایرج سپهری ـ اعظم السادات روحی آهنگران ـ حسن سعادتی ـ هاشم باباعلی - پروین فاطمی ـ عباس كابلی ـ جواد كارشی ـ نادره (جمیله) نوری ـ یعقوب (امیر) تقدیری - قزلجه میدانی ـ علی میرشكاری ـ انور اعظمی ـ محمود باباعلی ـ طهمورث اكبری ـ جمیل یخچالی ـ شهریار ناهید - احسن ناهید ـ محمد مجیدی ـ حمید رضا مالكی ـ احمد صادقی ـ محمدتقی برومند ـ بهنام رهبر ـ بهمن رهبر ـ محمدرضا فریدی ـ سعیده كریمان ـ پرویز داوری ـ غلامحسین بیگی ـ حسن صالحی ـ علی رضا شاه بابایی کوتنائی ـ ناصر فتوتی ـ ناصر سلیمی - محمد سیاسی ـ حمیدرضا ماهیگیر ـ علیرضا پناهی ـ قاسم معروفی ـ ابوبكر آرمان ـ هوشنگ احمدی ـ رشید (سمکو) یزدان پناه ـ بیژن جنتی ـ مرتضی خدامرادی ـ مصطفی شمس الدینی ـ قاسم سیدباقری ـ عبدالرضا غفوری ـ حسن جان لنگوری - صفر لنگرودی - ابوبکر حمیدی - علی توکلی -  کریم سعیدزاده -  عبدالله فیض الله بیگی - عبدالرضا ایروانی - مهرداد حیدری فرد -  یوسف کیشی زاده - محمدرضا مزیدی - محمد چشم براه - خسرو مبارکی - علی شیرمحمدی - نفیسه ناصری - محمد تقی (همایون) فرومند - علیرضا یراقچی - فریدون (فرید) یزدانیان - یدالله آل کنعان - محمود خاموشیان - مریم فرشادفر - نصرت الله کریمی - جواد بنی احمد - یوسف ایمانی دارستانی - زهرا (اشرف) بهکیش - نقی (امیر) طریفی دارستان - اکبر صمیمی - عباس تهمتنی - عزیز محمد رحیمی- محمد (فرشاد) تمدن ـ اصغر جعفری جزایری ـ خسرو مباركی ـ سعید رهبری ـ علیرضا یراق چی ـ محمدرضا ستوده ـ احمدرضا شعاعی ـ مهدی سمیعی ـ ابوالفضل غزل ایاق ـ رشید آهنگری ـ محمد تمدن ـ جمشید میرحیدری ـ یونس رمضانی ـ جلال فتاحی ـ محمدعلی ابرندی ـ سیاوش حسنوند ـ ایرج سلیمانی، از سال 1350 تاكنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع و به وسیله مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.

 

 

منبع: نبردخلق شماره  374، دوشنبه اول شهریور 1395 – 22 اوت 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول