در سوگ درگذشت دو مادر پایدار و فداکار

با تاثر و تاسف بسیار در روز چهارشنبه 14 مهر 1395،
دو مادر فداکار و دو انسان پایدار، بانوان نیر اقدس رازانی و سلطنت خانم اعظمی ما را ترک کردند.

رفیق نیر اقدس رازانی در روز چهارشنبه 14 مهر، در سن 86 سالگی در بیمارستانی در کرج درگذشت. رفیق نیر از معلمان فعال در درود بود که در سال 1360 توسط رژیم مورد تصفیه قرار گرفت و به علت ارتباط با فدایی شهید رفیق مریم دژآگاه و فعالیت در کانون معلمان این شهر دستگیر و از سال 1360 تا 1362 زندانی شد. پس از آزادی همراه با خانواده به شهر کرج نقل مکان کرد. یکی از دامادهای او به خاطر جانبداری از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به وسیله مزدوران رژیم در سال 1361 به جوخه های اعدام سپرده شد. زنده یاد بانو نیر اقدس رازانی، زنی فداکار بود که با بسیاری از فعالان سیاسی اجتماعی ارتباط و خود در فعالیتهای فرهنگی مشارکت داشت. در مراسم خاکسپاری و آخرین دیدار با این رفیق در روز جمعه 16 مهر 1395، تعداد زیادی از رفقای چپ و فعالان سیاسی و اجتماعی شرکت کردند.
از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درگذشت رفیق نیر اقدس رازانی را به فرزندان اقوام و آشنایان وی، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.

چند ماه پس از درگذشت زنده یاد آقای پرویز اعظمی بیرانوند، همسر و پشتیبان همیشگی پرویز خان، بانو سلطنت اعظمی در روز چهار شنبه 14 مهر، در تهران در گذشت. زندگی این بانوی بزرگوار از زمانی که در کودکی شاهد اعدام پدرش شد، تا وقتی فرزندش رفیق فریدون اعظمی و دامادش رفیق توکل اسدیان به دست جلادان خمینی به شهادت رسیدند و تا هنگامی که در قتل عام زندانیان سیاسی داماد دیگرش، رفیق هبت الله معینی و تعدادی ديگر از خویشاوندان اش سربه دار شدند، همراه با درد و رنج و البته استواری و پایداری بود. بانو سلطنت اعظمی همه دشواریها و رنجها را با عشق به انسانها و محبت به اطرافیان تحمل می کرد. پیکر زنده یاد سلطنت اعظمی در روز جمعه 16 مهر 1395 در آرامگاه دارالسلام بروجرد با حضور انبوهی از مردم به خاک سپرده شد.
از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درگذشت بانو سلطنت اعظمی را به فرزند و خانواده بزرگ اعظمی، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.


مهدی سامع
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۹ اکتبر ۲۰۱۶

 

منبع: نبردخلق شماره 376، شنبه اول آبان ۱۳۹۵ – ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول