ی یی ۳۷۶ ۱۳۹۵

ی ی

ی

 

ی ی ǐ ی یی ی ی یء ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ݘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ϙی ییی ی .

ی 1384 ی ی  1388 ی ی ی یی ی ی ی ی یʻ ی ی ی . ی ی ی .

ی ݘ ی ǘی ی ی ی یʐی ی ǻ ی ی ی ی ѐی ی ޡ ی ی ی ѐ ی ی یی ی ی ی ییی یی 11 ԡ ی ی .

ی ݘ ی یی ̐یی ی ی ی ϡ ی юی ی . ݘ ی ی ی Ӂ ی ی ی . ݘ ی ی ی ј یی ی یی ی ی ی ی .

ی ی یی ʡ ی Ґ ی .

ی ی ی ǐ ی јʻ ی Ȑϡ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی یѡ ی 9 ی 1395 ی ѐ ی . ی ی یی ѻ ی ی ی یͻ ی ی ی ی یʻ ی .

ی ѐ ͘ ݘ ی ی ی . ی ی ی ییی ی 25 ی Ș ی ی ی ѐ . 3 ی ی ѐی Ӂ ی ی یی ی ی . ی ی Ӂ ی Ș ی ی ی ǐ ǻ ی ی ی .

 

ی ی ی ی ی ی ی ی 5 1395 ی .

ی ی ی یی ی ی ی ی ј ی. ی ј یϡ ی ی ی ј ی. ی ی. ی ی ی . یی یی ی ی ی ݘ ی ی Ȑی ی.... ی ی یی ی ی ǐ ی یϡ ی ی ی ی. ی . ی ی. ی ی یی ی ی. ی ی ی یی یی ʡ یی . ی ی یی ی یی ی. ی ی ی ی یی Ȑی ی یی Ȑی یی Ȑی ϐ ی ϐ...... ی. ی ی ی ی ی . ی Ԙی ی ی . یی. ی ی . ی یی یی. ی ی ی ی ʡ . ی ǐ ی ی . . ی ی . ی ی . ی ی. ی ϡ ϡ ی ی ی. ی .

 

ی ی ی ی ی ی* ʻ ی یʡ یییی ی ی ϐ . ی ݘ ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʿ

ی ی ی ǘی ی ی . ی ǘ юی ی ی یی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی . ی ʘ ی ʡ ی ی ی э ی ی . ی یی 1388 ی ی ѐ ی ی ی. ی ی ی ԡ یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ʘ ی ی ی .

ǘ ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ǐ ϡ ی ی Ԙ ی ی .

 

ی

*ی ی ی ی ی ی ی (ѐ ی ی ۹۴۰ ی ) ی ѐ ی ϡ Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی .

јی ی ی یی: ...ی ͘ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ȁ ی ǘ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ͘ی یی یی ی ی ی ی ͘ی . (ی 7 1395)

 

: 376 ۱۳۹۵ ۲2 ǘ ۲۰۱۶

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول