ی

ǘ

15 1395

 

ی 29 ...

ی

ی ی

 

ی ی . ی ی "" ϡ ... یی ی ی یی ی ی . ی ǿ

ی ی ی یϐ ϐ ی ی ϡ ی ی. ی ی یی ی ی . یی ϡ ی "" .

Ȑی. ҡ ی ǐ یی ی ی ی . یی ی ی ی ی ϐی یϡ ی ǐ ی ی .

ی ی ی ی ǡ ی с ی ی ی ی . یی ی . ی ϡ ǎ یی ی 29 یԡ ی ی ... ی. ی ی ی . ی . ی ی . .

ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی یی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی یی ییی . یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ǡ ی یی یی ی  ی  ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ѐ . ی یی ی ی ϐی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی. یی ϡ .

.... ی ی یی ی . ی . ی . یی ی . ی یی . ی . ی Ȑ ی. یی ȁ.  ی ی. ی ی Ȑ. یی ϐی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . یی ی. ی ی Ȑی . ޡ ی . یی ǐی. ی ی ǐ ی ... ی "" ی . ی . ی ی ی . ....

ی

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی : ی ی .

ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی.

 

. - ی ی ی ی ی ی. ی ی . ی ̐ی . ی ی ی ی .

 

: 377 ۱۳۹۵ 21 ۲۰۱۶

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول