شهدای فدایی آذر ماه

 

رفقای فدایی: اسدالله بشردوست - پرویز نصیر مسلم - ابوالقاسم نیكچه همدانی - زهرا آقانبی قلهكی - علیرضا شهاب رضوی - علیرضا بهاری پور مزکوشی - علی عبدالعلی زاده - محمدرضا شهنواز - غلامرضا كاروردیان چایچی – ناهید ملک محمدی  - حمیدرضا سعادتی - مختار قلعه ویسی - احمد اقدسی - بهروز بهروزنیا - حسین تدریسی - فرهود روانی - محسن مدیر شانه چی - فریدون شافعی – ناهید محمدی - محمدعلی پاویار - حمید اشراق -  توکل اسدیان - بیژن حوایی - جلال پورجعفری آزاد، - خسرو دستاران - حسین غلامی – محمد حسین معینی - پیام هنریار - کامیار کریمی - احمد طهماسبی - مجتبی تابا - مسعود فرخی پور - هوشنگ کیانی - مجتبی شادمان – ابوالقاسم اصفری صحت – عبدالکریم اجیرایی - مسعود صارمی - رحیم تشكری - حسن زكی زاده – آذر لطیفی - وحید پیروزنیا - همایون پریزاده – رشید قرنی حسنی - رحمت طالب نژاد و..... به دست دژخیمان رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.

منبع: نبردخلق شماره 377، دوشنبه اول آذر ۱۳۹۵ – 21 نوامبر ۲۰۱۶

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول