تسلیت به مردم کوبا برای درگذشت رفیق فیدل

با تاثر بسیار صبح امروز رفیق فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا درگذشت. فیدل کاسترو در کنار چند ده تن از فعالان انقلابی کوبا و آمریکای لاتین همچون رفیق ارنستو چه گوارا نقش بی بدیلی در پیروزی انقلاب کوبا داشت. او توانست با تیزهوشی و جسارت پیکاری مسلحانه علیه دیکتاتوری باتیستا، وابسته به امپریالیسم آمریکا، را در کوههای «سیه را ماسترا» آغاز کند و پس از سه سال مبارزه قهرمانانه مرحله اول انقلاب کوبا را در سال 1959 میلادی به پیروزی برساند. پیروزی انقلاب کوبا تاثیر مهمی در آمریکای لاتین داشت و برای انقلابیون همه کشورها تجربه ارزشمند به ثبت رساند.

از جانب خودم و رفقای در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در گذشت رفیق کاسترو را به مردم کوبا و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶

 

 

خاكستر فیدل در سانتیاگو

روز شنبه 3 دسامبر خاکستر رفیق فیدل با اسکورت نظامی از هاوانا به سانتیاگو منتقل شد و روز بعد روز در گورستانی در این شهر دفن شد.

سانتیاگو شهری است که فرمانده فیدل و همرزمان او بیش از پنج دهه پیش از مکزیک به آن وارد شدند و مبارزه با دیکتاتوری باتیستا را آغاز کردند. هزاران تن از زنان و مردان کوبا و شماری از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این مراسم شركت داشتند. در فاصله هزار کیلومتری بین هاوانا و سانتیاگو صدها هزار تن با فریاد «من فیدل هستم» با رهبر خود وداع کردند.

فیدل کاسترو در وصیت خود تاکید کرده كه محل دفن او باید ساده و بدون بارگاه و زیارتگاه باشد.

 

منبع: نبردخلق شماره 378، چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ - ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول