در  سوگ درگذشت همرزم مجاهد محمد علی جابرزاده انصاری

با دریغ و تاثر بسیار امروز شنبه 23 بهمن 1395، یکی از برجسته ترین کادرهای جنبش انقلابی و رهایی بخش مردم ایران، مجاهد خلق محمد علی جابرزاده انصاری، ما را ترک کرد.

زنده یاد محمد علی جابرزاده از پر سابقه ترین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود که در سالهای آخر دهه چهل خورشیدی به مبارزه انقلابی پیوست و تا پایان عمر پربارش این راه پر از فراز و نشیب را با گامهای استوار طی کرد. او ایمان عمیقی به آزادی، برابری و عدالت داشت و در مبارزه علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ یکدم آرام نگرفت.

محمد علی جابرزاده یکی از افتخارات جنبش رهایی بخش مردم ایران، یکی از یاران صمیمی جنبش پیشتاز فدایی و یکی صادق ترین و قاطع ترین مبارزان علیه استبداد مذهبی بود.

از طرف خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان جبران ناپذیر مجاهد خلق محمد علی جابرزاده انصاری را خانواده او، به سازمان مجاهدین خلق ایران، به اعضای شورای ملی مقاومت ایران و به همه آزادیخواهان به ویژه به همرزم مجاهد مسعود رجوی تسلیت می گویم.

مهدی سامع

شنبه 23 بهمن 1395 (11 فوریه 2017)

 

  منبع: نبردخلق شماره ۳۸۰، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول