ی ی ی

یی ϐѐی

ی ی

 

ی ی ی یی () ی ی ی .

ی .

 

ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی . یی ϐѐی .

۹۶ ی ی یی.

ی ی ی ѡ ی ϐѐ ی ی یی ی .

ϐی یی ی ǘی ی ی ی ϐی ی یی . ی ی یی ی ی . ی ی ݘ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی Ӂی . ی یی Ϙی ی ی یی ی ی .

ی یی ی ی . ییی ی ی ی ی ی .

э ی ی ی ییϡ یی ی ʘی ی Șϡ Ґ یϡ ی .

ی یی ی ی یی ی ʐی یی. ی ѐی ی ی ی ی ی э ی.

ی ی ʐی ǡ ییϡ یی ی ی ѐ ی ی ی ی.

ی ی . یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ϐѐی ʡ ی یی ی ی.

یϡ ی یϡ ی ی یϡ .

ی ی ی ی ی. ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

ی ی یی یی ی ی یی ی ی. ی ی ǐ یی Ԙ ی یی.

ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی .

ǎ ی ǎ ی ی ی . . ی ی ی ϐی ی ی ی. ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی .

 

ییی ۵ ی ی یی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ۱۳۹۶ ی.

ی ی ی ی ی ی ϐی ی. ی ی ی ی ی ی ѐ ی یϡ ی ی ی ی.

ی ʡ ی ی . ی یϡ ی ѐ ی ϐ ی .

 

ی ی .

ی

ی ی

یی

ѐ

ی

یی

ی

ѐی ی ی ی .

 

ی ǘی

ی

: ۳۸۲   ۱ ی  ۱۳۹۶ - ۲۱ ی ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول