من اسکارم را از مردم شریف وطنم گرفتم

شهین مهین فر*

 

آفای فرهادی

فقط یکبار. فقط یکبار. فیلم له شدن فرزند بی گناهم توسط ۲خودروی نیروی انتظامی را ببینید … قضاوت با شما کدام فیلم مستحق گرفتن جایزه ی اسکار است. فیلم شما یا فیلم کشته شدن پسرم. به جرم دفاع از انسانیت. که تا ابد در تاریخ ماندگار خواهد ماند. من جایزه ی اسکارم را از مردم شریف وطنم گرفتم که یک دنیا عشق است.فیلم شما فیلم است و بازی. اما فیلم له شدن پسر من امیر ارشد تاج میر، واقعیتی است دردناک

 

خانم شهین مهین فر، مادر امیر ارشد تاجمیر که در تظاهرات عاشورای ۸۸ زیر خودروی نیروی انتظامی به شهادت رسید.

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۲، سه شنبه  ۱ فروردین  ۱۳۹۶ - ۲۱ فوریه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول