.....

ی 䐡 ی ی

 

یی ی یی ی ی ییی ی Ԙ ی ی ی . یی ی ی ی ی ژ ی ی ی ی .

ی یی یی -ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی . ی یی یی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ϡ ǐی ی ی ی یی ی Ϻ یی یی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی .

 

یی

ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ѐیی یی ی یی ǘی ی ی یی ϡ یی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی .

۱- ی)

ی юی ǡ ی ی ϐی ی ǐ . ی ی ی ی ی "" ی یی ی ی .

ی ی ی ϐی یی ϡ Ԙ یʐ ی ی ی ǘ ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی ی یی ی یی یی .

ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی Ϻ ی ی یی ʡ یی یی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ѐ یی .

 ۲- )

ی ی ی ی ی ی . - ی ی ی ǘ ی ϐی ی ی ی ی یی ی ی ی : ! ی ی یی ی ی юی ی ی ی ی ی ϡ ییی ی ی یϐی ی ی یی ی .

ی ی ی ی ی ϡ یی ǘی ی ی . ی ی ی ǘ ی "ی Ҙ یی" ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی - ییی "" ی ی یی ی یی ی یی ʘی ی ی ی ǘ .

ی ی ی "یی" ی ی ی ی ی ی. " " یی ی ی یȘ ی ی ʘ ی ی .

 

ی ی ی

ی ی یی ی یی ی ی ی یǁی . ی ѐ ی ǡ ی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی Ԙ .

ی ی ی ی یی ی ǘی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʡ یی ی .

ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ʡ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ юی ی ی ی ѐی ی .

ی ی ی یی ی یی ی ی ی یǡ ی ی ϡ ی ی ʿ ی ی ی ی "یی" ی ی ی ی ی . ی یی ی ј ی ی ی ی ی ј ǘی ی ی ی .

ی ی ی ی ی یی ݘ ی یی ی ی ی ی ی . ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی "ی یی" یی ی . ی ی ی ҡ ی ʡ ی یی یی ӡ ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی " ی ی" ی .

 

ی ی Ͽ

ی ی ی ی ی یی ی ی ǡ ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ԡ ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ϡ . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی ϡ ی یی ی ϡ ی ی ی ј ی ی ی ǘیʡ ی ی ی ی ی.

ی یѡ ǘ ی یی ی ی ʘی ی ʘ ی . یی ی ی ی یی јی ی یی ی ی Ȑیϡ ژ ی ی ی Ԙ یی ی ی ی Ȑ.

ی یی ی ی ϡ ی ی یѐی ی ی ی ی . јی یی ییѡ ی یی ѐیی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ϡ ʐیی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ʎی ǘی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی ʘ ی ی ی . ی ѡ یی ی ʡ Ԙی ی ی ی ی ی ی یی ʘ ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ϡ ی Ԙ یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی . ی ی ییی ی ی ѐیی юی ی ی ی ی ی ی ی ϡ юی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی Ґ ی ϡ ی ی ی ی юی ی ی ی ی ی юی ی ی .

 

ی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی یی юی ی ی ی ǘیϡ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی . ییϐیی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی .

 

 : ۳۸۲   ۱ ی  ۱۳۹۶ - ۲۱ ی ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول