ی ی

. یی

 

Ȑ ی یی    

̡

Ȑ ی   ی

ی ی

ی ی   ی

ҁ ی

یی ی*

 

ǐ ی  ی ی ϡ ی . ی ی "   ی " یی   ی " ی " ѐی یی " ԡ ی  ی" .

ی ی ی ی ی .**

ی ی ی ی " " " ی ی ی ی ی ی " ***ی ی یی ی ی ی . یی ی ی ѐ ی . ی ی ی ی ی : " ی ... ی ی   ی ی ی ی " " ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ̐ . ی ی یی ی ی ی ."

یی ی ی ϐ ی ѐ ی 1393 ی ϐی . 87 ϐی .

یی ی "ی ی" ی ی ی ǡ ϐ . ی یی ی ی ی .

ی ی ی ی ی یߡ "یی "  ی . ی ی ی ی یی "" "ی" . ی ی ی ی: " ی ی ... ی ی یی ..."

یی ی ی . یی ѡ ی ی ѡ ی ی ی ی .

 ی یی ی () :

ی ی ی ی ی

ی ی ی

ی   ی

ی ی ی

" " ی 1330 ǁ ی. ی "ی " ی 1334 ی. ی یی ی یی ی . ی   ی ی ی ی .

"" ی ϡ ی ی ی  ی ی   "ی یی ی یی" ی 300 .

" ю" "ی ی ی" "ی " "ی ی " " " ی ی . ی " ی 88 ی .

  یی ی ی: " ی ی ی ی . ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐی . ی ϐی ϐی یی ی ... ی ی ی ... ی ی   ی یی ی یی ی ی ... ی ."

 

یی یی یی ی ی . ی   "ی "  :

ѐ ѐی

ی ی "یی"

...

 

67  :

υ

ی ȡ ی !

ی ی ی:

ی ی !

ی   ی ی ʺ

ʡ ʡ  

ی ی...

 

یی یϐ یی ی  ی. ی ی ی یی ی . 

یی ی ییی یی сǡ یی ی یی ی یی   ی یی ی    : " ی . یی یی . ی ی ی یϡ ی   ... یی ǐ ی ی ... "

یی ی ی ی . 1378 " ی " ی  " ی یی" . ی ی "یی ی" "ی " ی . ی ی 1392 ی "ی ی" ی ی ی.

ی ی ϡ ی ی "" ی ی ی ی !

 

ی:

* یی ی ی ی ...

** یی ی 17 1388 ی ی ی ی " ی " ی ϡ یی .

***ی ی ی ی

  

: ۳۸۶ ی ۱۳۹۶ - ۲۲ ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول