متن سخنرانی زینت میرهاشمی در گردهمآیی بزرگ مقاومت

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

 

درود و سلام بر همه ی شما، شما رزمندگان راه آزادی و رهایی

در این فرصت کوتاه به دو نکته به طور خیلی خلاصه می پردازم

اول: اهمیت رویداد ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰

رویداد ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰،  نقطه عطفی در تاریخ جنبشِ ضد استبداد دینی است. رژیم بنیادگرای اسلامی با گلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم، دستگیری، شکنجه و اعدام اعضا و هواداران نیروهای انقلابی و آزادی خواه و به طور خاص نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران را شروع کرد.

هدف خمینی از این کشتار این بود که با کشتن آزادیخواهان و روشنفکران و به طور کلی نخبگان جنبش، روحیه تسلیم و زندگی در خفت و خاری را به مردم تحمیل کند.

از جهت دیگر خمینی با ادامه جنگ ضد مردمی سیاست صدور ارتجاع را دنبال می کرد.

در مقابل این دو سیاستِ راهبردی رژیم، جنبش مقاومت با تمام وجود ایستادگی کرد و بَدیل دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و صلح را قرار داد.

مردم ایران با قیام ۳۰ خرداد سال ۱۳۸۸، راهکار ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ را ادامه دادند.

از ۳۰ خرداد ۶۰ تا ۳۰ خرداد ۸۸ هزاران هزار زن و مرد آزادیخواه و مبارز به شهادت رسیدند که امروز یاد و خاطره آنها را گرامی می داریم.

خانواده ها و همرزمان آن شهدای پرافتخار، اکنون دادخواه خونهای ریخته شده آنان هستند که نکته دوم صحبتهای من است.

جنبش دادخواهی بخشی از جنبش ضد دیکتاتوری و نقش مهمی در رسیدن ایران به آزادی، دموکراسی و صلح خواهد داشت. ما همگان وظیفه داریم که از این جنبش حمایت کنیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، عضو شورای ملی مقاومت ایران با تاکید بر رویداد ۳۰ خرداد به عنوان نقطه عطفی در جنبش رهای بخش مردم ایران، بر اهمیت جنبش دادخواهی مادران و جنبش مقاومت زندانیان سیاسی در سیاهچالهای رژیم تاکید کرده و از این جنبش حمایت می کند.

ما هم صدای بی صدایان هستیم!

پیروز باشید

منبع: نبرد خلق شماره ۳۸۷، یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول