پیام تسلیت به مردم کردستان و به حزب کومله کردستان ایران

 

روز جمعه 2 تیر، طی یک درگیری نابرابر میان رزمندگان دلیر حزب کومله کردستان ایران و نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران در اطراف شهر سنندج، سه فرزند قهرمان مردم کردستان به نامهای صباح حسین پناهی، حامد سیف پناهی و بهزاد نوری به شهادت رسیدند. این جوانان شجاع طی سالهای گذشته به طور فعال در مبارزه برای رهایی و عدالت شرکت داشته و همواره خود و خانواده های آنان مورد آزار و اذیت ماموران پلید رژیم بودند.

از طرف خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شهادت زنده یادان صباح حسین پناهی، حامد سیف پناهی و بهزاد نوری را به خانواده آنان، به مردم مقاوم کردستان، به حزب کومله کردستان ایران و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

 

مهدی سامع

یکشنبه 4 تیر 1396 – 25 ژوئن 2017

منبع: نبرد خلق شماره ۳۸۷، یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول