شهدای فدایی در شهریور ماه

رفقای فدایی: یعقوب (امیر) تقدیری قزلجه میدانی ـ ایرج سپهری ـ علی میرشكاری ـ محمود باباعلی ـ اعظم السادات روحی آهنگران ـ حسن سعادتی ـ هاشم باباعلی رحیمی - پروین فاطمی ـ طهمورث اكبری ـ جمیل یخچالی ـ شهریار ناهید - احسن ناهید ـ محمد مجیدی ـ حمید رضا مالكی ـ احمد صادقی ـ محمدتقی برومند ـ بهنام رهبر ـ بهمن رهبر ـ محمدرضا فریدی ـ سعیده كریمان ـ پرویز داوری ـ غلامحسین بیگی ـ حسن صالحی ـ علی رضا شاه بابایی ـ ناصر فتوتی ـ ناصر سلیمی - محمد سیاسی ـ حمیدرضا ماهیگیر ـ عباس كابلی ـ جواد كارشی ـ نادره (جمیله) نوری ـ علی رضا پناهی ـ قاسم معروفی ـ انور اعظمی ـ ابوبكر آرمان ـ هوشنگ احمدی ـ رشید یزدان پناه  (سمكو) ـ بیژن جنتی ـ مرتضی خدامرادی ـ مصطفی شمس الدینی ـ قاسم سیدباقری ـ عبدالرضا غفوری ـ عزیز محمد رحیمی- محمد (فرشاد) تمدن ـ اصغر جعفری جزایری ـ خسرو مباركی ـ سعید رهبری ـ علیرضا یراق چی ـ محمدرضا ستوده ـ احمدرضا شعاعی ـ مهدی سمیعی ـ ابوالفضل غزل ایاق ـ زهرا (اشرف) بهکیش - خسرو مبارکی - اکبر صمیمی - علی شیرمحمدی – عباس تهمتنی - نفیسه ناصری - محمد تقی (همایون) فرومند – علیرضا یراقچی - فریدون (فرید) یزدانیان - یدالله آل کنعان – محمود خاموشیان - مریم فرشادفر - نصرت الله کریمی - جواد بنی احمد - یوسف ایمانی دارستانی –نقی (امیر) طریفی دارستان - حسن جان لنگوری - صفر لنگرودی - ابوبکر حمیدی - علی توکلی - کریم سعیدزاده - عبدالله فیض الله بیگی - عبدالرضا ایروانی - مهرداد حیدری فرد - احمد صادقی - یوسف کیشی زاده - محمدرضا مزیدی - محمد چشم به راه - علیرضا شاه بابائی کوتنائی - حمیدرضا مالکی - رشید آهنگری ـ محمد تمدن ـ جمشید میرحیدری ـ یونس رمضانی ـ جلال فتاحی ـ محمدعلی ابرندی ـ سیاوش حسنوند ـ ایرج سلیمانی، از سال 1350 تاكنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع و به وسیله مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۸، چهار شنبه اول شهریور ۱۳۹۶ - ۲۳ اوت ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول