ی

. یی

 

 

. ی ی . ی ی ی . ی ی . ی " ی" ی یی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی . ی یی ی ی. ی ی ی ی э ی ی .

ѐ . ی ی . ی ی ϡ   . ی ی ی ی ی ی . ی ی   یی ی ی. ی . ی ی ی ی . ییی ی ی ی ی ی.

ی ی ی.  ی ی .   ی ی.   یی ی.   ǐ ی ی   ی. ی . ی ی ی .

 

 

: ۳۹۰ ۱۳۹۶ - ۲۳ ǘ ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول