شهدای قدایی در آبان ماه

 

رفقاى فدایی: سیروس سپهرى – شاهرخ هدایتی - فرهاد سپهرى - محمدرضا چمنى - على دبیرى فرد- محمد رحیم خدادادى -  بهنام موحد - عثمان كریمى - هادى اشكانى - داود مدائن - محمد سلیمانى (اصغر) - محمد داوود نورى - عبدالرضا ماهیگیر - مریم دژآگاه – مجید راشدی - مهران محمدى - مجید شریفى – ابراهیم شریفی – داریوش مولوی - منیژه طالبی – جهان بخش طغیانی - عزت الله بهرامى (موسى) - جمشید دژآگاه - مرتضى فخر طباطبایى - عبدالله فیض الله بیگى – عبدالرضا نصیری مقدم – سوزان نیکزاد – هوشنگ والی زاده - عزیز پور احمدی – علی بهروزی - عمر صالحى - حسین مدیر شانه چى – منصور اسکندری تربقانی – علی اصفر غلامی - محمد حسین خادمى – نصرت رئیسی - علی برنشان – محمد قادری – مینا سهیلی زاده – ناصر شادنژاد - احمد پیل افکن – مظفر قادری – عبد الله کردستانی - حسین رکنی – مهین جهانگیری – علی رضا شفیعی -  علی اصغر ذاکری – فرج الله نیک نژاد – هوشنگ احمدی – هادی اشکانی -  پرویز کرمی - محمد جلیلوند – جهانشاه نجفی – ژیلا رجایی - محمد بهرامی - علی ململی - چگنی - رضا مستعان - مسعود شریفیان - حسن جمالی - علی مولائی و.... از سال 50 تا كنون در آبان ماه در پیكار علیه امپریالیسم و ارتجاع و براى دموكراسى، رهایى و سوسیالیسم توسط رژیمهاى شاه و خمینى به شهادت رسیدند.

منبع: نبردخلق شماره ۳۹۰، دوشنبه اول آبان ۱۳۹۶ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول