یی јی ی

 

"ی " (David Hirsh) ی ʐ ی ی یی یی یی ی " ѐ" ی "ی ی" (Jeremy Corbyn) ی ی "јی" .

 

ѐ: Ș

 

یی ی "ی" (Goldsmith) Ԑ . ی ی ی "" ی ی یی ی ی Ԑی یی . Ґی ی " یی ی " (Contemporary Left Antisemitism) .

 

" یی ی " ی. ی یی یی یϡ ی ی یϿ

یی ی ی . ی یی ی ی ی یϺ ی ی ی ی ی یی یی ی ˜ی . ی ی ی یј ѐ . ی ی یϐ ѐ یی یی . ی ی ی ی: " ی یی ی ی. ی ی ρی یʿ"

 

ی یی ی ی Ͽ

ی ی یی یی ی ی ی یی ی . ی ی ち یی ی . ی یی Ԙ یی یی ی . ی ی ѐ ی ی ی ی یϡ ϐی ʘی ی . ی یی ی یʡ ی یی یی ͘ ی ϡ "" ی یʡ ち یی " ی" (Charlottesville) ͘ ی ϡ "ی ی" ی ی ϡ .

 

ی ی Ȑیی یی یی یی ی

Ԑی یی یی ی یی ی ʡ . یی یی ی " " ی ی ی ی ی ی. ی ۲۰۰۳/۲۰۰۴ ی ی Ԑ ̡ ی ی Ԑی ییی . ی ی ی ݘ " یی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ".

ی یی ی . ی یی یی ǘ ی . ѐیی ی ی ϡ ی یی ی ی . ی ρ ی Ϻ ی ی ی ی Ԑی ی. ی ی ی . ی ϡ ρ یی ی .

 

ی ѐیی ی ی ی ʿ

Ԑی ییی ی ی ی ی یی (ی.ی. )* ی ی . ѐیی ی ی . ی ی ϡ ی ی ی Ԑی ی . ی ی ۲۰۱۵ یјی ѐ ϡ یی یی ی.

 

ی ی ی ی ی ی یی یی یی ی یϿ

ی ی یʡ ی ی . ی ی یی ی ی یی یی . ی Ԑی ϡ " ی" ی ی ی یی یی ی " ی ی" . (ی۲)

ی ی یی ی ѐ ی ی ی ی ی . یی ی : " " (Naz Sha) ی ی . ی ی ی ѐ ی ی ی یی ی ی ϡ ی " یی" (Ken Livingstone) ی ی ϡ ی ی .

یی ی ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی یی ی ی ی " یی یی ". ی یی ی ѐ ی ی ʘ - ʘ 20 - ی ʡ "یی " (David Cameron) ی . ی ی ی ی ی . ѐ یј ی ǘ ی "ی ی" "یی یی ی ѐ" .

 

ی ی Ԙ یϿ

یی ی ی ی ی یی ی ѐ Ԙی یی یی . ی ݘ ی "ی ǘی" (Shami Chakrabarti) ی ی Ԙ ی ی ی . ی یϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی. ǘی ی یی ی ی یی یی ی ی یی ی . ϐی ی . یʡ ی یی ی ی یی ی ǘ ی ی . " " ی ی یی ی "" یی ی ی ی . ی ǘی ی ی Ԙ . ی ی ی ی .

 

ی ی ی ی یی "ی یی "* (Whitewashed) ی ی. یی ی ی ییϡ ی Ͽ (ی3)

ی یی ѐ " ی" (Ruth Smith) ʐ ϡ ی ی . ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی . "ی یی " یی ǘی یϐی ی .

 

ی ی ی Ԙ ѐ ʿ

Ԙ ی ی . یی ی ϐی یی ی ی ی ѐ ی ی یی ρ ی ی ی Ԙ ϡ ی ی .

 

ی "јی" ʿ

ی . ی ち ρی ی ی "јی" ی . یی "јی" ǐ ρ ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ǘ یϐی ی . "јی" ی ϐی ی یی ی ی یی یییی .

ی ی ی э ی ی. ǘی "јی" ǐэ ϡ ی یی ی ѐ ی ی ϡ ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی . یρ ѐ ی ی ی ی Ԙ یی ی . " ی" ی ی ϡ ی ی ѐ ρ ی . ی ی ρی ρی ی . ی ی .

 

ی یی ϐ ی ی: " ی ی ی ی ی ی یʿ" ی ی ʡ ی یی ʿ

ی Ԙ یی ی . ݘ ی یی ی ی ی ی یϡ ی یی ی . یی ی ی ѡ ρ ی . ی ی ی ی ی ѐی ییی ی . ی ی " " (TheodorHerzls) ۱۸۹۶ ی ϡ یی ی ی ϐی یی ѐ یی یی ѐ یی یی ی ی ی ی ی ی یی . یی ی ϐی јی ی ی ی ی ی .

 

" یی یی" ی ی ی ی یϿ

ی ی ی . یی یی یی یی ی ی . "ی " (Wilhelm Marr) ی ʡ یی یی یی ͘ ʡ ی Ԙی یی ی ی ی ј . ی Ș " یی یی" ی ی ی: " یی یی یی یی ی یی یی ی ی. ی یی یی ǘ یی ی ی ."

ی ی ی "یی یی " ʡ . ǐэ ی ی ϡ ی ی . Ԙیی .

 

ی:

 *Boycott, Divestment and Sanctions (یʡ ی ی ی) ی ی ی ی ی ی یی یی . 171 ی ی یی ی ʐی ی یی ی ی ی . ی یϐ ѡ ی یی ی эی . یی ی ی ییی ی یی یی ی . (یی ی)

 

*https://www.youtube.com/watch?v=te684rBHzOA

 

: ۳۹۱ ۱۳۹۶ - ۲۲ ۲۰۱۷

 

 

Ґ