طاهر احمدزاده هِرَوی، مبارز گرانقدر و چهره محبوب مردم، ما را تَرک کرد

 

طاهر احمد زاده هِرَوی، یکی از فرهیختگان نهضت ملی ایران و از مبارزان ضد استعمار و ضد استبداد در سن 96 سالگی در مشهد چشم از جهان فرو بست.

زنده یاد طاهر احمد زاده در دوران رژیمهای شاه و شیخ برای رهایی مردم ایران بی وقفه مبارزه کرد و در همین راه بارها در هر دو رژیم بازداشت و زندانی شد.

وی در آبان 1357 با اوج گیری خیزش مردم ایران از زندان شاه آزاد شد و پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، برای مدت کوتاهی استاندار خراسان بود.

خمینی مرتجع که از افکار مترقی و آزادیخواهانه آقای احمد زاده آگاه بود، به اشکال مختلف و منجمله با زندانی کردن و شکنجه مانع فعالیت او برای آزادی و عدالت شد.

وارستگی، انسان دوستی، نکته بینی و تعامل با دگر اندیشان خصوصیات برجسته وی بود.

طاهر آقا پدر چریکهای فدایی خلق رفقا مسعود و مجید احمد زاده که در دوران رژیم شاه به شهادت رسیدند و مجتبی احمد زاده که در دوران رژیم خمینی به شهادت رسید، بود.

از طرف خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان مبارز عالیقدر زنده یاد آقای طاهر احمد زاده هِروی را به فرزند و خانواده گرامی ایشان و نیز به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی، رهروان راه دکتر محمد مصدق و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.

یاد عزیزش مانا و ماندگار

مهدی سامع

پنج‌شنبه  ۹ آذر ۱٣۹۶ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۱۷

 

 

نبردخلق شماره ۳۹۲، آدینه اول دی ۱۳۹۶ - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول