نامه زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز از زندان مرکزی کرج در حمایت از قیام

 

کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی: زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز که در زندان مرکزی کرج اسیر است طی نامه ای پیام حمایت خود از قیام حق طلبانه مردم ایران را اعلام کرد.

 

متن کامل نامه مهدی فراحی شاندیز:

 

هم میهنان، جوانان شجاع و قدرتمند،

صدای حق طلبانه شما نوید روز آزادی ایران است.

برای ما زندانیان سیاسی که سالیان به انتظار صبح پیروزی شکنجه شدیم ولی هیچگاه امیدمان به آزادی را از دست ندادیم؛ آوای شما نوید روشنایی و پیروزی است.

درودها و حمایتهای ما از زندانهای حکومت سیاهی و تباهی ولایت فقیه نثار شما است.

درود بر شما و عزمتان که ترس و وحشت را در دل پاسداران تباهی و سیاهی انداختید.

ما صدای شما را در سلولهای مان می شنویم و ترس را در چشمان پاسداران می بینیم.

به تظاهرات خود ادامه دهید.

خسته نشوید.

صدای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای شما، لرزه بر ارکان حکومت یزیدی خامنه ای انداخته است.

به تظاهرات خود ادامه دهید.

شب و روز در صحن خیابانها باشید و شهرها را تسخیر کنید.

مطمئن باشید هر اندازه که شما جلو روید؛ دیکتاتوری مجبور به عقب نشینی است.

هیچ قدرتی نمی تواند شما را متوقف کند.

پس از ۴۰ سال دیکتاتوری در کشورمان و از بین بردن هست و نیست مردم ایران باید پایان یابد.

اکنون زمان آن فرارسیده که حقتان را فریاد کنید.

حق آزادی؛ برابری و دموکراسی برای ایران و ایرانی همگان صدای شما را می شنوند که فریاد می زنید؛ حتی اگر بمی ریم دیگه عقب نمی ریم.

فریادتان را بلندتر کنید!

دست در دست هم دهید و با همدلی و اتحاد؛ در برابر زورگویان بایستید.

حکومت آخوندی باید برود.

 

مهدی فراحی شاندیز

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه کرج)

۱۰ دی ماه ۱۳۹۶

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۳۹۳،  یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول