همبستگی نیروهای کار، پاسخ به دستگیریهای بی سابقه

زینت میرهاشمی

 

فشار و آزار فعالان کارگری و معلمان و دستگیری آنان بیش از هر هنگام افزایش یافته است. این دستگیریهای بی سابقه همراه با حبس برای فعالان کارگری و معلمان در حالی انجام می شود که بیش از هر زمان ما شاهد حرکتهای اعتراضی نیروی کار هستیم. علاوه بر ابعاد گسترده حرکتهای اعتراضی کارگران و معلمان، باید بر گستردگی، سراسری و پیوستگی آن که از ویژه گیهای مهم و قابل توجه آن در شرایط فعلی است تاکید کنیم.

همین ویژگی است که در کانون سیاستهای سرکوبگرانه رژیم قرار گرفته است. این ویژگی یعنی ایجاد هسته اولیه تشکل مستقل، سازماندهی برای خواستهای مشترک در هر مقطع مسیری است که می تواند به یکی از خواسته های اصلی نیروهای کار یعنی ایجاد تشکل مستقل همچون سندیکاها و اتحادیه های مستقل منتهی شود. جمهوری اسلامی طی ۴ دهه نشان داده که تحمل تشکل مستقل و حرکت جمعی را ندارد. بر همین منظر، از همان ابتدا دست به ساخت و ساز تشکلهای دست ساز کارگری و یا دانشجویی زد. شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و.... از همین تشکلها هستند. این تشکلها در حقیقت نقش بازدارنده رشد و ارتقای جنبش کارگری را بازی کرده و حتا در برابر تلاش فعالان کارگری برای ایجاد سندیکاهای مستقل نقش مخرب بازی کرده اند. نمونه آن را می توان در نقش بازدارنده تشکلهای حکومتی برای برگزاری مستقل روز جهانی کارگر دانست. نمونه دیگر نقش مخرب تشکلهای حکومتی در شورای عالی کار و در هنگام تعیین حداقل دستمزد است.

در برابر این هدف گیری حکومت، جنبش کارگران و معلمان در سالهای اخیر، در حرکتهای اعتراضی خود، در اشکال مختلف همبستگی خود را با همکاران دستگیر شده خود اعلام کرده اند. وجود بنرهای دفاع از زندانیان سیاسی و شعارهای اعتراضی در رابطه با دستگیری فعالان صنفی و یا خواستار آزادی آنها شدن، نمونه هایی است که در حرکتهای اعتراضی سال ۹۶ و یا تا کنون شاهد آن هستیم. به عنوان مثال می توان بنرهای دفاع از اسماعیل عبدی و یا محمد حبیبی را در حرکتهای اعتراضی معلمان، بازنشستگان و فرهنگیان دید.

همان طور که اشاره شد دستگیریهای انجام شده بی سابقه است، همانطور که همبستگی نیروهای کار بی سابقه و تحسین برانگیز است. در اینجا به نمونه هایی از این آزار و اذیتها اشاره می کنیم.

محمد حبیبی، در روز ۱۲ اسفند در کلاس درس و در برابر دانش آموزان به شکل خشونت آمیز دستگیر شد و مدتها زیر آزار و اذیت در سیاهجالهای رژیم قرار گرفت. دستگیری وی موجی از نفرت و اعتراض در ایران و سطح جهانی بر انگیخت. رژیم مجبور شد وی را آزاد کند. وی با وثیقه سنگین از زندان آزاد شد. پس از آزادی در یورش ماموران به همایش مسالمت آمیز معلمان در روز ۲۰ اردیبهشت، بار دیگر دستگیر و به زندان بزرگ تهران برده شد.

بر اساس حرف حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس ارتجاع «به جای این که معوقات معلمان پرداخت شود، دولت از برخی فرهنگیان شکایت کرده و آنها بازداشت شده اند.» (شرق ۲۷ اردیبهشت ۹۷)

دستگیریهای گسترده در یورش به تجمع مسالمت آمیز معلمان در ۲۰ اردیبهشت و محکوم کردن این یورش از طرف معلمان دیگر در شهرهای دیگر از جمله رویدادهایی بود که درماه گذشته اتفاق افتاد.

تعدادی از فعالان کارگری در گردهمائیهای مستقل روز جهانی کارگر در شهر سنندج دستگیر شدند. یدالله صمدی فعال کارگری  و دبیر سندیکای نانوایان روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در محل سکونتش  دستگیر شد و امیر شهابی رئیس سندیکای نانوایان، آرمان شریفی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فصلی ساختمانی شهرستان سنندج، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری، در رابطه با شرکت در گردهمایی روز جهانی کارگر در سنندج دستگیر شدند و تعدادی از آنها با وثیقه های سنگین آزاد شدند.

در مورد فشارها از طریق دستگیری می توانیم به نمونه دیگر اشاره کنیم: احضار ۸ تن از کارگران شرکت کننده در اعتصاب نیشکر هفت تپه به نامهای عبدالرحیم بسحاق، اسماعیل بخشی، کرامت پام، جلیل احمدی، سید حسن فاضلی، حسین حمدانی، عادل سماعین، رستم عبدالله زاده در روز سه شنبه ۴ اردیبهشت به شعبه سوم بیدادسرای عمومی و ضد انقلاب شوش، احضار ۵ تن از فعالان کارگری شهر سنندج به نامهای شریف ساعدپناه، حبیب اله کریمی، غالب حسینی، خالد حسینی و مظفر صالح نیا. کارگرانی که برای حقوقهای عقب افتاده خود دست به اعتصاب زدند به جرم «تجمع و اخلال در نظم عمومی» محاکمه شده اند یا خواهند شد. (منبع: هرانا)

بر اساس گزارشهای درج شده در رسانه ها، در اردیبهشت ماه ۹۷، پیش از برگزاری روز جهانی کارگر، تعدادی از فعالان کارگری از طرف نهادهای رژیم مورد بازخواست و فشار قرار گرفته اند. بر اساس گزارش سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه «روز ۴ اردیبهشت ۹۷، هشت عضو فعال این سندیکا به دادسرای شهر شوش» احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. عبدالرحیم بسحاق، اسماعیل بخشی، جلیل احمدی، سید حسن فاضلی، حسین حمدانی، عادل سماعین و رستم عبدالله زاده با شکایت رئیس هیات مدیره به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع» به بیدادسرای شوش احضار شده اند. (کانال تلگرام سندیکای نیشکر هفت تپه )

یکی از شیوه های شکستن اعتصاب، دستگیری و در برابر فشار و اعتراض به رژیم، آزادی با شرط کفالت و وثیقه های سنگین است که اگر چه از نظر مالی بار سگینی برای نیروی کار است اما تاثیری بر فعالیت فعالان کارگری نگذاشته است. در این میان می توان به کارگران گروه ملی فولاد اهواز اشاره کرد. خبر به بار نشستن حرکت اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای باز گرداندن ۲۸ نفر از همکاران خود به کار و آزادی ۲ نفر از کارگران از زندان مرکزی اهواز به قید کفالت در روز دوشنبه ۳ اردیبهشت بسیار خوشحال کننده است. بدون شک، این پیروزی دستاورد پایداری و حرکت مصمم کارگران فولاد اهواز در برابر دستگیری، اخراج و ایجاد ترس است.

آزادی ۶ تن از کارگران نیشکر هفت تپه در روز سه شنبه ۴ بهمن بعد از احضار به بیدادسرای شهرستان شوش با قرار کفالت ۱۰ میلیونی، شیوه غیر انسانی و ضد کارگری برای فشار و تهدید کارگران است. این میزان کفالت برای کارگرانی که دلیل اصلی آنها برای اعتراض سفره های خالی و نپرداختن حقوقهای شان است، اگر چه فشار سنگینی است اما راهی برای آنها جز شورش علیه وضع موجود و علیه بی عدالتی باقی نمی گذارد.

مروری بر رویدادهای اعتراضی نیروی کار در ماهی که گذشت نشان می دهد که همبستگی و سراسری بودن اعترضها می تواند رژیم را وادار به عقب نشینی کند. در این شرایط ایجاد تشکلهای مستقل سراسری کارگری یک ضرورت برای به بار نشستن اعتصابهای کارگری است.

اعتراض کارگران و مزدبگیران برای گرفتن حقوق شان و علیه بی عدالتی، حق آنهاست. دستگیری، پرونده سازی و آزادی با قید کفالت، خلاف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است و به همین دلیل باید نام جمهوری اسلامی به عنوان نقض کننده حقوق کار جزو لیست سیاه سازمان جهانی کار آورده شود.

در ماه گذشته علاوه بر حرکتهای اعتراضی کارگران، معلمان، دهقانان، دانشجویان، پرستاران که اخبار آن به طور جداگانه در همین شماره نبردخلق منتشر شده، شاهد حرکتهای توده ای اقشار تحت ستم و خیزشهای توده ای به قرار زیر بودیم.

 

خیزش مردم کازرون

روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، مردم کازرون در اعتراض به طرح تجزیه و تفکیک اين شهرستان، در میدان شهدای كازرون دست به تظاهرات زدند و به سمت فرمانداری اين شهر راهپيمايی كردند. تظاهركنندگان شعار می دادند: دشمن ما همين جاست الكی ميگن آمريكاست، وای به روزی كه مسلح شويم، ....

نیروهای سرکوبگر رژیم تعداد زیادی از مردم معترض را بازداشت کردند. خانواده های دستگير شدگان با تجمع در مقابل اداره اطلاعات کازرون خواستار آزادی فرزندان و بستگان خود شدند.

صبح روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت، مردم كازرون در اعتراض به جنایتهای رژیم در چهارشنبه شب اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت، نیز مردم به پاخاسته کازرون این شهر را به صحنه رویارویی با تمامیت دستگاه سرکوب نظام آخوندی تبدیل کردند. پاسداران، بسیجیان و لباس شخصی‌ها و گارد ضد شورش كه از شهرهای دیگر به کازرون اعزام شده بودند در نقاط مرکزی شهر مستقر و خیابانهای منتهی به محل نمایش جمعه را مسدود كردند.

مزدوران در حملات کور شیشه های ماشینهای پارک شده در پارکینگها را شکستند.

روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، مردم كازرون با شعار «برادر اسیرم آزاد باید گردد» به خیزش خود عليه اقدامات سرکوبگرانه رژیم و به شهادت رساندن و بازداشت فرزندشان با تجمع و تظاهرات در میدان شهدا و در مقابل بیدادگستری رژيم  ادامه دادند.

مردم در مقابل حملات مزدوران شعار می دادند: نترسيد ما همه با هم هستيم؛ و ما بچه های جنگيم بجنگ تا بجنگيم.

در جریان خیزش مردم کازرون تعدادی از جوانان این شهر به شهادت رسیدند که اسامی چهار تن از آنان، رضا اژدری، علی محمدیان آزاد، امید یوسفیان و هادی (مهدی) جهانتاب تاکنون منتشر شده است.

بعد از ظهر روز سه شنبه اول خرداد، مردم طی یک مراسم پرشکوه پیکر شهدای قیام کازرون را به خاک سپردند.

 

اعتصاب عمومی بازاریان در بانه و برخی دیگر از شهرهای کردستان

روز شنبه اول اردیبهشت، اعتصاب مردمی در شهرهای مرزی کردستان وارد هفتمین روز شد. به گزارش گُردپا، نیروهای اطلاعاتی رژیم کسبه و بازاریانی را که طی چند روز گذشته در شهرهای مریوان، بانه و جوانرود دست به اعتصاب زدند را  تهدید کرده تا به اعتصاب خود پایان دهند. این حرکت اعتراضی گسترده از روز ۲۶ فروردین آغاز شد.

به گزارش ایلنا، اعتصاب مغازه داران بانه در اعتراض به محدودیتهای اعمال شده در وضعیت کسب و کارشان در روز سه شنبه ۴ اردیبهشت، دهمین روز را پشت سرگذاشت. در این روز نیروهای امنیتی در بانه یکی از زنان بانه به نام رعنا محمدی که در خیابان مرکزی شهر،  مردم بانه را با شعار دادن دعوت به ادامه اعتصاب کرده بود بازداشت کرده و به کلانتری ۱۲ واقع در ابتدای جاده سردشت بانه بردند. این کار موجب خشم مردم بانه شد و مردم و جوانان شجاع بانه در مقابل کلانتری دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار آزادی این زن هموطن شدند. نیروهای امنیتی بعد از چند ساعت بازداشت این زن، عقب نشینی کرده و وی را آزاد کردند.

کردستان مدیا در روز جمعه 7 اردیبهشت گزارش داد که؛ بازاریان و کسبه بانه همچنان بر ادامه اعتراض و اعتصاب خود مصر هستند. اعتصاب و اعتراض کسبه، بازاریان و کولبران کورد که در ابتدا از شهرهای بانه و جوانرود آغاز شد در مدت کوتاهی به چندین شهر دیگر مرزی کوردستان از جمله پیرانشهر، سردشت، مریوان، سقز، ماکو و ارومیه، کشیده شد.

روز شنبه 8 اردیبهشت همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب بازاریان کردستان در اعتراض به به بستن مرزها و افزایش تعرفه‌ های گمرکی، بازاریان شهر سقز برای بار دیگر با اعتصاب، تجمع و پهن کردن سفره خالی اعتراض شان را نشان دادند.

روز دوشنبه 10 اردیبهشت برای شانزدهمین روز متوالی، بازاریان بانه به اعتصاب شان ادامه دادند و با تجمع خود مسیر میدان مروتی تا میدان ساعت را بستند و خواستار استعفای فرماندار رژیم شدند.

روزجمعه 14 اردیبهشت، در بیستمین روز اعتصاب کسبه بانه، نیروهای سرکوبگر رژیم با استقرار در سطح شهر و با ایجاد جو رعب و وحشت قصد ترساندن بازاریان و  شکستن اعتصاب آنها را داشتند که با اتحاد مردم معترض نقشه رژیم خنثی شد.

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت، بازاریان بانه با انتشار بیانیه ای پایان اعتصاب بیست و پنج روزه خود را اعلام کردند.

روز جمعه ۲۸ اردیبهشت، بازاریان بانه، طی بیانیه شماره 3 خود، با اشاره به تعلیق ده روزه اعتصاب، تأکید کردند که اکنون پس از کذشت یک ماه از اعتصاب در چند شهر استانهای کرمانشاه، آذربایجان غربی و کُردستان، پی گیری مطالبات بازاریان هنوز نتیجه ای نداشته است.

 

جنبش اعتراضی غارت شدگان

شنبه 1 اردیبهشت:تجمع غارت شدگان موسسه افضل توس در سرپرستی بانک آینده در تهران، خیابان بخارست.

یکشنبه 2 اردیبهشت:غارت شدگان معترض در خرم ‌آباد به سمت موسسه مالی ملل تخم ‌مرغ پرت کردند.

سه شنبه 4 اردیبهشت: تجمع غارت شدگان موسسه پدیده مقابل دیوان عدالت در تهران.

پنجشنبه 6 ارديبهشت: موسسه کاسپین کرمان توسط سپرده گذاران خشمگین کرمانی بسته شد /تجمع غارت شدگان موسسه آرمان وحدت مقابل دفتر این موسسه در اهواز.

شنبه 8 اردیبهشت:تجمع سپرده گذاران افضل توس و پرتاب تخم مرغ به  سمت سر پرستی بانک آینده در تهران، خیابان بخارست

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت:تجمع سپرده گذاران موسسه توسعه البرز کرج در تهران، خیابان ولیعصر مقابل سازمان مرکزی تعاون روستایی.

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت:تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت/تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در مقابل استانداری رژیم در مشهد.

شنبه ۱۵ اردیبهشت:تجمع غارت شدگان موسسه های اعتباری از جمله تعاونی افضل توس و آرمان البرز ایرانیان، مقابل یکی از شعب این بانک در تهران، خیابان بخارست.

دوشنبه 17 اردیبهشت:تجمع سپرده گذاران آرمان وحدت مقابل مجلس رژیم.

جمعه ۲۰ اردیبهشت:تجمع و راهپیمایی غارت‌ شدگان بانک ورشکسته آینده در خیابان ۱۵ خرداد در تهران.

شنبه ٢٢ ارديبهشت:تجمع سپرده گذاران موسسه كاسپين مقابل بیدادسراى رسيدگى به جرائم پولى و بانكى در تهران.

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت:تجمع غارت شدگان مؤسسه کاسپین در مشهد در مقابل دفتر این مؤسسه در بلوار وکیل آباد/ تجمع غارت شدگان کاسپین در تهران، مقابل بیدادسراي جرايم پولي بانكي

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت:تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد مقابل یکی از شعبه های این موسسه

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت: تجمع غارت شدگان مجتمع آدینه رشت در مقابل دفتر امام جمعه خامنه ای در این شهر/ تجمع غارت‌شدگان بانک آینده در تهران.

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۳۹۹، سه شنبه اول خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲ مه ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول