سالشمار کارل مارکس

 

۱۸۱۸ در ۵ می در "تریر" (Trier) در آلمان چشم به جهان گشود. پدر او "هاینریش مارکس" /Heinrich Marx)  ۱۸۳۸- ۱۷۷۷)، وکیل و مادرش "هنریته پرسبورگ" Henriette Presburg) /۱۸۶۳- ۱۷۸۸) بودند.

۱۸۳۵ دیپلم متوسطه در دبیرستان "تریر" بعدها "فریدریش ویلهلم" (Friedrich Wilhelm-Gymnasium ). شروع تحصیل در دانشگاه "بن" (Bonn).

۱۸۳۶ نامزدی در تریر با "جنی فن وستفالن" (Jenny von Westphalen)، متولد ۱۸۱۴. تحصیل در دانشگاه برلین.

۱۸۴۱ پایان نامه، پذیرفته شده در دانشگاه "ینا" (Jena) در باره "تفاوت بین فلسفه طبیعی دموکراتیک و اپیکورین".

۱۸۴۲ عضویت در هیات تحریریه "روزنامه راین" (Rheinischen Zeitung) در کلن (Köln).

۱۸۴۳ ممنوعیت "روزنامه راین". ازدواج در "کرویتزناخ" (Kreuznach). مهاجرت به پاریس.

۱۸۴۴ انتشار "سالنامه آلمانی – فرانسوی". تولد دختر او "جنی". همکاری با نشریه "به پیش!" (Vorwärts!). آغاز دوستی همیشگی با فریدریش انگلس (۱۸۲۰-۱۸۹۵).

۱۸۴۵ اخراج از فرانسه. مهاجرت به بروکسل. انتشار "خانواده مقدس"، نخستین اثر مشترک مارکس و انگلس. تولد دختر دوم "لاورا". کار همراه انگلس روی "ایدیولوژی آلمانی".

۱۸۴۷ انتشار "مسکنت فلسفه". همکاری با "روزنامه آلمانی – بروکسلی". عضویت در اتحادیه کمونیستها.

۱۸۴۸ انتشار "مانیفست حزب کمونیست". اخراج از بلژیک. مهاجرت به کلن. سردبیری "روزنامه جدید راین" (Neuen Rheinischen Zeitung).

۱۸۴۹ ممنوعیت "روزنامه جدید راین". مهاجرت به لندن.

۱۸۵۱ گزارشگر خارجی "تریبون روزانه نیویورک" (New-York Daily Tribune) تا سال ۱۸۶۲.

۱۸۵۵ تولد دختر سومش "النور" (Eleanor).

۱۸۵۹ انتشار "نقد اقتصاد سیاسی".

۱۸۶۴ بنیانگذاری اتحادیه بین المللی کارگران،  ,(IAA)  (Internationalen Arbeiter-Assoziatio)  مشهور به انترناسیونال اول

۱۸۶۷ انتشار جلد اول "سرمایه. نقد اقتصاد سیاسی"

۱۸۷۱ انتشار "جنگ داخلی در فرانسه"

۱۸۷۵ نگارش "نقد برنامه گوتا"، برنامه سوسیال دموکراتهای آلمان (انتشار در سال ۱۸۹۱)

۱۸۷۶ پایان انترناسیونال اول پس از درگیری داخلی با "میخاییل باکونین (Michail Bakunin) آنارشیست

۱۸۸۱ مرگ جنی، همسر مارکس

۱۸۸۳ روز ۱۴ مارس مارکس در لندن چشم بر جهان فرو بست. پیش از او دخترش جنی از دنیا رفته بود. انتشار جلدهای دوم و سوم "سرمایه" توسط انگلس در سالهای ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴.

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۳۹۹، سه شنبه اول خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲ مه ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول