با تاسف و اندوه فراوان مادر گلی آبکناری (بانو دلبر) ما را ترک کرد.

 

با دریغ و تاثر بانو دلبر (مادر گلی) روز شنبه 2 تیر 1397 ما را ترک کرد. زنده یاد بانو دلبر گلی آبکناری مادر فدایی شهید رفیق لیلا گلی آبکناری و مادر مبارزان شهید رفقا پروین و روزبه گلی آبکناری بود که درد و رنج فقدان عزیزانش را چندین دهه بر جان و دل داشت. هر سه فرزند این مادر مقاوم توسط رژیم جنایتکار ولایت فقیه در دهه 60 به شهادت رسیدند.

زنده یاد مادر گلی آبکناری زنی مهربان، مبارز، فداکار و پایدار بود که در دوران مبارزه علیه دیکتاتوریهای شاه و شیخ در صَف خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی و مادران خاوران همواره حضور داشت.

فقدان مادر گلی را از جانب خود و از جانب رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، به خانواده گلی آبکناری، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ - ۲۴ ژوین ۲۰۱۸

 

 

امروز مراسم خاکسپاری مادر" گلی آبکناری" بود ....

نکیسا ،ایران و بقیه اعضای خانواده بودند.....

دوستان همیشگی و رفیقانِ همراهِ اینهمه سالهای سیاه، هم امدند ....

مراسمی خوب و تاثیر گذار در حد لیاقت، مقاومت ،صبوری و مهربانی مادر برگزار شد ودرمیان سیل اشکها ....چشمان منتظر دادخواهی آن مادرنازنین، بخاطر خون بناحق ریخته فرزندانش "ویدا" ، "روزبه" ،"پروین " و دامادش " مهران" برای همیشه بسته شد....برروی دست ها رفت و دردل خاک گرم آرام گرفت .....

"اینان که جامه‌های عزا را به‌عاریت

پوشیده‌اند

از قعر چشم خلق

میراث روشنای شهیدان را

بیرون می‌کشند...."

 

 

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۱، دوشنبه اول مرداد ۱۳۹۷ – ۲۳ ژوییه ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول