گزارش اداره حراست قانون اساسی آلمان:

تلاش اطلاعات رژیم برای نفوذ در اپوزیسیون و تمركز بر مجاهدین و شورا

فراخوان به تعطیل فوری سفارتها و اخراج دیپلومات تروریستها و مزدوران اطلاعات و نیروی قدس

 

 

اداره حراست از قانون اساسی در ایالت نورد راین وست فالن آلمان، در گزارش سال ۲۰۱۷ خود كه این هفته منتشر ساخت بر تمركز وزارت اطلاعات علیه اپوزیسیون به ‌ویژه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و تلاش اطلاعات برای نفوذ در اپوزیسیون در آلمان تأكید كرد و افزود نیروی تروریستی قدس نیز در سراسر آلمان فعالیتهای فشرده یی دارد.

گزارش سال گذشته اداره فدارل حراست از قانون اساسی تصریح كرده بود: «مقر رسمی وزارت اطلاعات در سفارت ایران در برلین، عملكرد مهمی در انجام شناساییهای سرویس مخفی برعهده دارد».

این گزارشهای تكاندهنده بار دیگر نشان می ‌دهد كه تعطیل فوری نمایندگیهای رژیم آخوندی در اروپا و اخراج دیپلومات تروریستها و مأموران و مزدوران اطلاعات و نیروی قدس یك ضرورت مبرم نه تنها برای امنیت پناهندگان بلكه برای امنیت كشورهای اروپایی است.

رژیم آخوندی مانند داعش برای بمبگذاری در میان انبوه مردم در پاریس عمل كرده است با این تفاوت كه این جنایت علیه بشریت در مراكز دیپلوماتیك و توسط دیپلومات تروریستها و مأموران اطلاعاتی طراحی و اجرایی شده است.

گزارش سالانه اداره حراست در ایالت نورد راین وست فالن تصریح می‌كند كه در این ایالت مانند كل آلمان فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی ایران در درجه اول توسط «وزارت اطلاعات و امنیت» (MOIS) انجام می ‌گیرد و تمركز آن تحت نظر قرار دادن نیروهای اپوزیسیون و به‌ طور خاص سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است. گزارش می افزاید: وزارت اطلاعات تلاش می‌كند از طریق نفوذ در اپوزیسیون آنها را تحت نظر قرار دهد و با تبلیغات هدف دار آنها را بی اعتبار سازد. علاوه بر این وزارت اطلاعات در اهداف كلاسیك جاسوسی مانند جاسوسی در زمینه ‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علوم نیز نقش مهمی ایفا می‌كند.

بنا به گزارش اداره حراست، نیروی قدس نیز در كل آلمان، فعالیتهای فشرده ‌یی دارد. این نیرو یك واحد ویژه سپاه پاسداران است كه به طور مستقل دارای بخشهای اطلاعات، امنیت و ضدجاسوسی است و مشغول جمع آوری اطلاعات در خارج از كشور می باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ تیر ۱۳۹۷(۲۰ژوییه ۲۰۱۸)

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۱، دوشنبه اول مرداد ۱۳۹۷ – ۲۳ ژوییه ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول