ی ی یی ۸ ی یی ی یی ی ͘ی Øی

 

یی

ی یی ی ی Ԙ ی .

ی یی ǘ ی ی ی یی یی ی یϐ ی ʡ ی ی ی ی.

ϐ ی یی ی ѡ یی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ییی.

 

ϐ یی ͘ی

۱- ی یی

۲- ی ی

۳-

۴- ی

۵- ی

۶-

۷- یی

۸- ی

۹- یی

۱۰- ی ی

۱۱- ی ی

۱۲- ی

۱۳- ی

۱۴- ی ی

۱۵- ی ی

۱۶- ی

۱۷- ییی

۱۸- ѐ ی

۱۹- ی

۲۰- ی ی

۲۱- ی

۲۲- ʁ

 

ی یی ۸ ی یی Ѻ ی ۱۴ ۹۷

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

 

Ґ