ی

. یی (. )

 

ی

ی

ی ی

ی ی یی

             ی

Ϙی

ی ʐ

ی ی

ی ی

ی ی

                          ی ی Ͽ

ی ی

ی

                         ی ی ݘ

 

ی ی!

ی

                    ی

ی

ی

       ی ј Ӂ

 

ی

ҁ ی

ј ی

                                 ی

 

ی ی!

ی

ی

یی

                               

                               

ی

ی ی

Ϙی

ی 捘

                  

              ی ی

                  ی

 

!

         ی ی

               ی

                      

 

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

 

Ґ