ی

. یی ( . )

 

Әی

           

 

  ی

           

                           

ی

یی ǎ

                   

ǘ ی ǘی

                  ی ی

!

ی ی ی

ی یی

                     

 

ی

ی

ی  

    ی ǘ

 

ی ی

ی

ی ی

 

  Ϙی

         ی

ی

 

                       ی ی

 

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

 

Ґ