سخنرانی خامنه ای در جمع بسیجیان

آیینه تمام نمای استیصال رژیم آخوندی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 

روز پنجشنبه ۱۲ مهر خامنه ای، ولی فقیه نظام آخوندی، در وحشت از اجرایی شدن مرحله دوم تحریمها به ‌ویژه تحریم نفتی، در یک نمایش مسخره زیر عنوان «رزمآیش اقتدار» تلاش كرد به نیروهای وارفته خود روحیه بدهد. سخنرانی خامنه ای آیینه تمام نمای ضعف و استیصال رژیم است و بن‌بست همه جانبه آن را  در مقابل قیام سراسری مردمی و زنجیره بحرانهای فزاینده خارجی برملا می‌ كند.

وی كه در جمع بسیجیان كه از سراسر كشور جمع شده بودند سخنرانی می ‌كرد در مورد كسانی كه در درون رژیم فكر می‌كنند راه حلی جز كنار آمدن با آمریكا وجود ندارد، گفت: «صریحاً اعلام می كنم اینها خیانت می كنند. این بزرگترین خیانت است و من تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق در كشور بیفتد». وی از بسیجیان خواست تحریمها را ناکام بگذارند و به آمریکا سیلی بزنند.

خامنه ‌ای نسبت به شرایط حساس و پیچیده و انواع بحرانهای گریبانگیر رژیم هشدار داد و با اذعان به «تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم» بسیج ضد مردمی را «تصویر درست وضع كشور» و «سرمشقی» برای دیگران توصیف نمود و به بسیج و سپاه گفت در هر كجا لازم باشد آتش به اختیار باشند.

او هراسان از سرنگونی محتوم رژیمش گفت: رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته، شما دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. وی با اشاره به مخالفتهای گسترده داخلی و خارجی با دخالتهای منطقه یی و پروژه های موشكی رژیم، به زبان معكوس اعتراف كرد كه اینها لازمه بقای رژیم است و برای حفظ آن باید جنگید. خامنه ‌ای گفت «اینها هم جزو عوامل قدرت و عناصر قدرت ماست. پس میدان جنگ اینجاست، میدان جنگ، میدان تقابل استکبار با ایران اسلامی، عبارت است از هر آنچه که موجب اقتدار ایران اسلامی است... این یکی از مناطق درگیری است».

خامنه ای ضمن ابراز نگرانی از «خستگی، بی‌حالی و از کار افتادگی» مقامات رژیم و ریزشهای گسترده مزدورانش به بسیجیان دلگرمی داد که «رویشهای ما بر ریزشهایمان رجحان دارند».

وی با اشاره به مخالفتهای گسترده در بدنه رژیم، گفت آنها «روشنفکرنمای راحت طلب و ریاکار و منافق» و «آدمهای بی روحیه، مردد، ترسو، فرصت طلب، خود کم بین.... مأیوس و تنبل» هستند که «اگر عامل دشمن نباشند، حداقل مرد میدان مهم پیشرفت کشور» نیستند و تولید «فساد و اختلاف» می کنند.

خامنه ای مطبوعات آزاد و اینترنت و شبكه اجتماعی را دشمن و معادل سلاح شیمیایی خواند و در واکنش به برملا شدن مستمر و فزاینده ابعاد جنایتها و تبهکاریهای نظام گفت: «با ابزار بسیار خطرناک رسانه...با تصویر سازی غلط سعی می کنند افکار ملت ایران را منحرف کنند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲مهر۱۳۹۷(۴ اكتبر۲۰۱۸)

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول