ی ی یی : ( )

ی یی

ی ی ی ی یی ی .

یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی . ی یی ی ی ی ی Ǎیی ی ǘی ی ϡ ی ی . ی یی ǘ ј ی ی ی ʘ ی ی ی ϡ . یی Ԙ یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .

ی یییی ی ی ی یی ی ѐ ی ی ی یی یی ی ی ϡ :

ی ی Ͽ

یی یی ی ی

ی ی ʿ یی ی ی ی ʿ

ی ی ییی ی Ԙ Ͽ

ی یی یی Ͽ

ی ی Ͽ

ی یی ی ی ی ی یʿ

ی ی یی ی ی ǿ

یی ی

ی ی ی یʿ

ی یی یی ی ی Ͽ

ی ی یی ی Ͽ

یی ی ی ییی Ͽ

یی Ͽ

 

ی ی ی ی:

۱- ی ی Ͽ

ی ی ی ی ی ϡ ǘ یی ی ی . یی ی ی ی ی . ی ݘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ʘ ی ی .

یی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ϡ ǐ ѐی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی јی ј ی ی ی یی ϡ ی ǐ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ѐ ʡ ی ǐ ی ϡ یی ʡ ی ی ی ی ϡ ی یی ѐ ی Ͽ ی ی ǐ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ϡ ی ی ی یی ʐی ی یی ی ی ی ی ی ѐ

ییی ی ی ی یѡ ی ی ی یی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ґی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یʡ ی ی ی ی ϡ ی ϡ ی ѡ ی ی ی ی یی ی ی . ی ϡ ی یی ی ی .

 

۲- یی یی ی یʿ

یی ی ی یی ی یی ی ی یԡ ی ی ی ی ی . 

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی ی ی.

ییی ی ی یی ی یی یی ی ی یی . ی ی ی ی ی ј ی ی یی ی ϡ یʡ ی ی ی ی ی ی ی. یʡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی Ǎ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ . ʐیی ی ی ییی ی ی یی ی ی ی یی ی ی .

یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ј ی ی ј ی ј .

یی ی " ی " ی ی ϡ ی . ی ǐ ی ی ϡ ی ی . ѐ ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی .

ѐ ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ԡ ی ی ی ی ی ی Ϙ .

یی ی ی . ی ی ی ی ی. ی ی ϡ ی . ی ǐ ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی ی . یی ی ی ϐی ی .

ی ی - ی ییی - ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی یی ی ییی ی . ی ی.:

" یӘی" (Jude Wanniski) ی ی ی ǘی (یی ی) ی ی " ی" ی . ی ی ی یی ی ی یی ی . ی یϐ ی ϡ یی ی ی: " ی ی ی ی یی ǁیی " "ی ی ییی ی ی ی ی јی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی Ԙ ی یی ی ی ی ."

ی ی: "ǐ یی ی ی ی یϡ یی ی ی ی ی ی ."

ی ی ی ی ی .

ی ی "ی " (Cedric Muhammad) ی ی ی ی " ی" "ѐ" "" ی یϡ ی یی یی : " ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی یʡ ی . ی ی ی ی . یی ی ی ی . ییی یی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ."

" ییی" (Ben Gliniecki) یی јی Ԑ ی ۳۰ ی یی ی ϡ ی ی " јی" یی ی ی: " ی ی ی ی ǘ ی یی ی ییی یی ی . ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی یی . یی یی ی ی ی ǘی ی ی ."

ی ی یϡ ی ی ǘ ی ی یی ی ǡ ޡ ی یی ѐ . ی ی ѐ ʘ ی یی ی ی." ی ی ی: " ییی ی ǘی یی ی ."

یی ی ی ی ی ی ۴۶ ۱۹۱۷ ۱۹۶۳ ۱۹۱۷ یی. ѐی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ۵۲ ϡ ی ۶ یی . ی ی ۱۳۱۰ ی یʺ ی ی ۳۳۲ یی ۷۳ . ی ѐ ی Ϙ ۹ ی. Ԙ ی ی ییǡ یԡ ی ی یǡ ییǡ . ǐ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی . ی ѐی ۶۲ ۱۹۵۹ ی ۷۸ ی ( ۲۰۰۵ ی ) ی ی ی ی ۷۸ . ی ی ۸/۹۹ ی ۶/۸۸ یی ... . ԡ ی ی یی ی .

ی ی Ԙ ی ʡ ی ی ی ی ی یی ی .

ی ی ۱۹۵۹ ی ی . ی ی ی ی ی ی ییی ی . ی یی ی ی . یی ی ی یی ی ی ی .

 

۳- ی ی ʿ یی ی ی ی Ͽ

یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ϐی ی ی ی . ی ییی ژ ی ǐэ ی یی ییی ی ی ϡ ی ی ی یǡ ی Ԙ ی ی.

" ی" (Adaner Usmani) ی ی "ǘی" " یی ی ی ی Ͽ" ی ی: " ی یی ی ϡ ی . ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی. ی ϡ ی ی ی ."

 

۴- ی ی ییی ی Ԙ Ͽ ( ی)

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

 

Ґ