ضرورت به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی

مایك پمپئو، وزیر خارجه آمریكا، در قاهره اعلام كرد كه آمریكا دیگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمی کند و «ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند». از اینرو «دوران شرمی كه آمریكا برای خودش به‌وجود آورده بود و همچنین دوران سیاستهایی كه باعث چنین رنجهای دردآوری شده اند، به پایان رسیده است».

وزیر خارجه تصریح كرد هنگامی كه آمریكا با دشمنانی از قبیل ملایان همدستی می‌كند «آنها جلو می آیند و پیشروی می كنند».

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمریكا از سیاستهایی كه مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بوده ‌اند، بار دیگر خاطرنشان كرد، دستیابی به سلاحهای كشتار جمعی، نقض حقوق بشر، صدور بنیادگرایی و تروریسم، چهار ستون تئوكراسی حاكم بر ایران است. راه‌ حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت، یگانه جایگزین دموكراتیك دیكتاتوری دینی و تروریستی، لازمة جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه بار مماشات در چهار دهه گذشته است. رژیم ركوردار جهانی اعدام، تنها زبان قاطعیت و قدرت را می‌فهمد.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاكمیت به مردم ایران، از جانب مقاومتی كه از سال۱۳۶۰ خواهان تحریم تسلیحاتی و نفتی دیكتاتوری دینی بوده است، ضرورت موارد زیر را بار دیگر مورد تأكید قرار داد:

1- به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی

2- قراردادن تمامیت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارتخارجه آمریكا و اتحادیه اروپا

3- اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریكا و اروپا

4- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت پس از ۶۵بار محكومیت در ملل متحد

5- حمایت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی به دادگاه جنایی بین المللی

6- اخراج رژیم نامشروع ملایان از ملل متحد و به ‌رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران

7- اخراج قاطعانة فاشیسم دینی حاكم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان

8- وادار كردن حكومت عراق به پرداخت مابه ازای داراییها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاههای سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران كه به‌طور کامل با هزینه خود آنها تهیه شده و اسناد آن موجود است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱دی۱۳۹۷ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۹)

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۷، یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول