جنبش رنگین کمان بیشماران (دی ۹۷)

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

ابعاد گسترده جنبش نیروهای کار به حدی است که کارگزاران حکومت بدان اعتراف می کنند. پاسدار حسین رحیمی روز دوشنبه ۱۰ دی در همایش سرکردگان نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: «در ۹ ماهه گذشته ۹۳۲ مورد تجمع داشته ‌ایم که با درایت و تلاش همکارانم این تجمعات مدیریت شد با اینکه خیلی از این تجمعات برای شهرستانهای دیگر بود ما حضور داشتیم.» (ایلنا)

در یک اعتراف ناگزیر دیگر، سرکرده نیروی انتظامی استان خوزستان در روز دو شنبه ۳دی گفت: «پلیس خوزستان از ابتدای امسال تاکنون ۶۵۰ اعتراض کارگری را در سطح استان مدیریت کرده است.» (ایرنا) بر طبق اظهارات این سرکرده نیروی انتظامی اضافه کرد که: « پارسال یکهزار و ۱۰۰ مورد اعتراض کارگری و امسال ۶۵۰ مورد در سطح استان خوزستان توسط پلیس مدیریت شده است.»

بر اساس گزارش موسسه غیردولتی اکلد (ACLED) که اطلاعات مربوط به حرکتهای مسالمت آمیز و قهرآمیز را جمع آوری می کند، رشد اعتراضها در ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۸، تقریبا  چهار برابر بوده است.

برآوردهای این موسسه نشان می دهد که در ایران ۲۲۵۱ اعتراض در سال ۲۰۱۸ انجام شده است و به این ترتیب، این کشور از نظر تعداد اعتراضها، پس از هند و پاکستان، در رده سوم جهان قرار گرفته است.

جنبش اعتراضی ده روزه کامیونداران، حرکتهای اعتراضی نیروهای کار و بازنشستگان، تجمعهای خانواده های فولاد اهواز، تجمع غارت شدگان موسسه های مالی و مافیای خودرو سازی دستکَم ۵۱۳ روز جریان داشته است که اخبار آن را در زیر می خوانید. اخبار اعتراضهای پرستاران، معلمان و دانشجویان نیز به طور جداگانه در همین شماره نبردخلق پوشش داده شده است.

 

اعتصاب ده روزه رانندگان کامیون و خودروهای سنگین

دور پنجم اعتصاب کامیونداران در روز شنبه اول دی در شهرهای مختلف در اعتراض به گرانی و نبود قطعات و لاستیک و پایین بودن کرایه ‌ها آغاز شد. این اعتصاب با فراخوان اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران ده روز ادامه داشت. بر اساس تصویرها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه ‌های اجتماعی کامیونداران در بسیاری از شهرها و جاده های کشور دست به اعتصاب زدند. اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین تقریباً در ۶۰ شهر در ۲۵ استان کشور صورت گرفت که با تکرار در شهرها، ۳۴۰ روز را شامل شد.

با شروع اعتصاب در روز شنبه اول دی، کامیونداران سراسر کشور، اتوبان سلفچگان به ساوه و جاده قدیم قم خالی از تردد هرگونه کامیون شده است. همچنین رانندگان کامیون در شهرهای غرب کشور (منطقه کردستان)، چابهار، ساری، نکا، مهران، شاهرود، سلماس، سقز، قزوین، قم، ساوه و در شماری از شهرها استان گلستان دست به اعتصاب زدند.

روز یکشنبه ۲ دی، اعتصاب سراسری کامیونداران برای دومین روز ادامه پیدا کرد.

در این روز اتوبان تبریز از کامیونها خالی بود. همچنین رانندگان کامیون در شهرهای مشهد، اصفهان، ساری، بوشهر دست به اعتصاب زدند.

روز دوشنبه ۳ دی، اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین سومین روز خود را پشت سر گذاشت. طی سه روز تعداد شهرهایی که کامیونداران و خودروهای سنگین به آن پیوسته‌ اند به ۳۰ شهر در ۱۹ استان رسیده است. شهرهای یزد، اصفهان، ملایر، درود، نیشابور، نائین، سنندج و چرمهین به این اعتصاب پیوسته ‌اند.

اعتصاب کامیونداران در روز سه شنبه ۴دی، چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. در این روز رانندگان ماشینهای سنگین دستکم در ۳۶ شهر در ۲۵ استان اعتصاب کردند. بسیاری از شهرهای كشور از جمله تهران، ساری، نکا، مشهد، اهواز، هفتگل، اصفهان، سنندج، سقز، سلماس، تبریز، ارومیه، دورود، کنگاور، آمل، بوشهر، بندر خمینی، بندرعباس، ملایر، یزد، اردکان، ساوه، مهران، نائین، شادگان، سیرجان، چابهار، قزوین، قم، سلفچگان، بوشهر، شهرکرد، چرمهین، نیشابور، شاهرود و سبزوار در اعتصاب بودند.

روز چهارشنبه ۵ دی، اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین پنجمین روز خود را در ۳۷ شهر در ۲۵ استان پشت سرگذاشت. اعتصاب در شهرهای شیراز، یزد، اصفهان، مهران، ملایر، درود، نیشابور، نائین، سنندج، چرمهین، تهران، تبریز، هفتگل، سقز، بندرعباس، چابهار، سلفچگان، ساری، ساوه، بوشهر، قم، نکا، شادگان، اهواز، سیرجان، مشهد، مرند، کنگاور، کازرون، درچه، قزلحصار، سبزوار و داورزن ادامه پیدا کرد.

اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در روز پنجشنبه ۶ دی دستکَم به ۴۵ شهر گسترش یافت. در این روز رانندگان خودروهای سنگین در شهرهای شیراز، یزد، اصفهان و روستاهای اطراف آن، مهران، ملایر، درود، نیشابور، نائین، سنندج، چرمهین، تهران، تبریز، هفتگل، سقز، بندرعباس، چابهار، سلفچگان، ساری، ساوه، بوشهر، قم، نکا، شادگان، اهواز، سیرجان، مشهد، مرند، کنگاور، کازرون، درچه، قزلحصار، سبزوار، داورزن شهرکرد، بافق، زرند، آذرشهر، کرج، ماهدشت و ... در اعتصاب بودند.

روز آدینه ۷ دی، اعتصاب رانندکان کامیون و خودروهای سنگین در شهرهای مختلف و جاده‌ های کشور ادامه پیدا کرد. در این روز دستکَم در ۴۸ شهر از جمله شهرهای شهرکرد، بافق، زرند، آذرشهر و کرج شیراز، یزد، اصفهان، مهران، ملایر، درود، نیشابور، نائین، سنندج، چرمهین، تهران، تبریز، هفتگل، سقز، بندرعباس، چابهار، سلفچگان، ساری، ساوه، بوشهر، قم، نکا، شادگان، اهواز، سیرجان، مشهد، مرند، کنگاور، کازرون، درچه، قزلحصار، سبزوار، داورزن، ارومیه، کرمانشاه و ... کامیونداران در اعتصاب بودند.

روز شنبه ۸ دی، اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در هشتمین روز خود به ۵۳ شهر در ۲۵ استان گسترش یافت. به گزارش ایران کارگر، اعتصاب کامیونداران در بندرعباس که از مبادی ورودی  و خروجی کالا است و از بنادر مهم در عرصه حمل و نقل بار است ادامه داشت. همچنین در سالن اعلان بار در بندر خمینی که از اصلی‌ ترین بنادر کشور و آمد و شد کامیون در آن به هزاران دستگاه در روز می ‌رسد، هیچ راننده کامیونداران و خودروهای سنگین حضور ندارد. جاده مرند ـ بازرگان که از جاده‌ های ترانزیتی کشور است به خاطر اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین، خالی از کامیون است.

روز یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در نهمین روز در شهرهای کرج، شهرکرد، بافق، زرند، آذرشهر، شیراز، یزد، اصفهان، مهران، ملایر، درود، نیشابور، نائین، سنندج، چرمهین، تهران، تبریز، هفتگل، سقز، بندرعباس، چابهار، سلفچگان، ساری، ساوه، بوشهر، قم، نکا، شادگان، اهواز، سیرجان، مشهد، مرند، کنگاور، کازرون، درچه، قزلحصار، سبزوار، داورزن، ارومیه، کرمانشاه، بافت، طبس، بندر ترکمن، خرم‌آباد، اردبیل و چندین شهر دیگر ادامه داشت.

روز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۹۷، اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران با انتشار یک بیانیه پایان اعتصاب را اعلام کرد. در آغاز این بیانیه آمده است: «کامیونداران و رانندگان محترم، همکاران شریف و غیور و گرامی!

قبل از هر چیز باید از همه شما تقدیر و سپاسگزاری کرد و باید به تک تک شما همکاران عزیز که با تلاش بی‌وقفه و با سرافرازی اعتصاب ۱۰روزه خود را با وحدت و یکپارچگی ادامه دادید، دست مریزاد گفت.

این اعتصاب یک بار دیگر به حکومت نشان داد که ما رانندگان کامیون و خودروهای سنگین و کامیونداران مصمم هستیم و از حقوق ‌مان کوتاه نمی ‌آییم. پس از اینکه ما در ۲۱ آذر اعلام کردیم که یک اعتصاب ۱۰ روزه را از اول دی ماه آغاز خواهیم کرد، ارگانهای حکومتی و وابسته به حکومت از هیچ کارشکنی و اقدام سرکوبگرانه و تهدیدی فروگذار نکردند. ... همزمان با این وعده ‌ها، پیا‌مهای تهدیدآمیز و تهدید کم کردن سهمیه سوخت برای تعدادی از همکاران ارسال شد. همکاران غیور ما فریب وعده‌ های دروغ را نخوردند و از تهدیدهای توخالی بیمی به دل راه ندادند و با سرفرازی اعتصاب ده روزه خود را ادامه دادند.....ما تا رسیدن به خواسته‌های مان همراه و همگام با سایر اقشار ستمدیده ایران از پا نخواهیم نشست.»

در مورد اعتصاب ده روزه کامیونداران، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با تایید دور جدید اعتصاب کامیون‌داران گفت؛ موارد گوناگونی است که موجب این نارضایتیها شده است و مشکلات کامیونداران، استان به استان با یکدیگر فرق دارد. نکته مهمی که وجود دارد این است که تصمیماتی که گرفته شده از جنس تعهد وزارت راه ‌ و شهرسازی یا وعده ‌و وعیدها بوده است که همه این وعده ‌ها محقق خواهد شد و تردیدی در تحقق وعده ‌ها نیست.» (هفته‌ نامه حمل و نقل، دوشنبه ۱۰ دی ۹۷)

 

*روز شنبه ۱ دی‌ماه ۱۳۹۷، رانندگان اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل شهری، مقابل سازمان دهیاریها و شهرداریها در تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا، معترضان اتوبوسهای خود را در همان محل پارک کردند. آنها در مورد موارد اعتراض خود گفتند: «شرکتهای خصوصی برای واگذاری اتوبوسها قراردادهایی بسته ‌اند که مطلوب ما نیست. شرکتها با این مدل قرارداد بستن ما را تحت فشار گذاشته‌اند.»

 

*روز شنبه اول دی‌، کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه خود مقابل این کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایرنا، یکی از کارگران گفت: «دلیل تجمع کارگران این کارخانه نداشتن امنیت شغلی، پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و همچنین پرداخت نشدن ۲ ماه حق بیمه است.»

کارخانه سیمان کارون در مسجد سلیمان در سال ۷۹ فعالیت خود را آغاز کرد. در این کارخانه ۵۰۰ کارگر مشغول به کار هستند و سالانه سه هزار تن تولید سیمان در آن تولید می شود.

 

*روز شنبه اول دی‌، کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند. به گزارش هرانا، بیش از ۲ هزار نفر پرسنل شهرداری آبادان ۳ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده ‌اند. تعدادی از  کارکنان شهرداری آبادان حقوق ماههای اسفند پارسال، فروردین و اردیبهشت امسال را نیز نگرفته‌ اند.

 

*روز شنبه اول دی، کارگران فصلی واحد بهره ‌برداری مجتمع نیشکر هفت تپه مقابل این مجتمع تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران واحد بهره ‌برداری بعد از پایان فصل بهربرداری نی در مزارع نیشکر بیکار شده و درآمدی ندارند به همین دلیل در حال حاضر که فصل برداشت نیشکر آغاز شده برای تامین معاش زندگی خانوادگی خود نیاز به کار دارند و از این رو خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی و استخدامی خود هستند.

 

*بامداد روز شنبه اول دی، یک کارگر شرکت ملی حفاری اهواز، در انتقاد به وضعیت معیشتی خود مقابل مجتمع  دست به تحصن زد. به گزارش ایلنا، این کارگر اوضاع سخت زندگی و هزینه‌ های بالای نگهداری و درمان فرزندان خود را کمرشکن می‌ داند از همین رو خواستار توجه بیشتر مسئولان به معیشت کارگران شد.

 

*به گزارش هرانا، روز یکشنبه ۲ دی‌، جمعی از کارگران پیمانکار شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شان مقابل شورای شهر تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

 

*بامداد روز یکشنبه ۲ دی، دهها کارگر واحد سازنده مخازن تحت فشار «کاوش» (سانکا) در قزوین، در اعتراض به عدم حضور خود در کارخانه، مقابل ورودی این کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت: از بامداد روز گذشته  مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی از ورود حدود ۸۰ نفر از مجموع ۱۲۵ کارگر کارخانه به محل کارشان خودداری می ‌کنند.

 

*روز یکشنبه  ۲ دی، کارگران کارخانه سیمان کارون در اعتراض به بیکار شدن یکی از کارگران باسابقه کارخانه در محدوده کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: این کارگر با ۱۶ سال سابقه کار به بهانه اتمام قرارداد کار در پایان آذر ماه، بیکار شده و از او خواسته شده که از ماه بعد در کارخانه حاضر نشود.

 

*روز یکشنبه  ۲ دی، کارگران کارخانه بلبرینگ ‌سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران علت برپایی اعتراض صنفی خود را چهار ماه معوقات مزدی اعلام کردند.

کارخانه بلبرینگ‌ سازی تبریز یکی از  موفق ترین واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی محسوب می ‌شود که تا پیش از سال ۹۱ محصولات آن به صورت پیش

‌فروشی عرضه می ‌شد اما در حال حاضر دچار رکود در تولید شده است.

اعتصاب و تجمع کارگران معترض این کارخانه در روز دوشنبه ۳ دی برای دومین روز ادامه داشت.

 

*روز شنبه اول دی، کارگران پیمانی پروژه ساخت قطار شهری اهواز بار دیگر اعتراض خود را با تجمع مقابل ورودی محل کار خود آغاز کردند.  به گزارش ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت: کارگران این پروژه به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده پرداخت مطالبات شان از سوی کارفرما، در محل کارگاه واقع در خیابان فرودگاه اهواز تجمع کردند.تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز در روز یکشنبه ۲ دی به دومین روز رسید.  روز دوشنبه ۳ دی، همزمان با سومین روز از شروع اعتراض کارگران قطار شهری اهواز، کارفرما پیش‌شرط پرداخت مطالبات کارگران را تسویه حساب کامل آنان اعلام کرد. کارگران با بیان اینکه این اقدام کارفرما یعنی گرفتن برگه تسویه حساب پیش از پرداخت مطالبات مزدی‌شان، غیرقانونی است، تصمیم گرفتند تا درهای کارگاه را بازکنند.

 

*کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان روز سه شنبه ۴ دی، مقابل ساختمان اداره مرکزی این شرکت تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران این مجتمع نسبت به خصوصی‌ سازی این واحد تولیدی معترض هستند.

همچنین اهالی مغان و کارگران این کارخانه در شهرک مغان که مهانسرای ویژه مدیران شرکت و محل زندگی بخشی از پرسنل شرکت است، در روز دوشنبه ۳ دی تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع ‌کنندگان می ‌گویند: مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است. اعتراض کارگران این مجتمع روز چهارشنبه ۵ دی ادامه یافت.

 

*روز چهارشنبه ۵ دی، کارگران شهرداری مهاباد در مقابل ساختمان شهرداری این شهرستان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به گزارش هرانا، این کارگران دلیل تجمع اعتراضی خود را عدم پرداخت مطالبات مزدی چندین ماهه خود بیان کردند.

 

*جمعی از اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با ۳۶۰۰ عضو، روز چهارشنبه ۵ دی، با تجمع مقابل ساختمان وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی خواستار پیگیری مشکلات خود شدند. به گزارش ایلنا، یکی از معترضان در خصوص علت برپایی این تجمع صنفی گفت: تقریبا ۱۵ سال است که بعد از کش و قوسهای فراوان با محرز شدن تخلفات اعضای هیات مدیره سابق تعاونی مسکن ایثار کارکنان جهاد کشاورزی با دستور قضایی، حکم تعلیق این اعضا را حدود ۴ ماه پیش گرفتیم تا اینکه مجمع عمومی جدید برگزار شد و اعضای هیات مدیره جدید به صورت قانونی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از گذشت چند روز از انتصاب اعضای هیات مدیره جدید، اعضای  سابق با نفوذ در بدنه وزارت کار، مجمع عمومی برگزار شده را بدون اطلاع اعضا باطل کرده و مجددا بین خود مجمع عمومی برگزار کردند.

 

*روز شنبه ۸ دی، بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، معترضان گفتند: پاداش پایان خدمت برای عده زیادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی پرداخت نشده است. این بازنشستگان خواستار پاسخگویی مقامات وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شدند.

 

*کارگران کارخانه قند رستم در استان فارس روز یکشنبه ۹ دی بار دیگر به نشانه اعتراض مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان رستم سفره خالی پهن کردند. به گزارش رادیو زمانه، آنها یک بنر به همراه داشتند که بر آن نوشته شده بود: «ما کارگران کارخانه قند ممسنی ۵۰ ماه مطالبه حقوقی داریم، چطور زندگی کنیم؟». کارخانه قند ممسنی و رستم سال ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شد. روزنامه «شیراز نوین» یک ‌سال قبل سلطان شکر را بدون افشای نام آن، مالک این کارخانه معرفی کرده بود. کارخانه قند رستم آبان سال ۱۳۹۵ به صورت کامل تولید را متوقف و کارگران را بیکار کرد. کارگران این کارخانه از آن زمان به دنبال دریافت مطالبات مزدی خود هستند اما پاسخی نگرفته‌ اند. این کارگران یک‌روز قبل نیز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی مقابل فرمانداری رستم تجمع کردند.

 

*به گزارش هرانا، روز یکشنبه ۹ دی، کارگران "لایروب کار" کوت عبدالله در استان خوزستان، اقدام به برگزاری تجمع کردند. معترضان علت تجمع خود را اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی بیان کردند.

 

*کارگران شهرداری شهر لوشان، بامداد روز یکشنبه ۹ دی در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در محدوده داخلی ساختمان شهرداری تجمع کردند. به گزارش ایلنا: این کارگران در واحد اداری شهرداری لوشان و سازمانهای واسطه به آن به‌ صورت قراردادی مشغول کارند. کارگران شهر لوشان در شش ماه گذشته دستمزد دریافت نکرده و حق بیمه آنان پرداخت نشده است.

لوشان ازجمله شهرهای بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گیلان است. این شهر در میانه راه قزوین به رشت قرار دارد و اولین شهر ورودی استان گیلان است.

 

*کارگران خدماتی شهرداری نیشابور از روز سه شنبه ۴ دی تا روز پنجشنبه ۶ دی، به مدت ۳ روز در اعتراض به تبدیل وضعیت قراردادهای خود به پیمانی تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر نیشابور توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه با حضور دوباره پیمانکاران ندارند، گفتند: این بی‌توجهیها در حالی ادامه دارد که کارگران ناچار شدند طی ۳ روز مقابل ساختمان شهرداری تجمع برگزار کنند.

کارگران خدماتی منطقه ۲ شهرداری نیشابور بامداد روز یکشنبه ۹ دی با تجمع به اعتراض خود ادامه دادند، اما بدون این که به نتیجه برسند، پس از ۶ روز اعتراض، به محل کار خود بازگشتند.

 

*روز دوشنبه ۱۰ دی، کارمندان تعاونی وحدت (آرمان) که اخراجی این موسسه مالی هستند با تجمع اعتراضی مقابل استانداری خوزستان در اهواز، خواستار برگشت به سرکارشان شدند. به گزارش ایرنا، یکی از کارمندان تعاونی وحدت که خواست نامش در خبر ذکر نشود گفت: «از خرداد پارسال که این موسسه مالی دچار مشکلاتی شد و توسط بانک مرکزی منحل شد تا هفته گذشته کار تعیین تکلیف بدهیها توسط کارمندان این موسسه انجام شد و پس از برطرف شدن این مشکلات، مسئولان موسسه ملل – که این تعاونی در آن ادغام شده بود – اعلام کردند که نیازی به نیروها و کارمندان این موسسه ندارد.»

 

*روز سه شنبه ۱۱ دی، جمعی از بازنشستگان ارتش در اعتراض به خلف وعده ‌ها، دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان که در محلی نزدیک پارک شهر دست به تجمع زدند، خواستار روشن شدن تکلیف خانه‌ های تعاونی مسکن شدند. آنها گفتند: «از خلف وعده ‌های مکرر خسته شده ‌ایم، سالهاست عضو تعاونی هستیم و مبالغی را برای خانه ‌دار شدن پرداخته ‌ایم اما هنوز بی ‌سرپناه مانده ‌ایم. هنوز زمینی به تعاونی تحویل نشده تا بتواند در آن، برای ما بازنشستگانِ عضو شروع به خانه‌سازی کند.»

 

*روز سه شنبه ۱۱ دی، کارگران شرکت مخازن تحت فشار «کاوش» (سانکا) واقع در شهر صنعتی البرز برای پیگیری وضعیت شغلی‌ شان مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش ایلنا، علت این اقدام اعتراضی، تعدیل حدود ۸۰ نفر از کارگران مخازن تحت فشار «کاوش» در اوایل دی ماه جاری است. آنها خواستار بازگشت به کار و پرداخت معوقات حقوقی خود شدند.

 

*روز سه شنبه ۱۱ دی، جمعی از کارگران پیمانی شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شان در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش ایسنا، رئیس شورای قلابی شهر تهران در واکنش به این تجمع گفت: «دقت داشته باشید که این افراد منظورشان شورا نیست. چرا که شهردار تهران نیز در این ساختمان مستقر است و مخاطب آنها شهردار است.»

 

*در ادامه اعتراضهای کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور، شماری از کارگران به همراه همسران شان روز سه شنبه ۱۱ دی در نقاط جداگانه شهرتجمع کردند. به گزارش ایلنا، در تجمع نخست، همسران کارگران مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. از سوی دیگر کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور بعد از بی‌ نتیجه ماندن اجتماع همسران خود تجمع اعتراضی دیگری را در منطقه مجاور محل کار خود در خیابان بهشتی این شهر برپا کردند.

 

*روز سه شنبه ۱۱ دی، کارگران کارخانه «اگزوز خودرو» خراسان در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و کارخانه، در محدوده شرکت تجمع کردند. به گزارش ایلنا، افزایش مشکلات کارخانه باعث شده طی ۴ ماه گذشته حدود ۱۵۰ کارگر پیمانکاری شرکت اخراج شوند. در عین حال میزان تولیدات کارخانه نسبت به قبل کاهش یافته و کارگران نگران امنیت شغلی خود شده‌ اند.

 

روز چهارشنبه ۱۲ دی، گروهی از بازنشستگان مقابل مجلس رژیم تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان که در میان آنها، کارگران، معلمان و پرستاران بازنشسته و همچنین بازنشستگان صندوق فولاد به چشم می‌خورد، چند خواسته مشخص و کلیدی دارند: اجرای دقیق همسان ‌سازی و ترمیم عادلانه‌ مستمریها، بیمه‌ همگانی کارآمد و مناسب، کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی در معرض بحران و انحلال صندوقهای بازنشستگی‌ که نمی ‌توانند برای بازنشستگان مثمرثمر باشند.

 

*بامداد روز چهارشنبه ۱۲ دی، بازنشستگان کشوری مشهد مقابل صندوق بازنشستگی در خیابان آبکوه مشهد تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این معترضان که همزمان با تجمع بازنشستگان تهرانی مقابل مجلس به خیابان آمدند، خواستار افزایش سهم همسان ‌سازیِ حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه شدند.

 

*روز يكشنبه ۱۶ دی، کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به اجرایی نشدن طرح جذب، تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، چند هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی که بدون برخورداری از امنیت شغلی و بیمه مشغول به کار هستند، خواستار تسریع در روند جذب در دولت هستند و از دولت می ‌خواهند که هرچه زودتر تکلیف استخدام آنها را روشن کند.

 

*روز يكشنبه ۱۶ دی، کارگران بازنشسته در مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات سنواتی خود برای دومین روز متوالی در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران بازنشسته از آذر ماه تا اسفند ماه سال ۹۵ به مرور بازنشسته شده‌ اند و بعد از گذشت حدود دو سال هنوز نتوانسته‌ اند بخش از مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریافت کنند.

 

*روز يكشنبه ۱۶ دی، نانوایان طبس در اعتراض به عدم افزایش دستمزد و وضع بد معیشتی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران که دستمزدشان از سال ۹۳ افزایش نیافته، می ‌گویند: در سال ۹۷ با دستمزدهای سال ۹۳ زندگی می ‌کنیم؛ این درحالیست که از سال ۹۳ تا امروز هزینه‌ های زندگی چند برابر شده است.

 

*روز يكشنبه ۱۶ دی، جمعی از معلولان در اعتراض به وضعیت ‌شان مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایسنا، آنها نسبت به نداشتن حداقل دستمزد، بیمه توانبخشی و حق پرستاری اعتراض کردند. تجمع ‌کنندگان اجرای قانون معلولان را حق مسلم خود دانسته و این سوال را مطرح کردند که بودجه معلولان در سال آینده چقدر است و آنها به چه میزان دسترسی به امکانات اجتماعی دارند.

 

*روز دوشنبه ۱۷ دی، کارگران راه ‌آهن دورود – خرم‌آباد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق چندین ماه، نبود بیمه و …، تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران معترض خواستار پیگیری مطالبات و رفع مشکلات شان از سوی مسئولان شدند.

 

*بامداد روز سه شنبه ۱۸ دی، کارگران نیشکر هفت تپه در کارخانه تولید شکر در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند. به گزارش ایران کارگر، کارگران اعلام کردند؛ در صورتی که تا روز شنبه ۲۲ دی حقوق دو ماهه آنها پرداخت نشود مجددا اقدام به از سرگیری اعتصاب  به شکل جمعی خواهند کرد.

 

*روز سه شنبه ۱۸ دی، رانندگان ماشین ‌آلات فاز ۱۲ پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود برای هفتمین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش ایلنا، این رانندگان که طرف قرارداد با شرکت پیمانکاری هستند، می‌گویند پیمانکار معوقات مزدی ما را نمی ‌پردازد و کسی پاسخگوی ما نیست.

در مدت اعتصاب رانندگان، کارکنان پالایشگاه نهم (فاز ۱۲) با خودروهای شخصی تردد می‌‌کردند.  

فاز ۱۲ پارس جنوبی در شهرستان کنگان در استان بوشهر واقع شده است.

 

*روز سه شنبه ۱۸ دی، کارگران خدمات شهری شهرداری چوئبده در شهرستان آبادان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی ۴ ماهه و ۶ ماه مزایا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. به گزارش ایرنا، کارگران معترض گفتند: «همه کارگران شهرداری در بخشهای مختلف چندین ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.»

چوئبده در فاصله ۲۵ کیلومتری آبادان در جنوب غربی استان خوزستان واقع است که یکی از بنادر آبادان نیز در این شهر است.

 

*بامداد روز سه شنبه ۱۸ دی، کارگران فضای سبز شهرداری دزفول با تجمع در میدان رودبند خواستار پرداخت حقوق معوقه و تبدیل وضعیت شغلی خود شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران که در استخدام شرکت پیمانکاری هستند، در این تجمع خواستار پاسخ قاطع مسئولان شهری در پرداخت حدودا ۴ ماه حقوق معوقه و تبدیل وضعیت شغلی خود از حجمی به تامین نیرو شدند.

 

*روز چهارشنبه ۱۹ دی، جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت مقابل مجلس رژیم اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به گزارش هرانا، معترضان دلیل تجمع خود را در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات صنفی شان، بیان کردند.

 

*بامداد روز پنجشنبه ۲۰ دی، کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. به گزارش ایران کارگر، این اعتصاب پس از آن صورت گرفت که روز سه شنبه ۱۸ دی کارگران تهدید کرده بودند که در صورت عدم پرداخت حقوقهای معوقعه بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد و این اعتراض را به شهر شوش خواهند کشاند.

 

*روز شنبه  ۲۲ دی، جمعی از رانندگان تعدیلی شرکت حمل ‌و نقل آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان این شرکت واقع در جاده قدیم تهران (نرسیده به پل کن) تجمع کردند. به گزارش ایلنا، رانندگان معترض گفتند: قرارداد شغلی حدود ۸۰  تا ۹۰ نفر از آنها به مرور از سال ۹۱ به بهانه اتمام قرارداد کار، فسخ شده و در این فاصله رانندگان بیکار شده علیرغم طرح شکایت در اداره کار غرب تهران هنوز نتوانسته‌ اند مطالبات معوقات مزدی خود را دریافت کنند.

 

*بامداد روز چهارشنبه ۱۹ دی، بازنشستگان کیان تایر در اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات بازنشستگی خود بار دیگر دست به تجمع مقابل وزارت صنایع زدند. به گزارش ایلنا، نمایندگان بازنشستگان کیان تایر گفتند: «پیش از این با پیگیریهای مداوم ما سازمان برنامه و بودجه با مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختصاص بودجه برای پرداخت مطالبات بازنشستگان را در دستور کار خود گذاشت. سازمان برنامه و بودجه ۱۷ میلیارد تومان به این منظور در نظر گرفت.»

روز شنبه ۲۲ دی‌، کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر بار دیگر مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

*بامداد روز شنبه ۲۲ دی، کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا، دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دستکم سه ماه از معوقات مزدی ‌ است.

روز یکشنبه ۲۳ دی، گروهی از کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی آبادان برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کردند. خواسته اصلی کارگران و کارکنان اداری معترض که تعداد آنها ۲ هزار نفر برآورد می‌شود، پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه مزدی و سایر مزایای جانبی است که در حال حاضر سه ماه به تاخیر افتاده است.

 

*روز شنبه  ۲۲ دی، کارگران بخش صنعت هفت تپه در پی محقق نشدن مطالبات خود برای سومین روز دست از کار کشیدند. به گزارش ایلنا، کارگران معترض خواستار دریافت ۲ ماه مطالبات مزدی و مشخص شدن سایر مطالباتی هستند که در اعتراضهای ۴۰ روزه، همه کارگران خواستار محقق شدن آن بودند.

روز یکشنبه ۲۳ دی، کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود برای چهارمین روز اقدام به برگزاری تجمع کردند. در پی محقق نشدن مطالبات کارگران هفت تپه، آنان از روز چهارشنبه ۱۹ دی در محل کار خودشان حاضر شده اما دست از کار کشیدند.

 

*بامداد روز یکشنبه ۲۳ دی، کارگران دائمی منطقه دو شهرداری نیشابور، برای چندمین بار در ماه جاری در انتقاد به اعمال فشار «شهرداری نیشابور» برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی به پیمانی مقابل دفتر پیمانکار واقع در خیابان هاشمی نژاد نیشابور تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معترض ‌گفتند: حدود ۳۰۰ کارگر خدماتی منطقه دو شهرداری نیشابور هستیم که از ابتدای دی ماه جاری، شهرداری نیشابور بدون اطلاع ما وضعیت استخدامی ‌مان را از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر داده و در نتیجه امنیت شغلی ما را در معرض تهدید قرار داده‌اند.

کارگران منطقه دو شهرداری نیشابور روز دوشنبه ۲۴ دی، از حوالی ساعت ۴ عصر تا ساعت ۹ شب با برپایی یک اجتماع ۵ ساعته مقابل ساختمان شورای شهر، خواستار پیگیری اعضای شورای شهر در ارتباط با مشکل تبدیل وضعیت شغلی خود شدند.

 

*روز سه ‌شنبه ۲۵ دی، کارگران آزاد راه نقده ـ پیرانشهر در اعتراض به پرداخت نشدن هشت ماه حقوق عقب افتاده خود دست به تجمع زدند. به گزارش ایران کارگر، یکی از کارگران معترض گفت: «ما هشت ماه است اینجا کار می‌ کنیم، اما شرکت پورنام به ما حقوق نداده است.

 

*روز سه شنبه  ۲۵ دی، جمعی از آتش ‌نشانان شهرداری آبادان مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات مزدی خود شدند. به گزارش ایلنا، یکی از آتش ‌نشانان معترض در ارتباط با این تجمع گفت: از مهرماه مطالبات مزدی دریافت نکرده‌ و حق بیمه ما در حدود ۱۱ ماه است به تاخیر افتاده است.


*به گزارش ایران کارگر، روز سه شنبه ۲۵ دی، جمعی از کارگران شرکت مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات پتروشیمی (رامپکو) عسلویه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی ۵ ماهه خود، اعتصاب کرده و در محل کار خود تجمع کردند.

 

*روز یکشنبه ۲۳ دی، کارگران قطار شهری اهواز در محوطه محل کارگاه خود تجمع کردند و خواستار پرداخت حدود ۱۹ ماه مطالبات مزدی معوقه خود شدند. به گزارش  ایلنا، کارگران طی یک ماه  گذشته برای دریافت مطالبات خود تجمعی برگزار کردند و مدیرعامل شرکت پیمانکاری کیسون (مجری پروژه) هم وعده داده بود طی هفته‌ های آینده  مطالبات آنان را پرداخت کند. با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از وعده حضوری کارفرما می‌گذرد، مطالبات مزدی ۱۹ ماه ما (به جر یک میلون دویست هزار تومان که در دو مرتبه به به حساب کارگران واریز شده) پرداخت نشده است.

روز دوشنبه ۲۴ دی، در دومین روز از اعتراض کارگران پروژه متروی اهواز، این کارگران مقابل ساختمان قطار شهری اهواز تجمع کردند.

درحالی‌که اعتراض کارگران پروژه متروی اهواز روز سه‌ شنبه ۲۵ دی ادامه پیدا کرد، برخی از کارگران این واحد عمرانی از پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران خبر دادند.

 

*به گزارش هرانا، روز پنجشنبه ۲۷ دی، جمعی از کارگران قطار شهری کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی ۷ ماهه خود، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

 

*روز پنجشنبه  ۲۷ دی، کارگران پتروشیمی بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود برای چندمین روز دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش ایلنا، این کارگران که چند ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، می‌ گویند پیمانکار علیرغم تسویه با مدیریت پتروشیمی، معوقات آنها را نپرداخته است.

 

*روز آدینه ۲۸ دی، جمعی از مردم استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به عدم تکمیل پروژه بزرگراه زابل به زاهدان، در پل نور واقع در کیلومتر پنج جاده زابل به زاهدان دست به ‏تجمع اعتراضی زدند. به گزارش هرانا، بر روی بنری که معترضان در دست داشتند، نوشته شده بود: «جاده زابل زاهدان سبقت مرگ از وعده‌ ها. در میان وعده های تکراری مسئولان در سالهای اخیر، جاده زابل به زاهدان همچنان جان مسافران را می گیرد.»

 

*به گزارش هرانا، روز شنبه ۲۹ دی، کارگران قطار شهری اهواز در مقابل ساختمان قطار شهری اهواز، اقدام به برگزاری تجمع کردند. معترضان دلیل تجمع خود را اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی ۱۸ ماهه خود، ذکر کردند.

 

*روز یکشنبه ۳۰ دی، جمعی از کارگران پیمانکار شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش فارس، پیمانکاران معترض در مقابل شورای و شعارهایی از جمله «تسویه مطالبات حق مسلم ماست، شورای شهر تهران حمایت حمایت، آبادگران دیروز بزهکاران امروز، شورای بی‌لیاقت استعفا استعفا» سر ‌دادند.

 

*روز یکشنبه ۳۰ دی، کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به مطالبات مزدی و عدم پرداخت حق بیمه دست از کار کشیده و مقابل شهرداری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری لوشان که در بخشهای مختلف ازجمله فضای سبز و خدمات مشغول به کار هستند، گفتند: هفت ماه دستمزد پرداخت نشده داریم و هرچند ماه یکبار با برگزاری یک تجمع اعتراضی یک ماه از معوقات مزدی ‌مان پرداخت می ‌شود.

 

*کارگران پروژه ساخت متروی اهواز بامداد روز یکشنبه ۳۰ دی، در بلوار بهبهانی شهر اهواز تجمع کردند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت: طی چند ماه گذشته پیمانکار با پیگیری برخی مسئولان وعده پرداخت بخشی از مطالبات ۱۸ ماهه ما کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز را داده اما هر روز که مطالبات مان را پیگیری می‌کنیم کارفرما به ما می‌ گوید منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی خود به کارگران در دست ندارد.

 

*روز شنبه ۲۹ دی، کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به معوقات مزدی ۹ ماهه خود، اقدام به برگزاری تجمع کردند. به گزارش ایرنا، کارکنان و کارگران شهرداری بروجرد با تجمع در مقابل شهرداری مرکزی و حضور در راهروها و اتاقهای ساختمان شهرداری خواستار پیوستن کارمندان به تجمع کنندگان شدند. شهرداری بروجرد از حالت عادی خارج و کارمندان و کارگران دست از کار کشیدند و خواستار تحقق وعده‌ ها و پرداخت ۹ ماه حقوق معوقه شدند.

تجمع کنندگان ماه گذشته نیز به مدت هفت روز متوالی با تجمع مقابل فرمانداری و شهرداری مرکزی اعتراض خود را نسبت به پرداخت نشدن حقوقهای معوقه اعلام کرده بودند.

کارگران شهرداری بروجرد روز یکشنبه ۳۰ دی، برای دومین روز متوالی مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کردند.

 

اخبار کوتاه بر اساس تصویرها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه ‌های اجتماعی

شنبه اول دی- اعتصاب رانندگان شرکت فرادیس قزوین در اعتراض به جریمه های فرمایشی و بی مورد شرکت واحد./ تجمع رانندگان اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل شهری مقابل سازمان دهیاریها و شهرداریها در تهران./اعتصاب کارگران ایستگاه گاز اندیمشک به دلیل ۶ ماه حقوق معوقه، برای پنجمین روز متوالی.

یکشنبه ۲ دی- تجمع کارگران شرکت سیمان نائین به دلیل عقب افتادن ۵ ماه حقوق/ تجمع کارگران شرکت آریا استیل اروند اندیمشک در مقابل فرمانداری/ تجمع کارگران کارخانه «بلبرینگ ‌سازی تبریز»، در محوطه کارخانه

دوشنبه ۳ دی‌- تجمع کارگران شرکت آریا استیل اندیمشک مقابل فرمانداری اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه از مطالبات مزدی خود.

دوشنبه ۱۰ دی- جمعی از کارکنان موسسه اعتباری وحدت اهواز، مقابل استانداری خوزستان اقدام به برگزاری تجمع کردند. معترضان علت تجمع خود را  در اعتراض به اخراج خود و همکاران شان بیان کردند.

چهارشنبه ۱۲ دی- اعتصاب کارگران خدمات شهری شهرداری سربندر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه خود./ تجمع کارگران شرکت شیر و لبنیات وارنا مقابل بیدادگستری شهرستان ورامین./ اعتصاب کارگران و پرسنل شرکت ساختمانی ژیان واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز./ تجمع اعتراضی اهالی قشلاق خان گلدی در اعتراض به حل نشدن مشکلات و مطالبات شان از سوی شرکت کشت و صنعت پارس مقابل این شرکت

آدینه ۱۴ دی- مردم منطقه ایرافشان شهرستان سرباز پس از تجمع اعتراض آمیز در مقابل پاسگاه که خواستار آزادی خودروهای ضبط شده بودند، با عدم پاسخگویی مسئولان و پرسنل پاسگاه مواجه شدند و شروع به پرتاب سنگ و چوب به طرف پاسگاه نیروی انتظامی این منطقه کردند. ماموران پاسگاه ابتدا با تیر ساچمه ای و سپس با تیر واقعی به سمت مردم آتش گشودند.

دوشنبه ۱۷ دی- تجمع جوانان جویای کار در ساختمان مدیریت کار، خدمات و اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی در عسلویه.

چهارشنبه ۱۹دی- تجمع کارگران معدن طلای آق دره در اعتراض به اخراج بیش از ۳۲۰ تن ازکارگران این معدن./ تجمع و اعتصاب چند روزه حدود ۴۰ نفر از کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوبئده از توابع آبادان به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و ۶ ماه مزایا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر./تجمع گلخانه‌داران استان کهگیلویه و بویراحمد در مقابل  استانداری یاسوج در اعتراض به عدم اجرای بخشنامه استمهال وامهای بانکی./ موتورسواران شرکت اسنپ باکس در تهران (بزرگترین سامانه حمل و نقل هوشمند کشور) در اعتراض به شرایط بد کاری و کرایه‌ های پایین و نبود سرویس، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

شنبه  ۲۲ دی- تجمع کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به معوقات مزدی چند ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر./ تجمع کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوبئده از توابع آبادان به دلیل پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق و ۶ ماه مزایا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر./ تجمع اهالی تئاتر در تهران در اعتراض به دخالتهای قوه قضائیه و احضارهای قضایی هنرمندان./ تجمع گروهی از کارکنان موسسه اعتباری آرمان (تعاونی وحدت) در اعتراض به اخراج خود و همکاران شان، در مقابل ساختمان مجلس.

یکشنبه ۲۳ دی- گروهی از کارکنان موسسه اعتباری آرمان، در اعتراض به اخراج خود و همکاران شان مقابل ساختمان مجلس، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

دوشنبه ۲۴ دی- تجمع کارگران شهرداری تهران در میدان هفت تیر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق عقب افتاده خود./ کارگران شهرداری آبـادان ورودی شهرداری آبادان را با قرار دادن خودرو مسدود کردند. کارگران شهرداری آبـادان بارها برای پرداخت حقوق‌های عقب افتاده خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

سه شنبه ۲۵ دی- تجمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اعتراض به  نپرداختن کارانه بهداشت، درمان، حق جذب، بدهی آب و هوا و مناطق مرزی.

چهارشنبه ۲۶ دی- تجمع دو هفته ای کارگران ساختمانی اسلامشهر مقابل دفتر شورای فرمایشی شهر اسلامشهر در اعتراض به وضعیت نامناسب خود و عدم پاسخگویی مقامات./ تجمع اعتراضی مردم شلمزار مقابل فرمانداری هشتگرد در اعتراض به وضعیت جاده اصلی شلمزار- هیو.

پنجشنبه ۲۷ دی- تجمع اعتراضی اعضا مسکن مهر فولاد شهر به علت عدم ‌تحویل واحدها پس از گذشت حدود ۷ سال.

 

تجمع خانواده ‌های کارگران بازداشتی فولاد اهواز

روز دوشنبه ۳ دی، خانواده‌ های کارگران بازداشتی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، خواست حاضران در این تجمع، آزادی همه کارگران بازداشتی فولاد اهواز است.

روز سه شنبه ۴ دی، تجمع و تظاهرات خانواده كارگران دستگير شده فولاد اهواز براي دومين روز متوالي ادامه يافت. معترضان گفتند: قرار بود تا روز یکشنبه اول دی همه کارگران بازداشتی آزاد شوند اما هنوز تعدادی از آنها در بازداشت به سر می ‌برند.

روز چهارشنبه ۵ دی، خانواده‌ های کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز برای سومین روز متوالی در اعتراض به ادامه بازداشت کارگران مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز شنبه ۸ دی، خانواده‌ های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد ایران برای چندمین بار پیاپی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در این تجمع جمعی از کارگران فولاد نیز شرکت داشتند.

روز یکشنبه ۹ دی، خانواده‌ های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به دنبال عدم آزادی شماری از کارگران بازداشتی فولاد اهواز، کارگران این مجتمع در اطلاعیه‌ای خواستار آزادی همکاران خود شدند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «در طی روزهای تجمعِ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، همه به خوبی این نکته را دریافتند که ما چیزی جز حق از دست رفته خود نخواستیم و نمی خواهیم.»

روز سه شنبه ۱۱ دی، محمد علی جداری فروغی (وکیل برخی کارگران مجتمع گروه ملی صنعتی فولاد ایران) در ارتباط با آخرین وضعیت هفت کارگر بازداشتی این مجتمع گفت: این کارگران هنوز آزاد نشده ‌اند.

روز شنبه ۱۵دی، خانواده های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد برای چندمین روز تجمع کرده و آزادی بازداشت‌ شدگان را خواستار‌ شدند.

روز یکشنبه ۱۶ دی، دو نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به نامهای مصطفی عبیات و کاظم حیدری با قرار کفالت آزاد شدند اما شش کارگر دیگر به نامهای طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی، کریم سیاحی، میثم علی قنواتی و غریب حویزاوی همچنان در زندان هستند.

روز شنبه ۲۹ دی، کارگران گروه ملی فولاد ایران در تماس با ایلنا، از ادامه بازداشت دو کارگر این مجتمع به نامهای کریم سیاحی و طارق خلفی خبر دادند.

در جریان تجمعات کارگران گروه ملی فولاد که حدود یک ماه به طول انجامید، بیش از ۲۸ کارگر بازداشت شدند که همه آنها به جز دو نفر تا پایان ماه دی با قرار کفالت آزاد شدند. در طی این مدت خانواده های کارگران زندانی به طور مداوم اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

 

حرکتهای اعتراضی سپرده گذاران غارت شده

در دی ماه، غارت شدگان موسسه های مالی همچنان در انتظار دریافت پولهای خود بودند و به صورتهای گوناگون اقدام به اعتراض کردند. برخی از حرکتهای اعتراضی غارت شدگان بر اساس تصویرها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه ‌های اجتماعی چنین است:

یکشنبه  ۲ دی- تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین مشهد

دوشنبه ۳ دی- سپرده‌ گذاران غارت ‌شده توسط موسسه مالی کاسپین متعلق به سپاه منفور پاسداران، در تهران مقابل بانک مرکزی در خیابان میرداماد تجمع کردند./ تجمع سپرده ‌گذاران کاسپین در پارس آباد مغان. غارت‌شدگان خشمگین سردر این مؤسسه کلاهبرداری و دزدی را کندند.

سه ‌شنبه ۴ دی- سپرده ‌گذاران غارت شده به وسیله موسسه مالی کاسپین در رشت مقابل شعبه گلسار در این شهر تجمع کردند. در این تجمع که در پاسخ به فراخوان قبلی برگزار گردید، معترضان شعار می دادند: «غارتتون لو رفته، پولهای ما تو جیب ملا رفته»، «زیر بار ستم نمی ‌کنیم زندگی، جان فدا می‌ کنیم در راه آزادگی، وای از این ظلم وای از این ظلم»، «پولهای ما گم شده زیر عبا از کشور خارج شده»، «حاکم به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی»، «غارتگر غارتگر مرگ به  نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو»، «ایستاده ‌ایم در سنگر مالباخته و کارگر»، «ملت ما بیدارند از مافیا بیزارند»، «تورم گرانی پاسخ بده روحانی»، «اسلامو پله کردن مردمو غارت کردن»، «دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده»، «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز  پولهای غارت شده زیر عباست امروز»، «معلم کارگر  دانشجو مالباخته اتحاد اتحاد»، «حق طلبان زندانند غارتگران آزادند»، «نه سازش نه تسلیم نبرد با غارتگر»/ غارت شدگان موسسه پدیده در مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند.

سه شنبه ۱۱ دی- غارت شدگان به وسیله موسسه کاسپین در رشت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

سه شنبه ۱۸ دی- تجمع سپرده گذاران موسسه کاسپین در رشت مقابل دفتر این موسسه. معترضان شعار می ‌دادند: «سه ساله که دویدیم فقط تهدید شنیدیم»

پنجشنبه ۲۰ دی- تجمع سپرده گذاران بانک آینده در دزفول در محل شعبه این بانک در خیابان طالقانی، در پی انتشار خبرهایی مبنی بر ورشکستگی این بانک و فراری بودن مدیرعامل آن./ تجمع سپرده گذاران پدیده شاندیز در مشهد مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی

شنبه ۲۲ دی- تجمع سپرده گذاران بانک آینده در یاسوج، در پی انتشار خبرهایی مبنی بر ورشکستگی بانک آینده و فراری بودن مدیرعامل آن.

یکشنبه ۲۳ دی- تجمع سپرده گذاران موسسه کاسپین در تهران در مقابل دفتر این موسسه. معترضان شعار می‌دادند: «حق مونون می‌ گیریم حتی اگه بمیریم»، «سفره خالی ما حاصل دولت ما»، «دوساله که دویدیم فریاد رسی ندیدیم»، «ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»، «ملت ما بیداره از اختلاس بیزاره»، «پول مارو دزدیدن دورغ می‌گن پس دادن»، «برای ما سؤاله چرا کاسپین بازه»/ تجمع غارت شدگان موسسه بدر توس از زیر مجموعه های کاسپین در مشهد. معترضان به یاد یکی از سپرده گذاران فوت شده به نام «عباس اکبرزاده»، مراسم یادبودی برگزار کرده و شعار می دادند: «اکبرزاده تا حقتو نگیریم از پا نمی نشینم»

دوشنبه   ۲۴ دی- تجمع غارت شدگان سایت طلای ثامن مقابل وزارت بیدادگستری در تهران./ تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد مقابل دفتر این موسسه.

سه شنبه ۲۵ دی- تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت مقابل دفتر این موسسه

یکشنبه ۳۰ دی- تجمع سپرده گذاران پدیده شاندیز مقابل وزارت کشور. خانم میانسالی که خود را یکی از سپرده گذاران پدیده معرفی کرد، گفت: «چندین سال است که در این پروژه سرمایه گذاری کرده ‌ام و به رغم چند بار تجمع در تهران و مشهد هنوز هیچ فکری برای ما نشده است. به عنوان یکی از ۳۱ هزار مالباخته پدیده می ‌گویم که ما از حق خود کوتاه نمی ‌آییم خواستار رسیدگی مسئولان هستیم.»

 

حرکتهای اعتراضی خریداران خودرو

در ماه گذشته شاهد اعتراض مردمی بودیم که توسط شرکتهای مافیایی خودرو سازی چپاول شده اند. شرکتهای ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، رامک موتور و سایپا سیتروئن در ماههای گذشته اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند، اکنون از تحویل خودرو به قیمت مندرج در قرارداد خودداری کرده و می خواهند خودروها را به قیمت امروز و با حساب افزایش قیمت دلار محاسبه کنند.

اعتراض مردم غارت شده توسط شرکتهای خودرو سازی به عدم تحویل به موقع خودرو‌ هایشان، ندادن خودرو با قیمت پیش فروش قبلی و افزایش قیمت خودروها است.

برخی از حرکتهای اعتراضی خریداران خودرو بر اساس تصویرها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه ‌های اجتماعی به قرار زیر است:

شنبه اول دی- تجمع غارت شدگان توسط شرکت سایپا و ایران خودرو در برابر سازمان حمایت از مصرف کننده.

سه شنبه ۴ دی- تجمع جمعی از حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران.

شنبه ۱۵ دی- تجمع گسترده‌ متقاضیان خودور از شرکتهای ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، رامک موتور و سایپا سیتروئن مقابل بیدادسرای تهران در خیابان ۱۵ خرداد در اعتراض به گرانی قیمتهای اعلام شده و تاخیر در صدور دعوت‌ نامه‌ ها.

دوشنبه ۱۷ دی- تجمع جمعی از مشتریان سایپا سیتروئن مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران.

سه شنبه ۱۸ دی- تجمع جمعی از مشتریان سایپا و دیگر خودروسازی‌ها در دومین روز از نمایشگاه خودرو تهران

چهارشنبه ۱۹ دی- گروهی از شاکیان شرکتهای مختلف خودروسازی در نمایشگاه خودرو تهران تجمع کردند./ تجمع حواله‌ داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان مقابل سازمان تعزیرات تهران.

پنج‌شنبه ۲۰ دی- تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از گروههای خودرو سازی سایپا، بهمن موتور و ایران خودرو در محل نمایشگاه تهران

آدینه  ۲۱ دی- خریداران سیتروئن C۳ در نمایشگاه خودرو تهران به افزایش قیمت دوبرابری سیتروئن C۳ اعتراض کرده و شعار می‌دادند: «دزد کیه؟ خودروساز، مفسد کیه؟ خودروساز»./ تجمع جمعی از مشتریان شرکتهای خودروسازی، برای سومین روز متوالی در سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو تهران.

شنبه ۲۲ دی- تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی بهمن خودرو مقابل دفتر این شرکت واقع در کیلومتر ۱۳جاده مخصوص کرج./ تجمع  خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت سایپا دیزل مقابل دفتر این شرکت در تهران.

دوشنبه ۲۴ دی- تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت سایپا مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران.

چهارشنبه ۲۶ دی- تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از گروه خودروسازی ایران خودرو مقابل یکی از نمایندگیهای این شرکت در ارومیه./ تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از گروههای خودرو سازی سایپا و ایران خودرو مقابل ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران.

یکشنبه ۳۰ دی- گروهی از ثبت نام ‌کنندگان خودرو به دلیل عدم دریافت به موقع خودروهای سان مقابل درب مجلس تجمع کردند.

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۷، یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول