مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۶ - اول مهر ۱۳۹۸

 

یادداشت سیاسی ....

شکست رویکرد «سخت» و «نرم» علیه جامعه  - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

علیه قیام در دو پرده  - منصور امان

 

باتوم و زندان، پاسخ حکومت به جنیش کارگری - زینت میرهاشمی

 

«آن عاشقان شرزه که باشب نزیستند... » - م . وحيدي

 

طبقه و نژاد در برزیل؛ آنها فقیرند، چون سیاه پوستند

تاتس - برگردان: بابک

 

 

برخیز چه گوارا! - م. وحیدی (م . صبح)

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (شهریور ۹۸) -  پویا رضوانی

 

 

چالش های معلمان (شهریور ۹۸) - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (شهریور ۹۸) - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (شهریور ۹۸) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (شهریور ۹۸) - کامران عالمی نژاد

 

گلنار - م. وحیدی

 

کارورزان سلامت (شهریور ۹۸) - امید برهانی

 

نگاهی به وضعیت بحرانی آب در ایران و جهان (بخش اول) - محمد کاشفی

 

گرامی باد خاطره رفیق مهرنوش ابراهیمی - تنظیم: امیر ابراهیمی
 

۷ شعر از:
ولادیمیر مایاکوفسکی، توماس استرنز الیوت، محمود درویش، یانیس ریتسوس، خوآئوکابرال دِمِلونتو، یانوش پلینسکی، شیرکو بی کس

برگردان: امید آدینه

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۵ - اول شهریور ۱۳۹۸

 

یادداشت سیاسی ...

حراج اتوریته خامنه ای - مهدی سامع

.

سرمقاله

پیش زمینه و بستر کارزار تحریم انتخابات و تقویت جبهه سرنگونی  -  منصور امان

 

همدستی باندهای حکومت در سرکوب فعالان کارگری

زینت میرهاشمی

 

اشغال کشتی سازی بلفاست با شعار پایان خصوصی سازی

 سوسیالیست ورلد نت - برگردان: بابک

 

« سواران نور  » - م . وحیدی (م. صبح)

 

«فدریکو گارسیا لورکا، شاعر مردم » - م . وحیدی

 

کارورزان سلامت (مرداد ۹۸) - امید برهانی

 

چالشهای معلمان (مرداد ۹۸) - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی گذشت (مرداد ۹۸) - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی (مرداد ۹۸) - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (شهریور ۹۸) - فتح الله کیاییها

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (مرداد ۹۸)

گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

 

گذری کوتاه بر زندگی فدایی شهید رفیق ایرج سپهری

گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

 

شهدای فدایی در شهریور ماه

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۴ - اول مرداد ۱۳۹۸

 

یادداشت سیاسی ...

دشمن کشور و مردم همین نظام است - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

دعوت رژیم مُلاها از آمریکا به جنگ بهداشتی - منصور امان

 

سرکوب و فساد همزاد دیکتاتوری  - زینت میرهاشمی

 

شبرُخ - م . وحیدی

 

چـند شـعر کوتاه

 م. وحیدی (م . صبح)

 

حادثه آبی - س. پگاه

 

سیریزا، درسهای یک شکست

 مارکس ۲۱

برگردان و خلاصه: بابک

 

معرفی کتاب

۱ - بگذار سخن بگویم

۲- نان و گل های سرخ

 گردآورنده و تنظیم: امید آدینه

 

جنبش فرودستان، جریان اصلی تحول - سعید حسن زاده

 

کارورزان سلامت (تیر ۹۸) - امید برهانی

 

چالشهای معلمان (تیر۹۸) - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (تیر۹۸) - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (تیر۹۸) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (تیر ۹۸) - کامران عالمی نژاد

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (تیر ۹۸)

گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

 

گرامی باد خاطره فدایی شهید، رفیق احمد زیبرم

امیر ابراهیمی

 

شهدای فدایی در مرداد ماه

 

---------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۳ - اول تیر ۱۳۹۸

 

یادداشت سیاسی ....

چپ مارکسیستی، از کابوسهای خامنه ای - مهدی سامع

 

سرمقاله نبردخلق ....

همه راه حلهای یک رژیم ورشکسته و بی ثبات - منصور امان

 

علائم آشکار فساد کلان در حکومت  - زینت میرهاشمی

 

تصویر تلخ  - م. وحیدی (م. صبح)

 

توسعه سبز یک توهم است

 جورج مونبیو*/ فرایتاگ

برگردان و خلاصه: بابک

 

کارورزان سلامت (خرداد ۹۸) - امید برهانی

 

چالشهای معلمان (خرداد ۹۸) - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری خرداد ۱۳۹۸ - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (خرداد ۹۸)  - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی (خرداد ۹۸) - اسد طاهری

 

یادداشتهای فراموش شده (1) و (2)

کارگران

امید آدینه

 

گزارشی از شرائط اقتصادی و تاثیر آن در انتخابات پیش رو - رحمان جاری

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (خرداد ۹۸)

گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

 

سخنرانی زینت میرهاشمی در تظاهرات بروکسل

در همبستگی با قیام  و مقاومت مردم ایران

 

---------------------

مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۲ - اول خرداد ۱۳۹۸

 

یادداشت سیاسی ...

نقاط قوت نظام، پاشنه آشیل ولایت خامنه ای - مهدی سامع

 

سرمقاله ......

سرنگونی، پادزهر فلاکت و جنگ - منصور امان

 

افزایش جمعیت زیر خط فقر، تشدید استثمار و رشد فساد - زینت میرهاشمی

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه

روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانی

 

سرود «انترناسیونال»

اوژن پوتیه - برگردان احمد شاملو

 

بچه های محل - م. وحیدی

 

واپسین تندر

به فردا

م . وحیدی ( م . صبح

 

پژواک قلم

پرواز

 

فانوس آزادی

س. پگاه

 

شرکت فعالان سازمان در مراسم اول ماه مه کلن – آلمان

 

فرهنگی کاران امنیتی را بشناسیم - سعید حسن زاده

 

چالشهای معلمان (اردیبهشت ۹۸) - فرنگیس بایقره

 

کارورزان سلامت (اردیبهشت ۹۸) - امید برهانی

 

رویدادهای هنری (اردیبهشت ۹۸) - فتح الله کیائیها

 

زنان در مسیر رهایی (اردیبهشت ۹۸) - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت ۹۸) - کامران عالمی نژاد

 

گزارشی کوتاه از شرایط جامعه - رحمان جاری

 

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (اردیبهشت ۹۸)

گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

 

شهداي فدايي در خرداد ماه ‏

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۱ - اول اردیبهشت ۱۳۹۸

 

یادداشت سیاسی ....

فجایع سیل، آیینه تمام نمای رژیم - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

هیولا در تله - منصور امان

 

یک سالِ پُر خُروش با جنبش تهیدستان برای نان، کار و آزادی -- زینت میرهاشمی

 

در سایه خنجر  -- م. وحیدی (م. صبح)

 

پرونده آسانژ 

تاتس/ گاردین/ اشپیگل -- برگردان: بابک

 

کارورزان سلامت (فروردین ۹۸) -  امید برهانی

 

چالشهای معلمان (فروردین ۹۸) -- فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری ماه (فروردین ۹۸) -- فتح الله کیائیها

 

امنیت کشور یا کشور امنیتی -- سعید حسن زاده

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (فروردین ۹۸)  --- کامران عالمی نژاد

 

بررسی حلقه های ادبی آیت الله خامنه ای - سعید حسن زاده

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (فروردین ۹۸)

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی در اردیبهشت ماه

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۰- ویژه چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل - ششم فروردین ۱۳۹۸

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

گزارش یادمان ۱۹ بهمن، چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و

۲۶ اسفند، چهل و هشتمین سالگرد تیرباران و شهادت ۱۳ رزمنده حماسه سیاهکل

 

به مراسم یادمان رستاخیز سیاهکل خوش آمدید

 

چشم انداز خروش رنگین کمان بیشماران- زینت میرهاشمی

 

آفتابکاران

در حماسه سیاهکل

م . وحیدی ( م .صبح)

 

دوچرخه ام را بر می دارم - فتح الله کیاییها

 

کلاه، خنجر و اسبم

علیرضا نابدل "اوختای"

 

پاپاغئم، قئلئنجئم و آتئم

علیرضا نابدل "اوختای"

 

پیامهای رسیده به یادمان چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل

 

گرامی داشت حماسه سیاهکل در مزار رفقا رحیم سماعی و مهدی اسحاقی

 

گزارش سیاسی به دهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

پیرامون قیام دی ماه ۱۳۹۶ و خیزشهای پس از آن

 

دهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

 

برگزاری گرامی داشت حماسه سیاهکل در تهران

 

روایت شاهدان (۴)*

 مصاحبه با ایرج نیری

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۹- ششم فروردین ۱۳۹۸

 

یادداشت سیاسی....

خامنه ای در دام پالِرمو - مهدی سامع

 

سرمقاله ......

استعفای ناکام ظریف نمادی از ناکامی یک سیاست   - منصور امان

 

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۸

 

گزارش یادمان ۱۹ بهمن، چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و

۲۶ اسفند، چهل و هشتمین سالگرد تیرباران و شهادت ۱۳ رزمنده حماسه سیاهکل

 

دهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

 

از زبان كودكان میهنم - م. وحیدی

 

قصه بهار - وحیدی (م . صبح)

 

اشپيگل به دستور دادگاه دو فقره افترائات كذب عليه مجاهدين را از كليه اسناد اين مجله حذف كرد

 

روز جهانی زن است، زنان در سراسر جهان اعتصاب می کنند

 لیزا فیدراستون/ جاکوبین

برگردان: بابک

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (اسفند ۹۷) - زینت میرهاشمی

 

رویدادهای هنری ماه (اسفند ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

کارورزان سلامت (اسفند ۹۷) - امید برهانی

 

چالش های معلمان (اسفند ۹۷) - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (اسفند ۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی  - اسد طاهری

 

منشور گروه اتحاد بازنشستگان

 

نامه سپیده قلیان از زندان سپیدار اهواز

 

شهدای فدایی در فروردین ماه

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۸-  اول اسفند  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ....

 از تمدن بزرگ شاه تا گام دوم تمدن خلیفه - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

اُروپا؛ "جمع بندی" کارنامه مُماشات در چند ماده  -منصور امان

 

وعده وزیر کار برای حداقل حقوق در سال ۹۸ - زینت میرهاشمی

 

متن سخنان مهدی سامع در تظاهرات روز ۱۹ بهمن در پاریس

 

با تاثر بسیار، بانو فروغ تاجبخش (مادر لطفی) ما را ترک کرد

 

مادر لطفی روی دوش زنان دادخواه به خانه ابدی رفت - شعله پاکروان

 

چرا ونزوئلا از کنترل خارج می شود؟

گابریل هتلند/ جاکوبین .... برگردان و تلخیص: بابک

 

کریم پور شیرازی، قربانی شرف قلم - م . وحیدی

 

در فراسوی شب - م. وحیدی (م . صبح)

 

چالشهای معلمان در بهمن ۹۷ - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری ماه (بهمن۹۷) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (بهمن۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت (بهمن ۱۳۹۷) - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (بهمن۹۷) - اسد طاهری

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (بهمن ۹۷) - زینت میرهاشمی

 

بحران بی آبی و خیزش تشنگان (بهمن ۹۷) - زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی در اسفند ماه

 

--------------------------------------------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۷-  اول بهمن  ۱۳۹۷

 

در سوگ فقدان مادر امیرشکاری

 

یادداشت سیاسی ....

شُعبده «طراحی سوخته»، تدبیر خامنه ای  - مهدی سام

 

سرمقاله نبردخلق ....

آمریکا؛ خُروج از سوریه به کُدام سو؟ - منصور امان

 

پاسخ دیکتاتور ضد بشر به خیزش نیروهای کار  - زینت میرهاشمی

 

سپیدار و آینه - م . وحیدی ( م . صبح )

 

چرا باید برای سوسیالیسم مبارزه کرد (۳)

 سوسیالیسم و حقوق بشر - لیلا جدیدی

 

رساندن داستان به انتها

(به مناسبت صدمین سالگرد شکست انقلاب نوامبر آلمان و ترور رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت)

 دانیل دان/ فرایتاگ ... برگردان: بابک

 

ضرورت به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی

 

از زبان كودكان میهنم - م . وحیدی

 

چالشهای معلمان (دی ۹۷) - فرنگیس بایقره

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (دی ۹۷)

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

رویدادهای هنری ماه (دی ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

کارورزان سلامت (دی ۷۹)  - امید برهانی

 

نامه سرگشاده گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان اوین

 

زنان در مسیر رهایی (دی ۹۷) - اسد طاهری

 

نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (دی ۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

بحران بی آبی و خیزش تشنگان (دی ۹۷) - زینت میرهاشمی

 

به بهانه ۱۹ دی ماه، نوزدهمین سال زندانم - سعید ماسوری

 

شهداى فداىى در بهمن ماه

 

------------------

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۶-  اول دی  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ....

قیام فرودستان «خنجر به قلب نظام» -- مهدی سامع

 

سرمقاله نبردخلق....

مُبارزات آذر ماه پایه های جُنبش عُمومی را اُستوار کرد - منصور امان

 

داده های آماری فقر و خیزش نیروی کار  - زینت میرهاشمی

 

چند شعر کوتاه - م . وحیدی ( م . صبح )

 

خوزستان من - فتح الله کیاییها

 

ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی از اول آذر  ۱۳۹۶ تا اول آذر ۱۳۹۷

 گردآوری و تنظیم: کامران عالمی نژاد 

 

کردها این بار در سوریه قربانی می شوند

سه نوشته کوتاه شده پیرامون تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه

برگردان: بابک

 

کارورزان سلامت (آذر ۹۷)  - امید برهانی

 

بحران بی آبی و خیزش تشنگان (آذر ۱۳۹۷) - زینت میرهاشمی

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان (آذر ۹۷)- فرنگیس بایقره

 

رویداهای هنری ماه (آذر ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

بیداری - ترنچ

 

جنبش رنگین کمان بیشماران در آذر ۱۳۹۷

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

نامه زندانیان سیاسی در پی جان باختن وحید صیادی نصیری

 

پیام سه تن از زندانیان سیاسی و فعالان سابق دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر

 

شهداى فدایی در دى ماه

 

 

------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۵-  اول آذر  ۱۳۹۷

 

 سرمقاله .....

مردُمی که دیگر در نقش قُربانی به حساب آورده نمی شوند - منصور امان

 

شورش برحق است - مهدی سامع

 

اداره شورایی در برابر خودمانی سازی واحدهای تولیدی- زینت میرهاشمی

 

چرا باید برای سوسیالیسم مبارزه کرد ( ۲)

 سوسیالیسم و قانون - لیلا جدیدی

 

احمد   - م . وحیدی

 

سفر بهار- ترانه ... م . وحیدی (م . صبح )

 

بیداری  - ترنج

 

صدای ماندگار - مهدی سامع

 

روایت شاهدان (3)*

گفت و گو با عزیز پاک نژاد

 

برزیل: انتخابات به پایان رسید، مبارزه تازه آغاز می شود

آمریکا ۲۴  - برگردان: بابک

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در آبان ماه - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری ماه (آبان ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت (آبان ۱۳۹۷)

 

بحران بی آبی و خیزش تشنگان (آبان ۱۳۹۷) - زینت میرهاشمی

 

جنبش رنگین کمان بیشماران در آبان ۱۳۹۷ - زینت میرهاشمی

----------------------------------------------------------

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۴-  اول آبان  ۱۳۹۷

 

 

یادداشت سیاسی ...

تبهکاری در ایران، ریاکاری برای قتل جمال خاشقجی - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

اعتصاب رانندگان؛ آثار و تجربیات - منصور امان

 

همگانی شدن فقر و اعتلای جنبشهای اجتماعی - زینت میرهاشمی

 

چرا باید برای سوسیالیسم مبارزه کرد: پاسخ به چند پرسش (بخش اول) - لیلا جدیدی

 

 

در سوگ فقدان رفیق بیژن هیرمن پور

 

خروش شکوهمند خلق - مهدی سامع

 

«درخلیج تاول و خون» - م. وحیدی (م. صبح)

 

یونان و دروغ "غلبه" بر بحران مالی

 با شعبده بازی آماری از اعتراف به این حقیقت طفره رفته می شود که یونان و بانکهای آن مدتهاست ورشکسته هستند

 تله پولیس   - برگردان: بابک

 

سخنرانی خامنه ای در جمع بسیجیان، آیینه تمام نمای استیصال رژیم آخوندی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 

میلاد - م . وحیدی ( م . صبح )

 

رویدادهای هنری (مهر ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی گذشت (مهر ۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

کارورزان سلامت (مهر 1397) - امید برهانی

 

چالشهای معلمان در مهر ماه

 

بحران بی آبی و خیزش تشنگان (مهر 1397) - زینت میرهاشمی

 

جنبش رنگین کمان بیشماران در مهر ۱۳۹۷ - زینت میرهاشمی

 

درگیری سنگینی میان پیشمرگان کوردستان و سپاه منفور پاسداران

 

دلنوشته آتنا دائمی از زندان خطاب به مادرش

به مناسبت چهارمین سالروز دستگیری

 

جمعی از زندانیان سیاسی بند ۸ اوین و زندان رجایی شهر با انتشار یک بیانیه بر حق حیات و محکومیت مجازات اعدام تأکید کردند

 

شهدای قدایی در آبان ماه

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۳-  اول مهر  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ......

مداحان حکومتی بخشی از نیروی سرکوب - مهدی سامع

 

اقتصاد کوپُنی ادامه اقتصاد مقاومتی ولی فقیه   - زینت میرهاشمی

 

فمینیسم ۹۹درصدیها

 طبقه علیه طبقه  -  برگردان: بابک

 

از زبان كودكان میهنم - صدیقه

م . وحیدی

 

چند چار پاره :

م . وحیدی ( م . صبح )

 

چند شعر کوتاه

م . وحیدی ( م . صبح )

 

اعدام جنایت کارانه و موشک باران تبهکارانه

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران: پاسخ ما به تبهکاری خامنه ای: قیام برای آزادی

 

هنگام که خشکسال فرو افتد - فتح الله کیائیها

 

کارورزان سلامت (شهریور ۹۷) - امید برهانی

 

چالش های معلمان در شهریور ماه (۹۷) - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری (شهریور ۱۳۹۷) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (شهریور۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

بحران بی آبی و مبارزه تشنگان (شهریور ۱۳۹۷) - زینت میرهاشمی

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

پیام زندانیان سیاسی زن در زندان اوین

به مناسبت اعدام سه زندانی سیاسی

 

پیام شعله پاکروان به مادران سه زندانی سیاسی اعدام شده

 

مرگی که آَغاز خشم کودکان است

در رثای رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی - گلرخ ایرایی

 

پیام زندانی سیاسی سهیل  عربی و شاهين ذوقي تبار

به مناسبت اعدام جنایتکارانه رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی

 

حلقه ‌ی عشق و شورشگری - سعید ماسوری

 

جوانان این خاک را به نام تروریست به پای چوبه دار می‌ کشند

مریم اکبری منفرد

 

جنبش رنگین کمان بیشماران در شهریور 1397 - زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی در مهرماه

 

..............................................................

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۲-  اول شهریور  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ......

حقایقی که حسن روحانی نمی خواهد و نمی تواند بیان کند! - مهدی سامع

 

سرمقاله نبرد خلق ....

یک جُنبش غیر رفُرمیستی - منصور امان

 

کاهش ارزش حقیقی دستمزد پایه در سال ۹۷ - زینت میرهاشمی

 

۹ شهریور، پنجاهمین سالگرد فقدان زنده یاد صمد بهرنگی

 به یاد صمد - امیر پرویز پویان

 

ناقوس

به کولبران  گرسنه و ستمدیده میهنم

م. وحیدی (م. صبح )

 

این سالها - م . وحیدی

 

اصلاحات قانون اساسی در کوبا: ده پرسش کلیدی

آمریکا ۲۱ - برگردان: بابک

 

کارورزان سلامت (مرداد ۹۷) - امید برهانی

 

رویدادهای هنری (مرداد ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

پاییز داغ  - برگردان: پویش خاوری

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی گذشت (مرداد۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در مرداد ماه (۹۷)

 

بحران بی آبی و جنبش تشنگان در مرداد ۹۷ - زینت میرهاشمی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مرداد 1397-  زینت میرهاشمی

 

نامه مریم اکبری و گلرخ ایرایی به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

 

نامه آرش صادقی همسرش گلرخ ایرایی: به ایستادگی ات افتخار می کنم

 

شهدای فدایی در شهریور ماه

 

 

................................................................

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۱-  اول مرداد  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی .....

وحدت علیه اپوزیسیون آزادیخواه و برانداز، تضاد در غارت مردم و کشور - مهدی سامع

 

سرمقاله نبرد خلق

جُنبشهای اعتراضی؛ یک گام به پیش در تیرماه - منصور امان

 

شعار «دشمن ما همین جاست» در جنبشهای مطالبه محور  - زینت میرهاشمی

 

متن سخنرانی زینت میرهاشمی

در گردهمآیی بزرگ مقاومت ایران در روز شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

 

سروهای  نقره پوش  - م . وحیدی (م .صبح)

 

از زبان كودكان میهنم - م. وحیدی

 

فراخوان به تعطیل فوری سفارتها و اخراج دیپلومات تروریستها و مزدوران اطلاعات و نیروی قدس

 

چالش های معلمان در تیر ماه (۹۷)  - فرنگیس بایقره

 

انتخاب رییس جمهور "چپ گرا" در مکزیک، چپ، زاپاتیستها و چشم انداز - لیلا جدیدی

 

کارورزان سلامت (تیر۹۷) - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (تیر ۹۷) - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (تیر۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

رویدادهای هنری (تیر ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

فاجعه بی آبی و خیزش تشنگان در تیر ماه ۹۷ - زینت میرهاشمی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در تیر ۱۳۹۷

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

با تاسف و اندوه فراوان مادر گلی آبکناری (بانو دلبر) ما را ترک کرد.

 

به نام عدالت و برابری - س. خ. صبور

 

همه با هم علیه اعدام - زینب جلالیان

 

با یاد زنده یاد احمد شاملو، شاعر بزرگِ انسان و آزادی

در هجدهمین سالگرد درگذشت او

 

واقعیت تلخ زندگیم به وقوع پیوست - زانیار مرادی

 

پیام بانو آمنه قادری همسر زنده یاد اقبال مرادی

 

برای آمنه، همسر  اقبال مرادی

شعله پاکروان مادر  ریحانه جباری

 

................................................................

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۰-  اول تیر  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ....

رمز و راز مداحی و روضه خوانیهای مزدوران ولی فقیه - مهدی سامع

 

سرمقاله ......

از غرب رانده، از شرق مانده؛ "نظام" در بُن بست - منصور امان

 

ستیز حکومت با جنبش حق طلبانه مزدبگیران  - زینت میرهاشمی

 

انقلاب امید - امید برهانی

 

از زبان كودكان میهنم

 سمانه - م . وحیدی

 

هماورد - م. وحیدی (م. صبح)

 

کره شمالی در مسیر چین؟ -  اُکسی - برگردان: بابک

 

کارورزان سلامت (خرداد ۹۷) - امید برهانی

 

چالشهای معلمان در خرداد ماه (۹۷) - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (خرداد۹۷) - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (خرداد ۹۶) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (خرداد۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در خرداد 1397 - زینت میرهاشمی

 

شهداي فدايي در تير ماه

 

--------------------

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۹-  اول خرداد  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ....

 قیام مردم و دهان کجی خودیها به مقام معظم -مهدی سامع

 

عوامل شکست "برجام" -منصور امان

 

همبستگی نیروهای کار، پاسخ به دستگیریهای بی سابقه  - زینت میرهاشمی

 

سالشمار کارل مارکس

 

چشم اندازی از امکان تغییر

 فرایتاگ - برگردان: بابک

 

مَهین - م . وحیدی

 

خیز و روان شو  - فتح الله کیاییها

 

نیلوفر در مرداب - م. وحیدی ( م. صبح )

 

کارورزان سلامت (اردیبهشت ۹۷) - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (اردیبهشت۹۷) - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در اردیبهشت ماه (۹۷)

 

رویدادهای هنری اردیبهشت (۹۷)  - فتح الله کیائیها

 

سرود خیزش

گرامی باد  روزکارگران و زحمتکشان ! - م. وحیدی (م. صبح)

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اردیبهشت ۱۳۹۷ - زینت میرهاشمی

 

نامه زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از زندان اوین:

به نام قلم، با یاد فرزاد کمانگر رفیق کوه و کتاب

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۸--  اردیبهشت  ۱۳۹۷- ویژه روز جهانی کارگر

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت

اول ماه مه، روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانی

 

جنبش پرتوان بیشماران در سال ۱۳۹۶

دلایل و زمینه های جنبش نیروهای کار - زینت میرهاشمی

 

کارگر و معلم در جبهه متحد کارورزان - فرنگیس بایقره

 

سرود واپسین - م. وحیدی (م. صبح)

 

مست بوی تو -فتح الله کیاییها

 

صلح را - فرنگیس بایقره

 

گزارش گرامیداشت یاد و خاطره دکتر ابوالحسن خانعلی

 

پیام اسماعیل عبدی بمناسبت اول ماه مه از زندان اوین

 

چرا ۱۲ اردیبهشت، روز معلم نام گرفت؟ً!

 

_____________________________________

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۷-- اول اردیبهشت  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ....

جوشش زیر پوست جامعه و شورش مداوم - مهدی سامع

 

سرمقاله .....

موشک و مُماشات؛ سیاست غرب در سوریه - منصور امان

 

اقتصاد امنیتی برای امنیت نظام و به ضرر کارگران  - زینت میرهاشمی

 

معرفی کتاب

 "تصور کن، زندگی در ایالات متحده آمریکای سوسیالیست" - لیلا جدیدی

 

رضای کوچک و آرزوهای بزرگ - امید برهانی

 

خانه آیینه ها - م . وحیدی ( م . صبح )

 

سد ترامپ برابر تجارت جهانی و جهانی سازی

سوسیالیسم - برگردان: بابک

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در فروردین ماه (۹۷)  - فرنگیس بایقره

 

کارورزان سلامت (فروردین۹۷) -امید برهانی

 

رویدادهای هنری ماه (فروردین ۹۷) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در فروردین ۱۳۹۷ -  زینت میرهاشمی

 

پیام قدردانی رضا شهابی و تبریک سال نو

 

نامه مریم اکبری منفرد به گلرخ ایرایی

 

برای دختر مبارزم، گلرخ ابراهیمی ایرایی - شهین مهین فر

 

به کسانی که دوستشان دارم

نامه رامین حسین‌ پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

 

آتنا_دائمی؛ عصیان‌گری که از بیان حقیقت نمی‌ هراسد

 

شهدای فدایی در اردیبهشت ماه

______________________________________

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۶-- اول فروردین  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ----- 

جدال خودیها پیرامون تامین امنیت ولایت - مهدی سامع

 

سرمقاله .....

جُنبش نُوین اعتراضی و مساله سازماندهی  -- منصور امان

 

فقدان امنیت کار، لاغر تر شدن سفره کارگران و مبارزه حق طلبانه نیروهای کار - زینت میرهاشمی

 

از زبان كودكان میهنم - م . وحیدی

 

مایاكوفسكی شاعربزرگ انقلاب - م . وحیدی

 

چالشهای معلمان در اسفند ماه (۹۶)  - فرنگیس بایقره

 

کارورزان سلامت (اسفند ۹۶)- امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (اسفند ۹۶) --- اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (اسفند ۹۶) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (اسفند ۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اسفند ۱۳۹۶ - زینت میرهاشمی

 

زوبین بهار- م . وحیدی ( م . صبح )

 

دختر انقلاب - تُرَنج

 

مهتاب در پاییز -- وحیدی ( م . صبح )

 

نامه عبدالفتاح سلطانی خطاب به مردم ایران

 

برای حوری و به یاد بهنود رمضانی -- شعله پاکروان، شهین مهین فر

 

پیام سهیل عربى از زندان فشافویه: به اعتصاب غذای خود پایان می ‌دهم

 

پیام زندانی سیاسی، زینب جلالیان به مناسبت ۸ مارس

 

--------------------------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۵-- اول اسفند ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی ...

نمایش آقا واقعاً تماشایی بود - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

موج سواری "اعتدال" روی یال بلند وحشت    - منصور امان

 

تصویب دستبرد حکومت به صندوق درمان کارگران - زینت میرهاشمی

 

بر فراز حادثه - م . وحیدی

 

از زبان كودكان میهنم - م . وحیدی

 

سکوت پاره می شود - تُرَنج

 

شجاعت مسری است

 ادوارد اسنودن و دنیل السبرگ در باره آزادی مطبوعات، سینما و دونالد ترامپ

 فرایتاگ - برگردان: بابک

 

کارورزان سلامت (بهمن ۹۶) - امید برهانی

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (بهمن ۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

رویدادهای هنری (بهمن ۹۶) - فتح الله کیائیها

 

چالشهای معلمان در بهمن ماه (۹۶) - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (دی ۹۶)- اسد طاهری

 

ما به رزم زنده ایم - م. وحیدی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن ۱۳۹۶-  زینت میرهاشمی

 

زنان ایران بر قله مبارزه با ارتجاع*- زینت میرهاشمی

 

--------------------------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۴-- بهمن ۱۳۹۶

 

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

روایت شاهدان پیرامون جنبش پیشتاز فدایی از آغاز تا بهمن ۱۳۵۷ - مهدی سامع

 

روایت شاهدان (۱)  - مصاحبه با منوچهر هزارخانی

 

روایت شاهدان(۲) - مصاحبه با زینت میرهاشمی

 

به بار نشستن جنگل جاری - امید برهانی

 

بامدادان بی زره - م . وحیدی( م . صبح)

 

برای سروهای افراشته جنگل سیاهکل - فتح الله کیاییها

 

راه روشن فردا - فرنگیس بایقره

 

--------------------------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۳-- اول بهمن ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی ....

 خروش خلق و فروپاشی چند خُرافِه و خُدعِه - مهدی سامع

 

سرمقاله نبردخلق .....

دی؛ خیزشی در طول مسیر قیام - منصور امان

 

قیام مردم و شیادی مدافعان قلابی کارگران  - زینت میرهاشمی

 

قربانی یک بازی کثیف

حمله ترکیه به کردستان سوریه یک حرکت نظامی جنون آمیز است، اما همچنین یک نتیجه انفعال غرب در سوریه.

تاتس - برگردان: بایک

 

از زبان كودكان میهنم

محسن

م . وحیدی

 

سقوط شب - م . وحيدي ( م . صبح )

در همبستگي با خلق به پا خاسته ايران

 

بیانیه توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

قیام سرنوشت ساز کارگران، تهیدستان و مردم آزادیخواه

 

کارورزان سلامت (دی ۹۶) - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (دی ۹۶) - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در دی ماه (۹۶)  - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری (دی ۹۶) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (دی۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در دی ۱۳۹۶ - زینت میرهاشمی

 

متن سخنان رفیق مهرداد (علی) قادری،

در تظاهرات مقاومت ایران در رُم (ایتالیا) در مقابل سفارت رژیم

 

سخنرانی مهدی سامع در تظاهرات مقاومت ایران در پاریس

 

سخنرانی زینت میرهاشمی در تظاهرات مقاومت ایران در پاریس

 

من هم یک شَر، فتنه گر، آشوب گر، اغتشاش گر، کف خیابانی، جنایت کار و معترضم - آتنا دائمی

 

نامه زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز از زندان مرکزی کرج در حمایت از قیام

 

پیام حمایت بانو شهین مهین فر مادر شهید امیر ارشد تاجمیر

 

--------------------------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۲-- اول دی ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی .....

وقاحت یکی از چوبدستیِهای ولی فقیه - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

نظم نه، یک بی نظمی جدید در خاورمیانه - منصور امان

 

بودجه ۹۷، بازتولید فقر و گسترش ارتجاع مذهبی - زینت میرهاشمی

 

مالکیت گوگل، فیسبوک و آمازون را اجتماعی کنید!

گفتگو با نظریه پرداز رسانه، جودی دین*

رزالوکز

برگردان: بابک

 

طاهر احمدزاده هِرَوی، مبارز گرانقدر و چهره محبوب مردم، ما را تَرک کرد

 

متن سخنان مهدی سامع در تظاهرات مقاومت ایران

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

 

بیلان حرکتهای اعتراضی دانشجویان

از اول آذر  ۱۳۹۵ تا اول آذر ۱۳۹۶

کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت (آذر ۹۶) - امید برهانی

 

چالشهای معلمان در آذر ماه (۹۶)  - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری آذر ماه ۱۳۹۶ - فتح الله کیائیها

 

زنان در مسیر رهایی (آذر ۹۶)- اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (آذر۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

تا اقلیم رهایی - م . وحیدی

 

بر شهپر ارغوانی صبح - م . وحیدی

 

دلیل انحلال بند ۳۵۰ و پنهان شدن مسئولان پشت بهانه های واهی

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی، دو فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آذر ۱۳۹۶

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

--------------------------------------

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۱-- اول آذر ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی ......

با این کشتی پوسیده غرق خواهید شد - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

شکست یک راه حل آزموده شده و بازگشت به پیش از ۱۳۹۰ - منصور امان

 

زندانی کردن فعالان کارگری، سرکوب خواسته های کارگران - زینت میرهاشمی

 

این آخرین تکانه نیست - امید برهانی

 

علی اشرف درویشیان

فرزند كار ،فقر و ادبیات ، معنای كامل  شرف قلم - م. وحیدی

 

بسیاری فراموش کرده اند مارکسیسم چیست -  جانگل ورلد   ......برگردان: بابک

 

از زبان كودكان میهنم  - م . وحیدی

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (آبان۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

رویدادهای هنری آبان ماه ۱۳۹۶ - فتح الله کیاییها

 

کارورزان سلامت (آبان ۹۶) - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (آبان ۹۶) - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در آبان ماه (۹۶)  - فرنگیس بایقره

 

پیام شعله پاكروان به مناسبت سالگرد پر كشيدن ريحانه جبارى

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آبان 1396

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی به ثبت برسانیم  - آتنا دائمی

 

سهیل عربی در باره زنده یاد غلامرضا خسروی

 

روز آزادی مردم ایران نزدیک است

پیام گوهر عشقی مادر ستار بهشتی* در پنجمین سالگرد شهادت ستار بهشتی

 

نامه سعید شیرزاد برای محمد نظری

 

شهدای فدایی آذر ماه

--------------------------------------

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۹۰-- اول آبان ۱۳۹۶

 

در سوگ درگذشت زنده یاد محمد جراحی

 

یادداشت سیاسی .....

بلوای وقیحانه آخوندها در مورد خلیج فارس - مهدی سامع  

 

سرمقاله ......

اقلیم بهانه است - منصور امان

 

حکم دیوان عدالت اداری علیه کارگران - زینت میرهاشمی

 

نه برای اندکی سود - امید برهانی

 

کاتالونیا؛ پروسه استقلال راست را به سمت چپ راند -  برگردان بابک

 

۱۰۰ سال پس از انقلاب کبیر اکتبر در روسیه-  برگردان: شهاب آتشکار

 

عابر پگاه - م . وحیدی (م. صبح )

 

كودك نامه

از زبان كودكان میهنم  - م. وحیدی

 

بر پولك فواره ها - م . وحیدی

 

کارورزان سلامت (مهر ۹۶) - امید برهانی

 

پیام رضا شهابی از زندان رجایی شهر

 

زنان در مسیر رهایی (مهر ۹۶) - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در مهرماه (۹۶) - فرنگیس بایقره

 

 گرامی باد یاد و خاطره رفیق احمد طهماسبی علی جانوند

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (مهر۹۶)- کامران عالمی نژاد

 

رویدادهای هنری مهر ماه ۱۳۹۶- فتح الله کیاییها

 

تاکنون کوه در کنار دریا ندیده بودم- شعله پاكروان

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مهر ۱۳۹۶- زینت میرهاشمی

 

شهدای قدایی در آبان ماه

==============

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۹-- اول مهر ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی .....

نرمش‌، پیچش‌ و طنازی‌ مقام معظم و کساد بازار دین فروشی  - مهدی سامع

 

 سرمقاله نبرد خلق ....

راه نجات "برجام"، برجامهای بعدی است - منصور امان

 

جنایت علیه نیروهای کار، خشونت علیه کودکان کار  - زینت میرهاشمی

 

پدران و پسران - امید برهانی

 

بر مدار خالی سكوت - م . وحیدی

 

به مناسبت ماه مهر بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (شهریور۹۶) - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (شهریور۱۳۹۶) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (شهریور۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در شهریور ماه (۹۶)  - فرنگیس بایقره

 

کارورزان سلامت (شهریور ۹۶)- امید برهانی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در شهریور 1396 - گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

انتخاب خانم زهرا مریخی به ‌عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران

 

نامه شعله پاكروان به حوری گلستانی، مادر زنده باد بهنود رمضانی

 

گوهر عشقی خطاب به علی خامنه ای

 

==============

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۸-- اول شهریور ۱۳۹۶

 

 یادداشت سیاسی ....

رابطه ولایت خامنه ای با حَرَم و حِجاب  - مهدی سامع

 

سرمقاله .......

دولت روحانی؛ در به روی همان پاشنه می چرخد - منصور امان

 

افزایش کودکان کار دستاورد رژیم ولایت فقیه  - زینت میرهاشمی

 

بیانیه سیاسی آخرین پلنوم ستاد فرماندهی مرکزی فارک – ای پی

آمریکا ۲۱ - برگردان: بابک

 

رسالت رستن - م. وحیدی (م. صبح )

 

کارورزان سلامت (مرداد ۱۳۹۶)- امید برهانی

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (شهریور۹۶)- کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی (مرداد ۹۶) - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (مرداد ۱۳۹۶) - فتح الله کیائیها

 

چالشهای معلمان در مرداد ماه (۹۶)  - فرنگیس بایقره

 

شهادتنامه مریم اکبری‌منفرد: سفرای خارجی صورت بزک‌ کرده زندانهای ایران را دیدند

 

بیانیه دکتر محمد ملکی درباره سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال  ۶۷

و افشای فایل صوتی آیت الله منتظری

 

حمایت گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری از زندانیان سیاسی اعتصابی رجایی شهر

 

برای پسر مبارزم . امیر ارشد تاج میر- شهین مهین فر

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مرداد ۱۳۹۶ -  زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی در شهریور ماه

 

==============

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۷-- اول مرداد ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی .....

وامصیبتا - مهدی سامع

 

سرمقاله ...

جنگ قُدرت در جمهوری اسلامی، بدون چشم انداز و در دایره بسته  - منصور امان

 

سوختبری، کولبری، دستپخت اقتصاد مقاومتی - زینت میرهاشمی

 

پیام تسلیت به مردم کردستان و به حزب کومله کردستان ایران

 

متن سخنرانی زینت میرهاشمی در گردهمآیی بزرگ مقاومت

 

کارورزان سلامت (تیر ۹۶) - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (تیر ۹۶) - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری (تیر ۹۶)  - فتح الله کیاییها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (تیر۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

رسم آفتاب- م . وحیدی

 

عابر پگاه - م. وحیدی

 

چالشهای معلمان در تیر ماه (۹۶)  - فرنگیس بایقره

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در تیر 1396 - زینت میرهاشمی

 

پیام شعله پاكروان به ایرانیان شركت كننده در گردهم آیی بزرگ پاریس

 

شهدای فدایی در مرداد ماه

==============

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۶-- اول تیر ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی ....

بلوای خامنه ای پیرامون سند ۲۰۳۰- مهدی سامع

 

 سرمقاله نبرد خلق....  

چگونه انتخابات "پیروزمند"، "نظام" را اسقاط کرد  --- منصور امان

 

گلوله به جای کار برای کولبران - زینت میرهاشمی

 

نگاهی به طرح تحول سلامت پس از چهار سال - امید برهان

 

من یک بلشویک خدا پرست هستم

اکسپرس - برگردان: بابک

 

سیمن بهبهانی، شاعر معترض و نو آور - م . وحیدی

 

 

رویدادهای هنری ماه (خرداد۹۶) - فتح الله کیاپیها

 

چالشهای معلمان در خرداد ماه (۹۶)   - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (خرداد ۹۶) - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (خرداد۹۶)  - کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت (خرداد۹۶) - امید برهانی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در خرداد 1396

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

۳۰ خرداد نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران - شعله پاکروان

 

 نامه آتنا دائمی خطاب به کسانی کسانی که در این مدت صدایش بودند و تنهایش نگذاشتن

 

من و تو ما می شوی - ابراهیم فیروزی

 

نامه شیما بابایی به آتنا دائمی

پس بجنگ خواهرم که به زودی ما پیروزیم و دشمن از روسیاه ترین روسیاهان تاریخ است!

 

==============

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۵-- اول خرداد ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی

آفرینندگان عالی ترین ارزش در روز ۲۹ اردیبهشت - مهدی سامع

 

سرمقاله

تمرکُز بر سیاست خارجی؛ تمدید چهارساله یک دور باطل - منصور امان

 

سرکوبی و ارزان سازی نیروی کار در برنامه روحانی  - زینت میرهاشمی

 

نگاهی به وضع معادن ایران - امید برهانی

 

آیا قواعد جنگ سوریه تغییر کرده؟

توماس فن در استن – ساکن/ جانگل ورلد

برگردان: بابک

 

در شهادت سعید سلطانپور

برفراز تمثیلها

م. وحیدی ( م. صبح)

 

به یاد فرزاد کمانگر - فرنگیس بایقره

 

کارورزان سلامت (اردیبهشت ۹۶) - امید برهانی

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی (اردیبهشت ۹۶) - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در اردیبهشت ماه (۹۶)    - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری ماه (اردیبهشت ۹۶) - فتح الله کیاییها

 

نامه افشاگرانه آرش صادقی از زندان

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اردیبهشت ۱۳۹۶ - زینت میرهاشمی

 

شهداي فدايي در خرداد ماه ‏

 

===========================================

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۳-- اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

سرمقاله .......

جنایت شیمیایی اسد و بازگشت آمریکا به خاورمیانه - منصور امان

 

بی حقوقی نیروهای کار، قانون همیشگی رژیم - زینت میرهاشمی

 

آیا هنوز طبقه کارگر در مرکز استراتژی انقلابی و سوسیالیست قرار دارد؟- لیلا جدیدی

 

یک ملاقات، یک تصویر - امید برهانی

 

دستهای آفرینش

برای كارگران ستمدیده میهنم

م . وحیدی ( م . صبح )

 

کارورزان سلامت (فروردین ۹۶)- امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی (فروردین۹۶)- اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه (فروردین۹۶) - فتح الله کیاییها

 

چالشهای معلمان در فروردین ماه (۹۶) - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (فروردین۹۶) - کامران عالمی نژاد

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در فروردین 1396 - زینت میرهاشمی

 

ما در جای درست تاریخ ایستاده ایم

 نامه گلرخ ابراهیمی ایرایی به زينب جلاليان

 

حاضرم بمیرم اما برده ظلم نباشم

نامه آتنا دائمی، زندانی در اعتصاب غذا

 

شهدای فدایی در اردیبهشت ماه

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۲-- اول فروردین ماه ۱۳۹۶

 

یادداشت سیاسی ....

مردم در اعتراض، خامنه ‌ای در کابوس فتنه، خاتمی در توهم آشتی - مهدی سامع

 

سرمقاله .....

علیه جنگ، علیه تحریم، به سود چه، به نفع که؟ - منصور امان

 

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۶ 

 

حداقل دستمزد، تحمیل فقر بی حَد به کارگران - زینت میرهاشمی

 

مارکسیسم و بنیانگذاری روز جهانی زن  - لیلا جدیدی

 

انتخابات فرانسه؛ پول بر جهان فرمان می راند

 یونگه ولت - برگردان: بابک

 

کارورزان سلامت (اسفند ۹۵) - امید برهانی

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (اسفند ۹۵) - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در اسفند ماه (۹۴)

 

رویدادهای هنری ماه (اسفند ۹۶) - فتح الله کیائیها

 

پيام جمعي از زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج

خطاب به آقای اصغر فرهادی

 دریغ از یک سرفه اعتراضی

 

در آواز سـیب و ســـتاره   - م . وحیدی

 

دامی و صیادی- فتح الله کیاییها

 

زنان در مسیر رهایی (اسفند ۹۵) - اسد طاهری

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اسفند ۱۳۹۵ - زینت میرهاشمی

 

مریم اكبری منفرد به خانواده اش در هشتمین نوروز در زندان

زمان تغییر و دگرگونی است - مریم اكبری منفرد

 

دخترم، میوه‌ ی دلم!  - شعله پاکروان

 

من اسکارم را از مردم شریف وطنم گرفتم  - شهین مهین فر*

 

شهدای فدایی در فروردین ماه

 

 

°°°°°°°

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۱-- اول اسفند ماه ۱۳۹۵

 

برگزاری پر شور چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

پایداری مادران شهدا و زندانیان سیاسی، یک تجربه مبارزاتی

متن سخنرانی زینت میرهاشمی در همآیش چهل ششمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

 

همبستگی با جنبشهای اعتراضی نیروهای کار

دفاع از مقاومت زندانیان سیاسی

سخنرانی لیلا جدیدی در همایش چهل و ششمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

 

قطعنامه پیرامون آرایش رژیم پس از عقب نشینی هسته ای

 

گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به نهمین اجلاس شورای عالی

 

نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

 

چهار شعر از رفیق باقر مومنی

 

پیام یک رفیق

 

پیام جمعی از کمونیستهای آذربایجان . ایران

 

 پیام برخی از فعالان کارگری

 

پیام پرستاران پیشگام

 

پیام جمعی از دانشجویان کمونیست

 

 پیام هواداران سازمان در لرستان

 

°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۰-- اول اسفند ماه ۱۳۹۵

 

سرمقاله .....

مساله جنگ و صلح یا یک توهُم جان سخت؟ - منصور امان

 

برگزاری پر شور چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

با اندوه فراوان مادر سماعی (بانو زهرا اسحاقی) ما را ترک کرد.

 

در  سوگ درگذشت همرزم مجاهد محمد علی جابرزاده انصاری

 

متن سخنان مهدی سامع در مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد علی جابرزاده

 

بیمارستانها: کمپین اتحادیه بخش خدمات آلمان برای کاهش فشار کاری

سوسیالیسم اینفو -  برگردان: بابک

 

در این فصول سرد - فتح الله کیاییها

 

کارورزان سلامت (بهمن ۹۵) - امید برهانی

 

در ماهی که گذشت (بهمن ۹۵) - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در بهمن ماه (۹۴) - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (بهمن ۹۵) - اسد طاهری

 

به مناسبت روز زن

روایتی در دو سروده و دو تابلو - فتح الله کیاییها

 

رویدادهای هنری (اسفند ۹۵) - قتح الله کیاییها

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن 1395 - زینت میرهاشمی

 

°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۹-- اول بهمن ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی ......

با اندوه و دریغ بسیار و سخنی کوتاه - مهدی سامع

 

سرمقاله .......

مرگ رفسنجانی و سکته جناح او - منصور امان

 

هزینه جنگ آشوبگرانه، تولبد و بازتولید فقر- زینت میرهاشمی

 

جهان در آیینه مرور

چشم انداز تشکیل "دو دولت" و پایان شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی فلسطین

یک دیدگاه پیرامون چشم انداز گشایشهای امپریالیستی- لیلا جدیدی

 

درآمد پایه؟ کافی نیست

آلساندرو جیلیولی/ فرایتاگ - برگردان: بابک

 

انفجار  تروریستی علیه مبارزان حزب دمکرات کردستان را محکوم می کنیم

 

کارورزان سلامت- امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت- کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در دی ماه- فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری ماه - فتح الله کیائیها

 

نامه  پاكروان به چهار هنرمند زنداني

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در دی ۱۳۹۵- زینت میرهاشمی

 

بیهوده است گریستن- فتح الله کیاییها

 

°°°°°°°

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۸-- اول دی ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی .....

ولایت فقیه منبع تهدید، فساد و نکبت است - مهدی سامع

 

پاسخ به دو سووال پیرامون کوبا - منصور امان

 

تسلیت به مردم کوبا برای درگذشت رفیق فیدل

 

حمید اشرف نویسنده جزوه «حماسه سیاهکل» نیست - مهدی سامع

 

علم بهتر است یا تقلب؟! - امید برهانی

 

فیدل کاسترو و سرکوبی روشنفکران - اییناسیو رامونت(۱)/ آمریکا۲۱- برگردان: بابک

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت- امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در آبان ماه- فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری ماه - فتح الله کیائیها

 

بلندترین شب و عمق تاریکی، یلدای مردم ایران است. - شعله پاکروان

 

شب یلدا و آرشم که بی گناه و بی پناه دارد می میرد - شهين مهين فر مادر زنده یاد امیرارشد تاجمیر

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آذر 1395 - گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۷-- اول آذر  ماه ۱۳۹۵

 

سرمقاله .....

ترامپ؛ "نظام" زهر خورده با وضعیت تازه ای روبروست!  - منصور امان

 

سرکوب دستفروشان فقیر توسط رژیم فاسدان و دزدان - زینت میرهاشمی

 

جهان در آیینه مرور.....

آیا این پایان نولیبرالیسم است؟ - لیلا جدیدی

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

 

چالشهای معلمان در آبان ماه - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت- کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی  - اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه  - فتح الله کیائیها

 

پیروزی ترامپ و راست ایتالیا

ماریانه آرنز/ سوسیالیسم جهانی

برگردان: بابک

 

در ستایش مطبوعات آزاد - کارل مارکس

برگردان: محمد پوینده/ باز نویسی: رحمت خوشکدامن

منبع: کانال تلگرام ادبیات دیگر

 

وه که چه پر ستاره است آسمان غمزده میهنم - شعله پاکروان

 

می بوسمت پسر عزیزم، امیر ارشدم - شهین مهین ‌فر

مادر امیر ارشد تاجمیر از شهدای روز 6 دی 1388 (روز عاشورا)

منبع: فیس‌ بوک

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آبان 1395 - زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی آذر ماه

 

°°°°°°°

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۶-- اول آبان ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی ...

مقام معظم عامل اصلی قطب بندی- مهدی سامع

 

سرمقاله ......

داعش می رود، بُحران می ماند - منصور امان

 

اعتراف به عدم بهبود در وضعیت مردم  - زینت میرهاشمی

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (۴۵)

اسلام هراسی و دین ستیزی؛ برخورد "تبعیض گرانه" راست و "انقلابی نماهای" چپ - لیلا جدیدی

 

مقدس یا کثیف؟ - امید برهانی

 

ما نمی توانیم از جایمان تکان نخوریم و بلند نشویم

رهبر "مادران پلازا دی مایو"* (Madres de Plaza de Mayo) پیرامون واکنش مردم به تلاش برای دستگیری وی

آمریکا 21 - برگردان: بابک

 

گفتمان راسان بخشی از مبارزه برای دمکراسی در ایران است - مهدی سامع

 

دو سوال و یک جواب روشن - ارژنگ داوودی

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در مهر ماه - فرنگیس بایقره

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

 

رویدادهای هنری ماه  - فتح الله کیائیها

 

در سوگ درگذشت دو مادر پایدار و فداکار

 

در دومین سالگرد پرواز ریحانه  - شعله پاكروان

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مهر 1395

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

 

°°°°°°°

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۵-- اول مهر ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی  ......

کوله باری بر دوش - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

"اُم القُرا" سر زا  - منصور امان

 

تغییر قانون کار علیه نیروی کار  - زینت میرهاشمی

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (۴۴)

 چپ اردوگاهی و انقلاب سوریه - لیلا جدیدی

 

بورکینی اوج بی اعتنایی است

دی ولت - برگردان: بابک

 

فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم

متن سخنرانی مهدی سامع در سمینار نمایندگان جوامع ایرانی در پاریس

 

کاش وقتی آقای منتظری می شنید عمامه به زمین می کوبید - شعله پاکروان

 

جنبش دادخواهی ملت ایران - دکتر محمد ملکی

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی - سد طاهری

 

چالشهای معلمان در شهریور ماه - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

رویدادهای هنری ماه  - فتح الله کیائیها

 

از فرصت نوار صوتی باید سود جست - آرش رایجی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در شهریور 1395 -  زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی در مهرماه

 

°°°°°°°

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۴-- اول شهریور ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی ......

با دروغ و ریا نمی توان جامعه را رام کرد - مهدی سامع

 

سرمقاله .......

با جنجال رسانه ای، "برجام" تک مرحله ای نمی شود - منصور امان

 

کلید روحانی به سود رانت خواران و به زیان نیروی کار - زینت میرهاشمی

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (43)

خشونت و مبارزه طبقاتی - لیلا جدیدی

 

"ما تنها نيستيم" - م. وحيدي ( م. صبح)

 

بیانیه مادرانه در محکومیت اعدامهاي پياپي و بدون محاكمه

 

تاریخ اسلام سیاسی در ترکیه

ایلکر آتاچ/ گروندریسه - برگردان: بابک

 

بازبینی جنایتی که فاجعه ملی شد - امید برهانی

 

چالشهای معلمان در مرداد ماه - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

رویدادهای هنری ماه - فتح الله کیاییها

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

 

 نه به اعدام، ديدار با مادران شهدا در كردستان - شعله پاکروان

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در تیر و مرداد 1395 - گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی در شهریور ماه

 

 

°°°°°°°

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۳-- اول  مرداد ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی .......

خامنه ای فاشیسم دینی را جار زد - مهدی سامع

 

سرمقاله .......

فیشهای حُقوقی؛ شرط حیاتی تداوم سُلطه حُکومت - منصور امان

 

مافیای قدرت و ثروت به دنبال نیروی کار ارزان در مناطق آزاد - زینت میرهاشمی

 

با تاسف بسیار آقای پرویز اعظمی بیرانوند درگذشت

 

موشک باران کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

 

نمایندگی شورا از محكومیت جاسوس اطلاعات در آلمان استقبال و به محاكمه و اخراج سایر جاسوسان فرا می خواند

 

اجلاس میاندوره ‌ای شورای ملی مقاومت ایران

 

ما اسباب بازی شما نیستیم

طیف لیبرال چپ به سختی با مسلمانان منتقد کنار می آید. این طیف خود را مدافع مسلمانان محافظه کار معرفی می کند و به این وسیله قربانی سیاستش می شود.

 احمد منصور(1)

منبع: تاتس

برگردان: بابک

 

آسمان  بدون آفتاب

 درسوك احــمد شـامـلو

م . وحیدی (م . صبح)

 

سرود های اعدامی

در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67

م . وحیدی ( م . صبح )

 

مقدمه بر مقاله «یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه»

نوشته رفیق کبیر حمید اشرف

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

 

چالشهای معلمان در تیر ماه - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی- اسد طاهری

 

حمایت بیش از 50 تن از فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست از سعید شیرزاد و امیر امیر قلی

 

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

 

پیام جعفر عظیم زاده پس از پایان اعتصاب غذا به کارگران، معلمان و همه انسانهای شریف و آزادیخواه

 

یادداشتی از شعله پاکروان درباره دیدار با زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده

 

متن سخنرانی زینت میرهاشمی در گردهمآیی بزرگ مقاومت ایران

 

شهدای فدایی در مرداد ماه

 

 

 

°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۲-- اول  تیر ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی ...  ستیز با ولایت در تار و پود جامعه - مهدی سامع

 

سرمقاله ...... برآمد "رای سلبی": ادامه وضعیت موجود و کمی بدتر از آن---  منصور امان

 

آخرین دیدار با فرمانده حمید* --- مهدی سامع

 

بیاد فدایی كبیر حمید اشرف -- م. وحیدی

 

تداوم فساد حکومتی در پناه اقتصاد مقاومتی - زینت میرهاشمی

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (42)

یورش نو - لیبرالیسم و پایان پوپولیسم چپ در آمریکای لاتین (بخش 2، ونزوئلا) .....  لیلا جدیدی

 

دو دیدگاه چپ پیرامون یک سووال؛ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آری یا نه؟

لیبر نت/ نویس دویچلند --- برگردان: بابک

 

بخشی از بیانیه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران

پیرامون هجوم وحشیانه‌ مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به نیروهای پیشمرگه

 

در سوگ "سیاوش" -- امید برهانی

 

کارورزان سلامت -- امید برهانی

 

زنان در مسیر رهایی --  اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در خرداد ماه - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت -- کامران عالمی نژاد

 

جوانانی که از زندان آزاد می شوند! -- شغله پاکروان

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در خرداد 1395  --- گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

رویدادهای هنری ماه -- لیلا جدیدی

 

 

°°°°°°°

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۱-- اول  خرداد ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی .....

اهداف واقعی در پس ادعاهای مزورانه

مهدی سامع

علی خامنه ای در روز دوشنبه ۶ اردیبهشت در دیدار اعضای شورای‌ عالی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ضمن مخالفت با مدلهای شناخته شده توسعه به تشریح هدف انقلاب اسلامی و توسعه مورد نظرش پرداخت. او «تحقق تمدن اسلامی» را مرحله نهایی انقلاب اسلامی نامید. او «اسلامی بودن» الگوی پیشرفت را اساس کار خواند. ادامه مطلب

°°°°°°°

سرمقاله ......

"اعتدال – اصلاح" در باتلاق دولت دینی

منصور امان

به مُوازات پیشرفت "نرمش قهرمانانه" خارجی و "گُشایش" بخشهای مُهمی از ساختار قُدرت جمهوری اسلامی به سمت آمریکا و اُروپا، بر سردرگُمی کارگُزاران و مُدافعان این تحول پیرامون نظم سیاسی - اجتماعی که بتواند با پیش شرطها و الزامات ورود به بازار جهانی سازگار بوده و همزمان توانایی هضم این چرخش بدون بر هم زدن پایه های قُدرت و ثبات "نظام" را داشته باشد نیز افزوده می شود. آنها با این پُرسش روبرو هستند که دوران "پسابرجام" را در ظرف چه مُناسباتی بریزند و چگونه گذار از ساختار و مُناسبات کنونی به آن را سازمان دهند بدون آنکه خود در میانه راه نقش بر زمین گردند. ادامه مطلب

°°°°°°°

اول ماه مه در ایران و در برخی کشورهای دیگر - زینت میرهاشمی

°°°°°°°

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

°°°°°°°

سازماندهی جنبش های عصر جدید پس از جنگ سرد (۴۱)

یورش نو - لیبرالیسم و پایان پوپولیسم چپ در آمریکای لاتین (بخش ۱، برزیل)

لیلا جدیدی

°°°°°°°

"اپل را دولت پشتیبانی مالی کرد"

TAZ

برگردان: بابک

"ماریانا مازوکاتو" ((Mariana Mazzucato، اقتصاددان آمریکایی - ایتالیایی می گوید نوآوریها فقط با پول دولت ممکن می شوند، از این رو دولت می باید در سود آن نیز شریک گردد. مازوکاتو پرفسور اقتصاد نوآوری در دانشگاه ساسکس (sussex university) در جنوب انگلیس است و به همراه توماس پیکتی (Thomas Piketty) و جوزف استیگلیز (Joseph Stiglitz)، به حزب کارگر و نیز "حزب ملی اسکاتلند" مشاوره می دهد. کتاب مشهور او به نام "دولت کارآفرین" (The Entrepreneurial State) منتشره در سال ۲۰۱۳، به آینده اقتصاد و نقش دولت می پردازد. نگاه او به دولت سرمایه داری، شباهتهای بسیاری به نظرات "کینز" دارد. ادامه مطلب

°°°°°°°

کارورزان سلامت - امید برهانی

°°°°°°°

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

°°°°°°°

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 °°°°°°°

چالشهای معلمان در اردیبهشت ماه  - فرنگیس بایقره

 °°°°°°°

پروین اعتصامی

صدای فرودستان، وجدان بیدار شعر پارسی

(قسمت سوم، پایان)

م . وحیدی

 °°°°°°°

رویدادهای هنری ماه  - لیلا  جدیدی

گفتار روز:

- "اگر فکر کنیم رویمان را برگردانیم همه چیز ناپدید می شود، درست است! همه کس و همه چیز ناپدید می شوند و ما می مانیم و یک تاریخ که در باره ما قضاوت خواهد کرد" (جورج کلونی، بازیگر، فیلمنامه نویس، تهیهکننده و کارگردان آمریکایی، برنده جایزه اسکار و گلدن گلوب و فعال سیاسی)-ادامه مطلب

 °°°°°°°

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اردیبهشت 1395 - زینت میرهاشمی

 

°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره ۳۷۰-- اول  اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 

یادداشت سیاسی ....

تلاش نافرجام برای مهار زهر برجام - مهدی سامع

از روز امضای برجام همیشه این سوال مطرح بود که رفتار مزورانه ولی فقیه را چگونه باید ارزیابی، تفسیر و تحلیل کرد؟ مگر از جانب افراد تیم مذاکره کننده و برخی از نزدیکان به خامنه ای بارها گفته نشده که مقام معظم در تمام دوران مذاکرات به طور کل در جریان بوده است. مگر خامنه ای با دور زدن مجلس و سنگ روی یخ کردن دلواپسان، به تصمیم شورای عالی امنیت ولایت اش در تائید متن کامل توافق مُهر تائید نزد؟ پس چرا هنوز گماشتگان رنگارنگ او دست از سر برجام بر نمی دارند؟ ادامه مطلب

°°°°°°°

سرمقاله .....

جام زهر بعدی یا جلیقه انتحاری؛ گُزینه سومی درکار نیست - منصور امان

هیچ تحولی به روشنی تهاجُم آقای خامنه ای و باند او در آغاز سال جدید به رُقبای خود در جناح میانه حُکومت، نشستن عمیق "جام زهر" هسته ای در مغز و قلب او و "نظام"ی که نمایندگی می کند را به نمایش نمی گذارد. باند حاکم جمهوری اسلامی تا نیمه در باتلاق "نرمش قهرمانانه" فرو رفته و در حالی که زیر پای آن همه چیز شناور است، هماوردان فشار برای گذراندن گِل ولای از سرش را افزایش می دهند.  ادامه مطلب

 

°°°°°°°

جهان در آیینه مرور ....

اسناد پاناما، کار مارکسیستها را راحت کرد - لیلا جدیدی 

خبرنگاران با استفاده از یازده و نیم میلیون سند به دست آمده، اسرار تاریک و سیاه پناهگاههای مالیاتی و پولشویی دهها مقام دولتی و غیردولتی را فاش کرده اند. واکنش مردم در برابر این خیانت و تبهکاری مالیاتی که افزون بر سیاستمداران، ستارگان سینما و ورزشکاران حرفه ای نیز در آن دست داشته اند، خشم و اعتراضات گسترده بوده است.ادامه مطلب

°°°°°°°

این مهمترین جنبش در سالهای اخیر است

Kgk (طبقه علیه طبقه)

برگردان: بابک

اصلاحات بازار کار "فرانسوا اولاند" با مخالفت همگانی روبرو شده است، چه از سوی جوانان و چه از جانب کارگران. از ابتدای ماه مارس یک جنبش عظیم علیه این قوانین شکل گرفته است. با وجود انفعال رهبری اتحادیه ها و قوانین محدود کننده علیه گردهماییها، از شمار تظاهرات و بستن خیابانها و مراکز کاسته نمی شود. اعتصاب عمومی 31 مارس گامی به جلو در ایجاد اتحاد کارگران و دانشجویان بود. در این باره با "لورا ورله" (Laura Varlet) از اعضای فراکسیون کمونیستی انقلابی جوانان (CCR) در "حزب نوین ضد سرمایه داری" (NPA) به گفتگو نشسته ایم. ادامه مطلب

°°°°°°°

این چند نفر - امید برهانی

پیش درآمد

اول ماه مه هر سال فرصت مناسب و مقتضی برای بازبینی و بازگویی جنبش جهانی کارگران و همراهی و تقویت حرکات اعتراضی نیروهای کار در داخل ایران است. ادامه مطلب

°°°°°°°

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

°°°°°°°

چالشهای معلمان در فروردین ماه  - فرنگیس بایقره

°°°°°°°

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

°°°°°°°

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

°°°°°°°

کارورزان سلامت، فروردین 1395 - امید برهانی

°°°°°°°

پروین اعتصامی

صدای فرودستان، وجدان بیدار شعر پارسی (قسمت دوم)

م . وحیدی

°°°°°°°

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در فروردین 1395

 زینت میرهاشمی

 

°°°°°°°

 

مطالب نبرد خلق شماره 369 -- اول  فروردین ماه 1394

 

یادداشت سیاسی ----

خراب شدن جنتی شو بر سر مقام معظم - مهدی سامع

«سوال: نظر مبارک را در مورد چهارشنبه سوری بیان فرمایید.

جواب: چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و مناسب است از آن اجتناب شود.» (پاسخ خامنه ای به استفتاء درباره چهارشنبه سوری) -  ادامه مطلب

 

°°°°°°°

دغدغه ولی فقیه؛ تولید انبوه موشک یا دستمزد کارگران؟ - زینت میرهاشمی

شعار تکراری «اقتصاد مقاومتی» از جانب خامنه ای، افقی تیره تر برای میلیونها نیروی کار را به نمایش می گذارد. اقتصاد مقاومتی رمز افزایش فقر و فلاکت، استثمار بیشتر، افزایش فاصله طبقاتی و بی عدالتی است. خلیفه ارتجاع، شعار سال 95 را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اعلام کرد. ادامه مطلب

°°°°°°°

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (40)

- نقدی بر دیدگاه انحرافی بخشی از چپ جهانی پیرامون مثلث ایران، سوریه و روسیه

- معامله کثیف اروپا و ترکیه بر سر پناهجویان  - لیلا جدیدی

 نقدی بر دیدگاه انحرافی بخشی از چپ جهانی پیرامون مثلث ایران، سوریه و روسیه

متاسفانه بخش قابل توجهی از نیروهایی چپ جهانی در این خطای کلاسیک گیر کرده اند که "دشمن دشمن من، دوست من است". اینکه تصور شود چون دولت آمریکا و به طور کلی غرب با دخالت و مداخله نظامی روسیه و رژیم ایران در سوریه مخالفت می کند، پس نشان می دهد طرفهای مورد تهدید خوب هستند، اشتباه فاحشی است. نوشته زیر نمونه نقدی بر این دیدگاه از سوی بخش دیگری از چپ جهانی است. ادامه مطلب

°°°°°°°

هراس آمریکایی به جای رویای آمریکایی

یواخیم بیشوف، برنهارد مولر

منبع: سوسیالیسم

برگردان: بابک

 در آمریکا رقابتهای پیش انتخاباتی برای جانشینی اوباما آغاز شده است. این رقابتها بخشی از پروسه طولانی روشن شدن تناسب قدرت در جامعه به لحاظ اجتماعی و سیاسی منشعب شده آمریکا است. خط حاکم بر فصل انتخابات که در ابتدای فوریه با رقابتهای حزبی در "آیوا" شروع و در 8 نوامبر با انتخاب ریاست جمهوری پایان می یابد، خشم و برآشفتگی است.  ادامه مطلب

°°°°°°°

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال 1395

°°°°°°°

پیام نوروزی اعضای مادرانه (ستم دیده گان دادخواه)

°°°°°°°

دانشگاه در ماهی که گذشت کامران عالمی نژاد
°°°°°°°

کاروزان سلامت - امید برهانی

°°°°°°°

چالشهای معلمان در اسفند - فرنگیس بایقره

°°°°°°°

زنان در مسیر رهایی

°°°°°°°

پروین اعتصامی

صدای فرودستان، وجدان بیدار شعر پارسی

(قسمت اول)

م . وحیدی

°°°°°°°

نیرنگ و بلاهت مخالفان تحریم - رویا نوری - البرز نوری

شرکت در انتخابات این دوره ی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی رژیم از طرف بسیاری از فرصت طلبان چپ نما مورد حمایت قرار گرفت. ابلهانی که خطایی را بدون تعقل و تحلیل، مکرر تکرار می کنند. وظیفه ی هر انسان خردمندی است که از تجارب گذشته به تجزیه و تحلیل صحیح و نتیجه گیری منظم برسد. اما این تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری جایی که عقل و تمیز جایش را به واکنشهای خودیخودی تن و روان و احساسات کور دهد، به بیشعوری و بی درایتی کشیده خواهد شد. ادامه مطلب

°°°°°°°

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی
سخن روز:
- "خطرناک ترین نوع بشر کسی است که اعتقاداتش زیاد و فهمش کم است" (آنتوان چخوف (ژانویه ۱۸۶۰ - ۱۵ ژوئیه ۱۹۰۴) داستان نویس و نمایشنامه نویس برجسته روس. او در زمان حیاتش بیش از ۷۰۰ اثر ادبی آفرید.  ادامه مطلب

°°°°°°°

زنان متحد علیه بنیادگرایی اسلامی، در گرامیداشت روز جهانی زن

زینت میرهاشمی*

°°°°°°°

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اسفند 1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

°°°°°°°

شهدای فدایی در فروردین ماه

************

 

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 368 -- اول  اسفند ماه 1394

 

یادداشت سیاسی  ----

 مُسَلمان کُشی، عُمق راهبردی و مرز امنیت خامنه ای - مهدی سامع

پیش از مُداخله نظامی رژیم ایران در سوریه، اهداف ضدانسانی خامنه ای برای بسیاری از مردم خاورمیانه روشن نبود. حمایت همه جانبه خامنه ای از حزب الله لبنان به بهانه دفاع از مقاومت علیه تجاوز اسراییل و در چارچوب جدال فلسطین _ اسراییل توصیف می شد و بنابرین عمق اهداف خامنه ای در پیشبرد این سیاست ارتجاعی پنهان می ماند. خامنه ای و سرسپردگان ریز و درشت او بارها به این که مرز امنیت و عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی لبنان و سواحل مدیترانه است، اذعان می کردند و البته این سیاست را در چارچوب مبارزه «ضد استکباری» تعریف می کردند. ادامه مطلب

 

سرمقاله ... 

بازیگران نمایش انتخابات بیش از اینها تحقیر خواهند شد - منصور امان

جناح میانه حُکومت و زائده "اصلاح طلب" آن با تمام توان برای حفظ سهمیه خود از قُدرت که در نتیجه "نرمش قهرمانانه" باند رقیب به دست آورده اند، تلاش می کنند. آنها به اُمید افزایش وزن در پروسه عقب نشینی در برابر طرفهای غربی، خواهان استمرار وضعیت موجود به هر قیمت و نگهداری توازُن شکل گرفته در قُدرت سیاسی پس از "جام زهر" هستند. ادامه مطلب

 

شب شور و غرور؛

یادمان چهل و پنجمین سالگرد رستاخیز سیاهکل برگزار شد

بعد از ظهر روز شنبه 24 بهمن 1394 (13 فوریه 2016) مراسم چهل و پنجمین سالگرد حماسه سیاهکل در شهر کلن (آلمان) برگزار گردید.

سالن برگزاری مراسم که بر دیوارهای آن آرم سازمان، تصویرهایی از شهدای حماسه سیاهکل، رهبران و بنیانگذاران سازمان و نیز عکسهایی از خیزشهای مردم ایران دیده می شد، مملو از شرکت کنندگانی بود که با حضور پرشور خود آن را سرشار از جان و زندگی کرده بودند. ادامه مطلب

 

خوش آمدگویی:

تا وقتی آزادی و عدالت نباشد، صلحی هم در کار نخواهد بود- لیلا جدیدی

سلام و درود

خانمها، آقایان، دوستان و رفقا

از طرف خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به شما خوش آمد می گویم. خوشحالم که در مراسم بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل در کنار هم هستیم. ادامه مطلب

 

جنبشهای اجتماعی و تدارک انقلاب

 متن سخنرانی زینت میرهاشمی در مراسم یادمان چهل و پنجمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

 

بحران سوریه، ادامه دیکتاتوری بشار اسد

متن سخنرانی مهرداد قادری، مسوول روابط بین المللی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در همایش چهل و پنجمین سالگرد رستاخیر و حماسه سیاهکل

 

پیامهای رسیده به مراسم

 

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

گرامیداشت قیام سیاهکل در زندان گوهردشت

 

”شعله بر گرده غروب” - م .  وحیدی (صبح)

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

بهمن، برخلاف سابقه تاریخی و نوستالژیک در مبارزه و اعتراض، امسال ماه کم اعتراضی برای پرستاران ایران بود، چرا که به نظر می رسد نمایندگان برگزیده این گروه در سازمان نظام پرستاری که برای نخستین بار از سلطه و کنترل دولتیها خارج شده، دست به تحرکات و اعلام برنامه های گسترده ای در حفظ و تقویت پیوند با بدنه جامعه پرستاری از یکسو و ادامه چالش با وزارت بهداشت از سوی دیگر زده اند. نقطه اوج این چالش را می توان برگزاری دوگانه و موازی مراسم روز پرستار در هفته پایانی بهمن ماه دانست.ادامه مطلب

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در بهمن ماه

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن 1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

در سوگ درگذشت رفیق تراب حق شناس

 

************

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 367 -- اول  بهمن ماه 1394

یادداشت سیاسی .....  

مقام معظم به هیزم تنور نیاز دارد   -- مهدی سامع

حرفهای خامنه ای در روزهای دوشنبه 14 دی، شنبه 19 دی، چهارشنبه 30 دی و پاسخ او به نامه روحانی در روز سه شنبه 29 دی و دروغهای همیشگی او، برای فریب دادن مردم نیست. خود خامنه ای به خوبی می داند که اکثریت قاطع مردم برای خط سرخهای و حرفهای او پشیزی ارزش قایل نیستند و اگر سکوت می کنند به خاطر شلاق و تازیانه ای است که بیخ گوش آنان جولان می دهد. ادامه مطلب

 

سر مقاله ... 

پُشت دیوار سفارت عربستان، باند حاکم در جُستُجوی چه بود؟ --- منصور امان

با بجا آوردن همه شرطهای طرفهای خارجی و تایید آژانس بین المللی انرژی اتُمی به عُنوان نهاد ناظر، رژیم جمهوری اسلامی از بخشی از تحریمهای فلج کننده خارجی و به ویژه در پهنه نفتی و بانکی رهایی یافته است. این به معنای پا گذاشتن "نظام" به مرحله تازه ای از حیات خود است که به دلیل تغییر کیفی پارامترهای داخلی و خارجی و ایجاد نشدن گُزینه های قطعی برای سازگاری با شرایط جدید، برجسته ترین وِیژگی آن بی ثباتی خواهد بود. ادامه مطلب

 

در سوگ درگذشت مادر بهکیش

 

مادر سپهری در گورستان (گِلِه) محله بابل آرام گرفت

 

تسلیت مریم رجوی به مناسبت درگذشت مادر بهکیش

 

رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست - شعله پاکروان

 

آسیبهای اجتماعی، بیکاری و قانونی کردن سرکوبی - زینت میرهاشمی

در سالگرد به قتل رسیدن کارگران شهر بابک توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی، یاد آنان را زنده نگاه می داریم. در 4 بهمن 1382 در یورش ماموران به گردهمایی اعتراضی کارگران شهر بابک، 5 تن جانشان را از دست دادند. یاد 4 کارگر به نامهای جاویدی، ریاحی، مومنی و مهدوی و نوجوانی به نام پورامینی گرامی باد. ادامه مطلب

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (39)

- تجربیات ائتلاف چپ رادیکال سیریزا یکسال پس از پیروزی در انتخابات یونان

- تحولات انتخاباتی در اسپانیا و پیروزی پودموس

 لیلا جدیدی

تجربیات ائتلاف چپ رادیکال سیریزا یکسال پس از پیروزی در انتخابات یونان

یکسال از زمانی که ائتلاف چپ رادیکال "سیریزا" در انتخابات بر احزاب سنتی بورژوازی پیروز شد، می گذرد. هدف اولیه این حزب برچیدن بساط ریاضتهای اقتصادی صندوق بین المللی پول بود که گروه مشهور به "تروییکا" شامل بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق جهانی پول بر یونان تحمیل می کردند. ادامه مطلب

 

پودموس، پیدایش و حراج

رهبران حزب چپ "پودموس" از تیوریهای "ارنستو لاکولا" (Ernesto Laclau) و "شانتال مافه" (Chantal Mouffe) پیروی می کنند. اما به گفته نویسندگان این نوشته، پسا مارکسیسم آنها مشاور خوبی در سیاست عملی نیست.

میگل سانز آلاخانترا، رابها هوفمان، راندا کیپکا

برگردان: بابک

منبع: مارکس 21

 

آوازهای یواشکی - امید برهانی

خبر اجرای آواز خواننده زن جوان، مهدیه محمد خانی، در مراسم "خانه فرهنگ ایران" و در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی سر و صدای زیادی را در جامعه و شبکه های اجتماعی به راه انداخت. یک طرف فریاد وا اسلام آی دلواپسان به خاطر از دست رفتن ارزشهای ناب اسلامی و میراث امام شان و از طرف دیگر، فریاد هلهله و شادی گروهی که ساده لوحانه با از دست دادن حافظه تاریخی خود و از یاد بردن ماهیت ضد زن و ضد هنر رژیم که هر گونه شادی را جرم و هر نمود از زیبایی را نماد گناه و فحشا می بیند، دلخوش از "اغماض" و "اجازه تلویحی" رژیم، این اتفاق را شاید موهبتی بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی می شمارند. ادامه مطلب

 

"ابریشم و درخت و نو" - م . وحیدی ( م . صبح )

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

چالشهای معلمان در دی ماه -فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

 

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در دی 1394 - گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

 

************

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 366 -- اول  دی ماه 1394

 

یادداشت سیاسی ......

رقابت باندها در شعبده بازی -مهدی سامع

 قرار است در روز 7 اسفند امسال برای دهمين دوره مجلس ارتجاع و پنجمين دوره مجلس خبرگان خامنه ای، نمایشی با نام «انتخابات» روی صحنه آورده شود. انتخابات نامیدن این نمایش که بارها در رژیم جمهوری اسلامی تکرار شده، تا جایی با محتوای آن تطابق پیدا می کند که باندهای درونی رژیم برای تقسیم قدرت و به دنبال آن بهره مند شدن از چپاول جامعه و کشور با هم رقابت می کنند. ادامه مطلب

 

سرمقاله .......

اُفُقهای تازه پس از شکست "نظام" در اسلامی کردن دانشگاه - منصور امان

یخ رُکود در فعالیتها و تحرُک جنبش دانشجویی در حال شکستن است. حرکتهای اعتراضی دانشجویان در دانشگاههای گوناگون کشور به طور فزاینده افزایش گرفته است و دانشجویان با گامهای آهسته برای بیان مطالبات خود به سمت تریبون گام برمی دارند. ادامه مطلب

 

حراج نیروی کار با ارزان کردن نیروی کار جوانان  - زینت میرهاشمی

 متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت روحانی موجی از اعتراض در میان فعالان کارگری برانگیخت. این طرح قرار است ابتدا در دولت تصویب و به عنوان لایحه به مجلس رژیم ارائه و در نهایت به قانون مصوب مجلس تبدیل شود. ادامه مطلب

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (38)

توافق پاریس بر سر بحران محیط زیست تو خالی ست، به جنبشهای مردمی تکیه کنیم

لیلا جدیدی

ناتوانی نظم سرمایه داری از هرگونه پیشرفت در امر جلوگیری از فاجعه زیست محیطی بیان همان تناقضاتی است که حل بحرانهای دیگری که بشر با آن روبرو است را نیز ناممکن کرده است. بحران جنگ، پناهندگان، فقر و نابرابری همچنان با مانع نظم حاکم برجهان و انباشت هر چه بیشتر ثروت طبقه ممتاز روبرو است. ادامه مطلب

 

در سوگ هنرمند متعهد و آزادیخواه، منصور قدرخواه

 

با اندوه فراوان برای فقدان مادر ملوک

 

کوتاه و مفید پیرامون کنفرانس اقلیمی پاریس

برگردان: بابک

klimaretter.info

مفاد پیمان پاریس چیست؟ 

در پاریس دو هفته مذاکراتی سخت جریان داشت و اینک از توافق حاصل آن زیر تیتر "تاریخی" یاد می شود. اما به راستی چه چیزی به طور دقیق در این پیمان 23 صفحه ای به تصویب رسیده؟ ادامه مطلب

 

کربلا، پای پیاده، اربعین - امید برهانی

درآمد: سناریوی لشکر کشی بی صدای جمهوری اسلامی به عراق به بهانه برگزاری مراسم اربعین، وارد سال دوم خود شد. سال گذشته حدود 2 میلیون و امسال نزدیک 3.5 میلیون زایر تنها از ایران از راه هوا و زمین به خاک عراق و کربلا هجوم بردند. ادامه مطلب

 

”درفلق سرد رنگها”- م. وحیدی ( م. صبح)

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

چالشهای معلمان در آذر ماه- فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آذر 1394- گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

رویدادهای هنری ماه- لیلا جدیدی

 

دلنوشته‌ خانم شعله پاکروان، مادر زنده یاد ریحانه جباری به ‌مناسبت شب یلدا

آخرین روز پاییز، طولانی ‌ترین و تاریکترین شب سال برای ما ایرانیان با دیگر شبها تفاوت دارد. جشنی خانوادگی برپا می‌ کنیم که در کنار یکدیگر بشینیم و با هم لحظه‌ ها را با شادی بگذرانیم. این جشن نه برای شبی طولانی، بلکه برای پیروزی نور بر تاریکی است. فردا روزی است که خورشید بر سیاهی شب پیروز خواهد شد. ادامه مطلب

 

************

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 365 -- اول  آذر ماه 1394

 

یادداشت سیاسی ......

 دفاع از سیاست خارجی دکتر محمد مصدق - مهدی سامع

حرفهای علنی خامنه ای ترکیبی از عوامفریبی، دروغ و ریاکاری است. اما این را نباید به حساب نادانی مقام معظم گذاشت. این شیوه صحبت کردن و دیگران را مورد حمله قرار دادن، برای حفاظت از بنیاد حاکمیت است. خامنه ای به شکلی صحبت می کند که مخاطبان اش باور کنند او حقیقت را به طور کامل و به همان گونه که به طور واقعی وجود دارد، بیان می کند.ادامه مطلب

 

سرمقاله ......

غرب در چرخه باطل جنگ دوپهلو با بُنیادگرایی اسلامی - منصور امان

حمله های تروریستی پاریس بار دیگر پُرسش پیرامون راهکار رویارویی موثر با بُنیادگرایی اسلامی که چونان ویروسی مُهاجم سراسر منطقه خاورمیانه را در برگرفته دُرُشت نمایی کرده است. بیشتر از یک سال پس از آغاز حمله های هوایی ایالات متحده و همپیمانانش به "حُکومت اسلامی" (داعش) در عراق، گروه مزبور همچنان به پیشروی خود در این کشور و نیز سوریه ادامه می دهد. ادامه مطلب

 

جهان در آیینه مرور

چه کسانی جهان را مسلح می کنند؟- لیلا جدیدی

 تجارت اسلحه برپا کننده آتش جنایت، درگیریهای خشونت آمیز، مرگ، آوارگی و نقض حقوق بشر است. با این حال این تجارت جهانی کمتر از تجارت موز قانونمند و تحت نظارت است.

همه ساله بیش از نیم میلیون انسان و هر دقیقه یک نفر با سلاح گرم به قتل می رسند. اما وخامت این فاجعه به همین جا ختم نمی شود. افزون بر مرگ در اثر خشونتهای مسلحانه، میلیونها انسان محل زندگی، شهر، روستا و کشور زادگاه خود را ترک کرده و در اثر نداشتن دسترسی به بهداشت و درمان، غذا، آب پاک و غیره، دچار مرگ نابهنگام می شوند. ادامه مطلب

 

سلامت بدون شرح ! (1) - امید برهانی

درآمد: در نوشته پیش رو نگاهی به شایع ترین اختلالات بهداشت و سلامت در ایران امروز و فراوانی آنها می اندازیم و با توجه به این واقعیت که سلامت بیش از آنکه محصولی مدیکال باشد تابعی از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، هرچه بیشتر به بی انگیزگی و بی لیاقتی رژیم جمهوری اسلامی و پایوران و متولیانش در حفظ و ارتقای سلامت مردم پی می بریم. ادامه مطلب

 

پس از کنفرانس انقلاب مراقبت

منبع: مجله "بهار پراگ"

برگردان: بابک

از 15 تا 18 اکتبر نزدیک به چهارصد نفر در برلین گردهم آمدند تا در 30 کارگاه آموزشی، گروه کاری، سخنرانی و نیز یک آکسیونهای عمومی در میدان آلکساندر، استراتژیهای مشترکی پیرامون کار در بخشهای سلامت و مراقبت و سیاستهای ریاضتی بجویند. ادامه مطلب

 

” بربام سرخ گلبرگها”- م. وحيدي( م. صبح)

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

معاون حزب کمونیست، نخستینرییس جمهور زن نپال

ایسنا، 6 آبان - "اونساری گارتی"، رییس پارلمان نپال اعلام کرد، "بیدیا دوی بانداری"، کاندیدای زن حزب کمونیست نپال توانست با کسب 327 رای در این پارلمان به ریاست جمهوری برسد. رقیب وی 214 رای کسب کرد. نامزدی بانداری از سوی سومین حزب بزرگ نپال یعنی مائوییستها نیز حمایت می شد. ادامه مطلب

 

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

حمله وحشیانه مزدوران خامنه ای به کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

 

چالشهای معلمان در آبان ماه - فرنگیس بایقره

 

دانشگاه در ماهی که گذشت -کامران عالمی نژاد

 

رویدادهای هنری ماه- لیلا جدیدی

سخن روز:

- "در زندگی حقایقی وجود دارد که می شود فهمید ولی نمی توان فهماند" (آلپاچینو (۲۵ آوریل۱۹۴۰) بازیگر آمریکایی، نامزد هشت جایزه اسکار و برنده آن به خاطر فیلم "بوی خوش زن")

- "ترجیح می دهم هر نوع آدمی باشم ولی احمق نباشم" (اتل لیلیان وینیچ (1864-1960) نویسنده و مترجم ایرلندی که شهرت خود را به خاطر نوشتن رمان "خرمگس" به دست آورده است)  ادامه مطلب

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

نپرداختن معوقات کارکنان بیمارستان محلات

خبرگزاری مهر، 3 آبان - تاخیر در پرداخت معوقات کارکنان بیمارستان محلات طی سال جاری سبب بروز نارضایتی پرسنل این بیمارستان شده و این درحالی است که دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی 700 میلیارد ریال از بیمه ها مطالبه دارد. ادامه مطلب

 

زندانیان سیاسی زندانهای مرکزی کرج، گوهردشت و اوین، حمله موشکی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آبان 1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

درگذشت مادر مجاهد فاطمه عباسی در لیبرتی

 

************

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 364 -- اول  آبان ماه 1394

 

سرمقاله ......

بُحران اقتصادی "نظام"، یک بُحران سیاسی - منصور امان

اقتصاد ایران همچنان در سراشیبی بُحران به سمت پایین در حال حرکت است و این با وجود توافُق هسته ای می باشد. اگرچه رفع تحریمهای بین المللی - که یک عامل مُهم در بُحران اقتصادی موجود به شمار می رود – بی درنگ پس از وارد شدن رژیم مُلاها به پروسه عقب نشینی بیشتر از یک تبلیغات ارزان حُکومتی نبوده است، با این حال چنین می نمود که دولت آقای روحانی به گونه واقعی روی تاثیرات روانی آن حساب گُشاده دستانه ای باز کرده بود. ادامه مطلب

 

فقر و فلاکت بیشتر نیروی کار با بسته اقتصادی دولت روحانی - زینت میرهاشمی

گمانه زنیها بر انتشار نامه 4 وزیر دولت روحانی در رابطه با وضعیت بحرانی اقتصاد و هشدار در رابطه با رکود، بر دو محور می چرخد. عده ای علنی شدن نامه 4 وزیر را عملی آگانه و با تایید حسن روحانی می دانند و دسته دوم علنی شدن این نامه همزمان با مخالفتهای باندهای مقابل را گوشه ای از افشاگریها ناشی از جدالهای درون هرم قدرت می دانند. هر یک از این دو حالت و یا فرضیه های دیگر، محتوای پاسخ حسن روحانی نشان می دهد که نامه 4 وزیر، بستری برای همزمانی «بسته اقتصادی» روحانی با اجرای برجام است. ادامه مطلب

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (37)

موضع گیریهای چپ در آمریکا پیرامون "برنی ساندرز"، نامزد سوسیالیست ریاست جمهوری - لیلا جدیدی

با توجه به تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا که طبقه حاکمه با خصومتی نهادین و طبقاتی سوسیالیسم را تحت شدیدترین حملات و از جمله دروغ پراکنی و افترا زنی حتی در کتابهای درسی مدارس و دانشگاه قرار داده، کاندیداتوری "برنی ساندرز"، سناتور ایالت "ورمانت" که خود را سوسیالیست معرفی می کند، می توان تحولی شایسته توجه در آمریکا به شمار آورد. ادامه مطلب

 

گزارش از لیسبون

پرتغال انتخاب کرد، حال چه؟

به ظاهر چنین می نماید که کشور "الگو"، پرتغال، در انتخابات هم سرمشق وار رفتار کرده است. این در حالی است که بیش از همه احزاب چپ توانستند بر آرای خود بیافزایند.

آنه انگلبرت - سوسیالیسم اینفو

برگردان بابک

 

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

پیش درآمد: در ماه گذشته مهم ترین اخبار پرستاران، اعتراضهای یکپارچه کارشناسان، نمایندگان، دانشجویان پرستاری و هیاتهای مدیره نظام پرستاریهای دهها شهر به طرح غیر کارشناسانه و مبتذل "تربیت بهیار یک ساله" و افشاگری در باره عواید مادی این طرح برای خاصه خواران وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی و اعضای فعلی شورای عالی نظام پرستاری است که پیش بینی می شود در انتخابات روزهای آتی این شورا کنار خواهند رفت.

خبر مهم دوم و در پیوند با اولی، رد صلاحیت کاندیداهای شاخص فعالان پرستاری در انتخابات یاد شده است که دلیل گویای دیگری بر سرپوش گذاری و ادامه دزدیها و خیانتهای جریان حاکم بر پرستاری و ایستادگی در برابر جنبش عدالت خواهانه پرستاران است. مرور رویدادها نشان از عقب نشینی سنگر به سنگر این جریان و پیشروی جبهه مقابل (جنبش پرستاری) دارد. ادامه مطلب

چالشهای معلمان در مهر ماه - فرنگیس بایقره

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مهر 1394

"برتولت برشت ، تبلور حقیقت و انسانیت"

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

گرامی باد 98 مین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر - لیلا جدیدی

98 سال از اولین انقلاب پرولتری جهان در سال 1917 به رهبری لنین و حزب بلشویک روسیه می گذرد. در هفتم نوامبر 1917، شوراهای کارگران، دهقانان و سربازان پتروگراد در یک قیام مسلحانه به رهبری تروتسکی، با حمله به کاخ زمستانی تزار و سرنگونی "دولت موقت"، سوسیالیسم نوین را بنا کرد و دولتی کارگری را به جای آن نشاند. ادامه مطلب

 

تأیید ناگزیر توافق اتمی توسط خامنه ای و زمینه سازی برای نقض و كارشكنیهای بعدی

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

سخن روز:

- "عادت بسا بیشتر از هر قدرت مسلح دیگری انقلابها را سرکوب می کند" (امانویل ورتهایمر (1916- 1846)، فیلسوف آلمانی – اتریشی)

"آنچه ما بدان نیاز داریم عقل سلیم است: بدبینی به درک، خوشبینی در اراده" (آنتونیو گرامشی (1937 – 1891) سیاستمدار ایتالیایی، یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا در سال 1921 و دبیرکل آن) ادامه مطلب

 

"ضیافت برگ"

م. وحیدی ( م. صبح)

 

************

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 363 -- اول  مهر ماه 1394

 

یادداشت سیاسی ....

پنجاه سال پایداری با کدام رویا؟ -مهدی سامع

در ماه گذشته سازمان مجاهدین خلق ایران پنجاهمین سال تاسیس خود را پشت سر گذاشت. این سازمان از شش سالگی که با اولین تهاجمات ساواک روبرو شد تا اکنون که تحت ضد انسانی ترین و ظالمانه ترین فشارها در کمپ بدتر از زندان لیبرتی محاصره شده، دورانی پر از تلاطم و چالش را گذرانده و در این مسیر پر از فراز و نشیب هزینه های کلانی را آگاهانه پذیرفته و با جانفشانی پرداخت کرده است. ادامه مطلب

 

سرمقاله نبرد خلق .....

مسیر طولانی چانه زنی از "پول کثیف" تا "نظارت استصوابی" -منصور امان

در حاشیه صحنه سیاست در جمهوری اسلامی جنجال و هیاهو بر سر "جام زهر" هسته ای همچنان نقش اول را بازی می کند. آیت الله خامنه ای در تلاش برای مُدیریت زیرمجموعه خود، با دادن یک تریبون تبلیغاتی به مجلس بر شدت و حرارت کشمکشها افزوده و تلاش او برای کانال دهی و پایین آوردن درجه صدای مُخالفان توافُق وین، به نتیجه وارونه ای راه برده است. ادامه مطلب

 

جهان در آیینه مرور - لیلا جدیدی

در این شماره می خوانید:

- اقتصاد سرمایه داری جهانی بین حباب و رکود اقتصادی

- بررسی نشست "جی 20 " و پاسخ "کار 20"

- مهاجران آیینه شکست نو - لیبرالیسم و پوزخند دیگری به انگاره "پایان تاریخ"

مارکس فرآیندهای انباشت را نخست در کوتاه کردن دست روستاییان و کشاورزان و در ادامه، استفاده از قدرت‌ دولتی برای تخصیص ثروت به سرمایه دارها و در نهایت به نظام بین المللی مالی و بتدریج شکلی از برده داری توصیف می کند. اکنون ما شاهد این امر در سطح جهان هستیم. ادامه مطلب

 

آسیب شناسی و ایمنی شناسی یک جنبش - امید برهانی

پیشگفتار: تجمعات اعتراضی یکسال اخیر پرستاران در ایران که از یکی دو بیمارستان دانشگاهی در تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر سرایت کرد، نوید تولد بخشی نوین از جنبش اجتماعی ایران در کنار بخشهای کارگری، دانشجویی، زنان و معلمان را سر داد. این بار کارورزان سلامت، پرستار و بهیار و پیراپزشک وارد گود شدند و آرایش صحنه پیکار اجتماعی علیه تمامیت خواهی و بی عدالتی رژیم در قالب بوروکراسی بهداشت و درمان را تغییر دادند. ادامه مطلب

چالشهای معلمان در شهریور ماه - فرنگیس بایقره

به مناسبت اول مهر و بازگشایی مدارس

اسراییل: مبارزه برای تساوی حقوق جنسیتها در مدارس

مصاحبه با "کشمت ضمیر" پیرامون جنبش فمینیستی "سکوت را بشکنید، برای رهایی و برابری حقوق مبارزه کنید"

سوسیالیسم اینفو

برگردان: بابک

نبرد خلق: در اسراییل نیز مانند ایران یک رژیم مذهبی – ایدیولوژیک برقرار است. تحت این رژیم بسیاری از مقررات و دستورالعملهای مذهبی به پهنه عمومی تعمیم داده شده اند و بسیاری از ارزشهای فرهنگی بنیادگرایی مذهبی مانند نگاه جنسیت گرایانه به زنان و حجاب، به روابط در موسسات آموزشی و فرهنگی پا گذاشته است. مقاومت در برابر این نگاه و اجبارات عملی متعاقب آن در مدارس، موضوع مصاحبه زیر با یک فعال جنبش دانش آموزی است که می تواند برای دانش آموزان دختر و پسر ایرانی نیز دارای تجربیات مفیدی باشد. ادامه مطلب

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

کارورزان سلامت - امید برهانی

دستاوردهای مهم اعتراضات یک سال اخیر پرستارا

افشای بی سابقه نابرابریهای فاحش و طبقاتی شدن سیستم بهداشت و درمان، حساس شدن کل جامعه به این بخش از نیروهای کار، باز شدن پای مشکلات این صنف به مراجع قانونی و مجلس و سرانجام پیروزی اکثریتی نمایندگان جامعه پرستاری در انتخابات اخیر سازمانهای نظام پرستاری در تمام شهرها. ادامه مطلب

 

خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکیم استبداد (قسمت آخر) - شهره صابری

خصوصی سازی با بازگشت اقتصاددانان مدافع نظم موجود به مباحث کلاسیک که انباشت سرمایه و توزیع نابرابر منابع را برای توسعه کشورهای پیرامونی ضروری می دانستند، سرعت بیشتری گرفت. طرح این ادعا نه تنها باعث پیشرفت و توسعه ی این کشورها نیست، بلکه سیاستی به سوی تامین منافع هسته ی نظام سرمایه داری است. ادامه مطلب

 

جنگل سوزی، بحران محیط زیست

صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان می کنند

حامی پرهام

آغاز انتشار گیاهان و قدمت جنگل به حدود 420 میلیون سال پیش در دوران سیلورین برمی گردد و از همان ایام در جنگلهای بکر بین تولید کنندگان (گیاهان)، مصرف کنندگان (جانوران) و تجزیه کنندگان (جانوران ریز) یک اشتراک حیاتی متقابل و پایدار برقرار بوده است. با تکامل چرخه ی حیات و ظهور انسان، جنگل به عنوان جان پناه و منبع تغذیه تاثیر بسزایی در حیات و تولید مثل انسان داشته است. ادامه مطلب

 

گزارشی از جلسه ایران خودرو و سایپا - پرویز شجاعی

درجلسه گروه ایران خودرو و سایپا و سه شرکت تولیدی و مونتاژ گروه بهمن و کرمان موتور، کار به نزاع و دعوا کشید...! در این جلسه که باحضور معاون ریئس جمهوری در تاریخ پنجشنبه 12 شهریور امسال برگزار شد، نماینده ایران خودرو با عصبانیت رو به معاونت ریئس جمهور و وزیر صنایع گفت: آقایان شما در رسانه هابه مردم توهین می کنید و آنها را خائن خطاب می کنید و ما باید تاوان آن را پس دهیم!! ادامه مطلب

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در شهریور  1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

سخن روز:

- "به راستی که قدرت بدون خرد، بدون عشق، راه به ویرانی، راه به توحش می ‌برد و قربانی بیمار را به جنون توهم می ‌رساند" (ارژنگ داوودی (۱۸ مهر ۱۳۳۲)، فعال و زندانی سیاسی ایرانی)

- "حقیقت انسان به آنچه اظهار می دارد نیست، بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است. بنابراین اگر خواستی او را بشناسی، نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن" (زیگموند فروید (۱۸۵۶ - ۱۹۳۹)، عصب ‌شناس اتریشی و پدر علم روانکاوی) ادامه مطلب

 

**********

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 362 -- اول  شهریور ماه 1394

سرمقاله ....

چرا کار پنهان سازی شکست هسته ای به رُسوایی کشید؟ - منصور امان

تلاش دوساله آقای خامنه ای و کارگُزارانش برای آرایش ظاهری شکست هسته ای و وارونه نمایی عقب نشینی خُردکننده خود، به گونه پُر سروصدایی ناکام مانده است. درگیری و جدال باندها و دسته بندیهای گوناگون حاکمیت بر سر ابعاد گوناگون توافُق وین که در اختلاف و نگرانی از توازُن سیاسی و چینش آتی هیرارشی قُدرت ریشه دارد، بی رحمانه و بدون هرگونه چشم پوشی در حال خُنثی کردن این تلاشها است. ادامه مطلب

 

از دروغهای بزرگ تا وعده های پوشالی - زینت میرهاشمی

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز آدینه 30 مرداد در شهرستان لاهیجان ضمن رجوع دادن همه مصیبتهای موجود در اقتصاد به دولت احمدی نژاد، «آینده ای بهتر» را وعده داد. وی گفت که در دولت مطبوعش جایی برای «دروغهای بزرگ و چشاندن لذتهای کوتاه مدت به مردم» وجود ندارد. ادامه مطلب

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (36)

بخشی از بحثهای کنفرانس سوسیالیسم 2015- شیکاگو

لیلا جدیدی

به دعوت "سازمان بین المللی سوسیالیست" و "مرکز بررسیهای اقتصادی و تحولات اجتماعی"، کنفرانس "سوسیالیسم 2015" در روزهای 2 تا 5 ژوییه/ 11 تا 14 تیر در شهر شیکاگو برگزار شد. به گفته برگزار کنندگان، بیش از 1500 نفر در این کنفرانس چهار روزه شرکت کرده بودند. برنامه کنفرانس شامل سخنرانی، بحثهای سیاسی، مناظره ها و تبادل نظرهای متعدد، پربار و پرمحتوا می شد (گزارش کامل در نشریه نبرد خلق شماره 361). در زیر شرح کوتاهی از برخی موضوعات مطرح شده در این کنفرانس آورده شده است. ادامه مطلب

 

اسنودن؛ تاریخ را عمل آگاهانه می سازد

گلن گرین والد – کتاب "جایی برای پنهان شدن نیست"

برگردان بابک

وکیل و حقوقدان قانون اساسی، "گلن گرین والد" Glenn Greenwald، یکی از پرنفوذ ترین مفسران در آمریکا و از پایه گذاران مجله اینترنتی پژوهشی رهگیری (The Intercept) است. او در سال 2010 جایزه انجمن روزنامه نگاران آن لاین را به خاطر گزارش دهی روشنگرانه اش پیرامون دستگیری "بردلی منینگ" (Bradley Manning)، افشاگر اسناد پنتاگون، دریافت کرد. در جون 2013 (خرداد 1392)، گلن گرین والد نخستین اسناد NSA (آژانس امنیت ملی - National Security Agency) از آرشیو "ادوارد اسنودن" (Edward Snowden)را منتشر کرد. از آن هنگام به گونه پیوسته جزییات تکان دهنده بیشتری از سیستم جاسوسی جهانی سرویس مخفی آمریکا آشکار می شود. ادامه مطلب

 

کارورزان سلامت - امید برهانی

گزافه گوییهای وزیر

خانه پرستار، 29 خرداد - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدعی شد: "اقدامات زیادی برای تحول در معیشت و زندگی پرستاران و نیز بهبود کیفی خدمات پرستاری طی دو سال گذشته انجام شده است، اقدامات زیادی نیز در راه است که اگر پرستاران از جزییات آن آگاه باشند، حتما قانع می شوند." وی ادامه داد: "رقم کارانه پرستاران بر اساس فرمول جدید 1.7 برابر بیشتر از گذشته شده و همه معوقات هم پرداخت شده است." وی در همین حال افزود: "افزایش حقوق پرستاران در اختیار وزیر بهداشت نیست." ادامه مطلب

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان در مرداد ماه - فرنگیس بایقره

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

سالهای سیاه دهه ی 60، تبلور جنایت علیه بشریت - فتح الله کیاییها

در افسانه های یونان باستان آمده است که "پرومته با پایداری و صبوری اش، عذابی را که خدایان برایش تعیین کرده بودند، به چهره آنان چونان لکه ننگینی نشاند. ادامه مطلب

 

نیما یوشیج، چشمه جوشان و خروشان شعر معاصر پارسی  - م . وحـیدی

در بسیط خطه آرام

می خواند خروس از دور

می شكافد جرم دیوار سحرگاهان

می گریزد شب

صبح می آید

 

محیط زیست و چالش بحران آب در ایران - حامی پرهام

 در شرایطی که کره خاکی با بحران افسار گسیخته اکولوژیک مواجه است و شکل تغییرات آب و هوایی، زندگی انسانی را به خطر می اندازد، تمدن سرمایه داری صنعتی مدرن که مبتنی بر تولید گرایی، مصرف گرایی، بت – وارگی کالایی و انباشت نامحدود سود است، ریشه اصلی این بحران است. منطق توسعه نامحدود سرمایه داری در تضاد کامل با حفظ طبیعت و محیط زیست قرار دارد. در این بین آب به مثابه پایه آبادانی و زیست انسان و حیات وحش، با بحران جدی که تاثیر بسزایی در محیط زیست دارد، مواجه شده است. ادامه مطلب

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مرداد 1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

در گذشت مجاهد خلق محمد هادی تعالی در آلبانی

 

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

سخن روز:

- "در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است" (جورج اورول، ۱۹۰۳ - ۱۹۵۰)، داستان نویس، روزنامه ‌نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی. او را بیشتر برای دو رمان سرشناس و پرفروشش، "مزرعه حیوانات" و "1984" می ‌شناسند. او همچنین با نقدهای پرشماری که بر کتابها می ‌نوشت، بهترین وقایع نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن شناخته می ‌شود. ادامه مطلب

 

فراخوان مجدد به ارگانهای مدافع حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان برای آزادی سریع خانم نرگس محمدی

 

******

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 361 -- اول  مرداد ماه 1394

 

یادداشت سیاسی ...
خط سرخها در جام زهر وین مَحو می شود - مهدی سامع

 

سرمقاله ......

سرنوشت وعده "گَشایش فضا"، پس از توافُق هسته ای - منصور امان

 

سهم کارگران و مزدبگیران از توافق وین --زینت میرهاشمی

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (35)

کنفرانس سالانه "سوسیالیسم 2015" برگزار شد  - لیلا جدیدی

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

پیرامون عقب نشینی خامنه ای

 

عقب نشینی رژیم و انتظار بیهوده - شهره صابری

 

هراسی از نام "سوسیالیسم" وجود ندارد

فرایتاگ/ برگردان: بابک

کارورزان سلامت - امید برهانی

دانشگاه در ماهی که گذشت  - کامران عالمی نژاد

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

چالشهای معلمان در تیر ماه - فرنگیس بایقره

”سرودها، ستاره ها“ (قسمت آخر)

بیاد: زهرا كاظمی  - م . وحیدی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در تیر 1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

رد پای غزال عاشق - فتح الله کیاییها

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

دوگزارش

پارس جنوبی فرصتی که بر باد رفت/ اعتراض به انتقال نمایشگاههای شهر خرم آباد

بهادر سلیمانی

 

شهدای فدایی در مرداد ماه

 

------------

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 360 -- اول  تیر ماه 1394

 

یادداشت سیاسی .....

نرمش قهرمانانه مشروط یا ولایت مشروط - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

چرخش داعش در سوریه، نگرانی خامنه ای در تهران - منصور امان

اقتصاد ولایی، فقدان فرصت برای اشتغال - زینت میرهاشمی

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد(35)

 آیا باید در انتخابات پارلمانی از احزاب چپ حمایت کرد؟ -لیلا جدیدی

"حاشیه" های ناامن - امید برهانی

خصوصی سازی متکی بر رانت و تحکیم استبداد (11) - شهره صابری

”سرودها، ستاره ها“( 3 )

بیاد: زهرا كاظمی  - م . وحیدی

 

آمریکا، اروپا با پیمان تجاری جدید علیه بقیه دنیا

گابریلا سیمون – تلاکسکالا - برگردان: بابک

کارورزان سلامت - امید برهانی

دانشگاه در ماهی که گذشت  - کامران عالمی نژاد

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در خرداد 1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

”بازگشت پرنده” - م . وحيدی ( م . صبح )

------------

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 359 -- اول  خرداد  ماه 1394

 

یادداشت سیاسی ... 

 تازیانه و دارِ خامنه ای برای مظلومان - مهدی سامع

 

سرمقاله ......

انتخابات مجلس پس از جام زهر؛ "گُشایشی" در کار نیست - منصور امان

شگردهای غیر انسانی برای شکستن اعتصابهای کارگری - زینت میرهاشمی

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (34)

 نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول/ قیام بالتیمور، تبعیض نژادی یا تضاد طبقاتی؟- لیلا جدیدی

 

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه،

روز همبستگی جهانی كارگران

بی مرگی به بهای "بی رگی"- امید برهانی

نگاهی به بخشهایی از گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریك های فدایی خلق ایران - م . وحیدی

چالشهای معلمان در اردیبهشت ماه - فرنگیس بایقره

کارورزان سلامت - امید برهانی

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

 

دیجیتالیزه شدن و اشتغال؛ نظم نوین

گرگوریو مارتین کوتگلاس* – لینکس نت

برگردان: بابک

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اردیبهشت 1394 - گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

گزارش کوتاه از روز جهانی کارگر در شهر مونیخ (آلمان) - مونیخ، خسرو خواجه نوری

”سرود برگ” - م. وحیدی (م. صبح)

زنان در مسیر رهایی اسد طاهری

------------

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 358 -- اول  اردیبهشت  ماه 1394

 

یادداست سیاسی ....

مقام معظم، رکورددار ریاکاری - مهدی سامع

 

سرمقاله .....

آتش بیاران معرکه هسته ای برای پایان آن کف می زنند! _ منصور امان

وضعیت مردم در فراسوی نرمش قهرمانانه - زینت میرهاشمی

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (33)

 پودموس در اسپانیا، سیریزا در یونان... شبحی در اروپا در گشت و گذار است

لیلا جدیدی

 

مایکرو پرولترها

(به مناسبت روز جهانی کارگر)

امید برهانی

 

سرمایه داری حقوق زنان در چین را به عقب می راند

شکاف مزدی افزایش یافته و تبعیض جنسیتی در محیط کار موج می زند

وینسنتو کولو – وبگاه اخبار کارگران چین

برگردان بابک

کارورزان سلامت  - امید برهانی

چالشهای معلمان در فروردین ماه _ فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت _ کامران عالمی نژاد

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

”سرزمين بي آواز” _م . وحيدي(م . صبح )

”سرودها، ستاره ها“( 2 )

بیاد: زهرا كاظمی 

م . وحیدی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در فروردین 1394

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

شهداي فدايي در ارديبهشت ماه

 

در سوگ درگذشت مادر آل آقا

------------

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 357 -- اول  فروردین  ماه 1394

 

یادداشت سیاسی

تداوم بحران غیرقانونی در سال 1393 - مهدی سامع

سال 1393 در حالی به پایان رسید که تمامی تضادهای موجود در جامعه در ابعاد کلان عمق و گسترش یافت. در این سال هیچ یک از مسایلی که جامعه با آن درگیر بود حل نشد. رشد منفی اقتصاد، بیکاری، افزایش سرسام آور نقدینگی، افزایش روزمره قیمت مایحتاج عمومی مردم، فجایع زیست محیطی و....تیتر روزمره رسانه های حکومتی بود. ادامه

 

سرمقاله ....

چرا ریاست بر خبرگان اهمیت یافت؟ - منصور امان

در همان حال که ستیز باندهای مُتخاصم در زمین نهادهای رسمی جریان دارد، روبنای سیاسی دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی با شتاب در حال شقه شدن است. پس از تعیین تکلیف بوروکراتیک قُوه مُجریه به وسیله واگذاری اجباری آن به جناح میانه حُکومت، اینک جدال به زمین دیگر نهادهای حُکومتی کشانده شده و نبرد باندها برای گُسترش قُدرت و تمرکُز دادن به آن با حرارتی دوچندان شُعله ور گردیده است. ادامه

 

پیام نوروزی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

تبریک یا ریشخند آقای وزیر به کارگران - زینت میرهاشمی

عکس العمل وزیر کار دولت روحانی و معاون وی در پایان نمایش «تعیین مزد» شرم آور است. تبریک وی به کارگران «گزینشی دولت» جمله ژوزف گوبلز از مغزهای متفکر آلمان نازی را به یاد می آورد. مغز متفکر فاشیستهای آلمان می گفت:«دروغهای کوچک همیشه خود را نمایان می کنند. دروغ را آنقدر بزرگ بگویید که تصور دروغ بودن آن هم به ذهن کسی وارد نشود.» ربیعی در رابطه با افزایش 17 درصد مزد پایه با استفاده از تجربه هیتلر چند دروغ بزرگ به میلیونها نیروی کاری که با مزدی چندمین بار کمتر از پایه زندگی خود را می گذرانند تحویل داد. ادامه

 

جهان در آیینه مرور

سیریزا یونان را به راست یا به چپ خواهد برد؟- لیلا جدیدی

مقدمه:

انتخابات 25 ژانویه/5 بهمن در یونان و پیروزی حزب چپ رادیکال "سیریزا" یک رویداد ساده و یک انتخابات رایج در اروپا نیست. پیروزی این حزب حاصل مبارزات چندین ساله قشرهای گوناگون جامعه یونان است که تحت ستم خانمانسوز سرمایه داری قرار گرفته اند. این پیروزی می تواند خطری جدی برای دولتهای اروپایی باشد که در سالهای اخیر به خاطر سیاستهای ریاضت اقتصادی به راست متمایل شده اند ادامه

 

روحانی ادامه احمدی نژاد و برآمد ویرانی جامعه - شهره صابری

کم تحرکی جنبش دانشجویی در این سالها قابل تامل است. پیش از این اغلب جنبشهای اجتماعی و سیاسی با یارگیری از بدنه ی جنبش دانشجویی، تشکل شان، کادرها و رهبری خود را رشد می دادند. همچنین هسته ی اولیه ی جنبشهای اجتماعی  از میان وانشجویان بود. ادامه

 

کارورزان سلامت -- امید برهانی

چالشهای معلمان در بهمن و اسفند ماه - فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت - کامران عالمی نژاد

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن و اسفند 1393‏- گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

کوبا قصد رفتن به سمت بازار سوسیالیستی را ندارد

مصاحبه با وزیر اقتصاد پیشین کوبا، خوزه لوییس رودریگز

آمریکا 21/ برگردان: بابک

خوزه لوییس رودریگز، وزیر اقتصاد کوبا در سالهای 1995 تا 2009، جزو نادر کارشناسانی در این جزیره است که به گونه علنی به تحلیل سیستماتیک و غیر مصلحت اندیشانه پروسه تحولات کنونی می پردازند. در کشوری که تقریبا هر روز با یک فرمان جدید دولتی در روزنامه رسمی از خواب بیدار می شود و به سمت تغییر ساختاری مدل اقتصادی اش پیش می رود، مسوولانی که این اقدامات را به گونه قابل فهم توضیح دهند، به سختی یافت می شوند. همزمان در فضای مجازی انواع گوناگون گمانه زنیها با سرعت در حال پخش هستند. ادامه

 

زنان در مسیر رهایی -- اسد طاهری

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران - اطلاعیه دبیرخانه شورا

در سوگ استاد آندرانیک آساطوریان (آندو)

------------

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 356 -- اول  اسفند  ماه 1393

 

گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به هشتمین اجلاس شورای عالی

الف: مقدمه، مروری بر مواضع تاکنونی

هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان در بهمن 1391 برگزار شد. از آن تاریخ تاکنون ما طی 24 سمینار، تحولات سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی را بررسی کرده ایم. در این مدت، روزانه در ستون «فراسوی خبر» که توسط اعضای هیات دبیران ماهنامه «نبرد خلق» نوشته می شود و در سایتهای «ایران نبرد» و «جُنگ خبر» منتشر می گردد، مواضع سازمان در مورد مهمترین رویدادهای به طور عمده داخلی بیان شده است. در گزارش سیاسی به هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان، سیر تحولات سیاسی در درون هِرَم قدرت و در جنبش مردم ایران مورد بررسی قرار گرفت. ادامه مطلب

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت 19 بهمن‏
چهل و چهارمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

سخنرانی رفیق لیلا جدیدی در همایش چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل
 

------------

 

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 355 -- اول بهمن ماه 1393

یادداشت سیاسی .....

تفرقه افکنی با شعار وحدت - مهدی سامع

 

سرمقاله

در پس عبارت پردازیهای روحانی راهکاری هم وجود دارد؟ -- منصور امان

 

اثرات اقتصاد ولایی بر مزدبگیران - زینت میرهاشمی

 

جهان در آیینه مرور

احتمال پیروزی ائتلاف چپ و رادیکال در انتخابات یونان، تحولی بزرگ در اروپا- لیلا جدیدی

 

نوشیدن جام سلامت - امید برهانی

 

خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکیم استبداد (10) - شهره صابری

 

قاتلان مزدور

یونگه ولت/ آر پی آن لاین

برگردان و تنظیم: بابک

اینجا نفس نیست...-  حامی پرهام

اخبار کارورزان سلامت - امید برهانی

”سرودها، ستاره ها“ (1)

به یاد: زهرا كاظمی

م . وحیدی

سیاهکل - پریناز پرتو

زنان در مسیر رهایی - سپیده سرشار

اخبار حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در دی ماه 1393 - گردآوری و تنظیم : زینت میرهاشمی

رویدادهای هنری --- لیلا جدیدی

مجاهد خلق مهین افضلی بیست و سومین شهید محاصره ضدانسانی پزشکی در لیبرتی

------------

 

گزیده هایی از مطالب نبرد خلق شماره 354 -- اول دی ماه 1393

 

یادداشت سیاسی  ......

این غده چرکین درمان نمی شود، آن را باید از بیخ بُرید - مهدی سامع

 

سرمقاله .....

نان یا "نظام"، انتخاب این است - منصور امان

 

تعیین حداقل دستمزد؛ بهبود معیشت یا نهادینه کردن فقر  -زینت میرهاشمی

 

جهان در آیینه مرور

تقابل دو طبقه متخاصم، در آخرین ماه 2014  -  لیلا جدیدی

 

دولت بی تدبیر و نا امید - جعفر پویه

 

چالشهای معلمان در آذر ماه - فرنگیس بایقره

 

"آرزوي سبز"  - م . وحيدي ( م.صبح )  

 

اخبار کارورزان سلامت - امید برهانی

 

ما با یک جنبش زیست محیطی جدید روبرو هستیم

مصاحبه با ناوومی کلاین در باره سرمایه داری، تغییرات آب و هوایی و جنبشهای اجتماعی

 

فقر، اعتیاد و نبود آموزش اجتماعی ارمغان سیاه ولایت فقیه  -  گردآوری: اسد طاهری

 

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

 

در سوگ درگذشت مادر ترگل

 

زنان در مسیر رهایی - سپیده سرشار

 

اخبار رویدادهای کارگری در آذر ماه --  گردآوری :زینت میرهاشمی

 

شهداى فدایی دى ماه

------------

 

 

گزیده هایی از مطالب نبردخلق شماره 353 - اول آذر 1393

یادداشت سیاسی ......

خروجی مذاکرات، کدام سناریو: کِش دادن، جام زهر یا توافق بد - مهدی سامع

سرمقاله ....

"توافُق فراگیر" در صندوق انتخابات آمریکا - منصور امان

قانون کار در دست مجلس نشینان علیه کارگران -- زینت میرهاشمی

جهان در آیینه مرور

25سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، پایان جنگ سرد و "پایان تاریخ"- لیلا جدیدی

خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکیم استبداد (9) - شهره صابری

رقص سرباز و شیخ - امید برهانی

چالشهای معلمان در آبان ماه - فرنگیس بایقره

صادق هدايت، طلايه دار نسلها - م . وحيدي

زنان در مسیر رهایی - سپیده سرشار

اخبار کارورزان سلامت - امید برهانی

”حجم وهن” - م . وحیدی ( م . صبح )

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آبان ماه - زینت میرهاشمی

گزیده هایی از مطالب نبردخلق شماره 352 اول آبان 1393

یادداشت سیاسی ....

چوب تَر خامنه ای و آتش خشم و نفرت همگانی - مهدی سامع

 چوب تَر خامنه ای در دستان اراذل و اوباش او که با نام مستعار «افراد خودسَر» اقدام به جنایت می کنند، این بار صورت تعدادی از زنان را به آتش کشید. بر اساس اخبار منتشر شده تا کنون بیش از 20 زن از شهرهای اصفهان، شيراز، تبريز، کرمانشاه و  تهران قربانی اسیدپاشی شده که 15 تن از آنان از شهر اصفهان بوده و یکی از این زنان در اصفهان جان باخته است. ادامه مطلب

 

سرمقاله ---

رابطه انکار وجود روزنامه نگاران زندانی با دیدار با کامرون - منصور امان

اگر چه سفر سال جاری حُجت الاسلام روحانی به نیویورک توجُهات کمتری را نسبت به سال گذشته برانگیخت، با این حال یک زاویه مُهم از جهتگیری سیاسی او را آشکار کرد. رییس "دولت اعتدال" هر چه بیشتر به گروگان سیاست میانه بازانه خود تبدیل می شود. میان دیدار با نخُست وزیر انگلیس، آقای کامرون، و انکار وجود روزنامه نگاران زندانی رابطه مُستقیمی وجود دارد که فقط یک نزدیک بین سیاسی می تواند آن را به سود آقای روحانی ارزیابی کند و آنگونه که به نظر می رسد، دولت جناح میانه تا آخرین صندلی از این رسته پُر شده است. ادامه مطلب

 

تغییر قانون کار، افزایش ناامنی شغل  - زینت میرهاشمی

تغییر قانون کار یا به قول پایوران رژیم اصلاح قانون کار، از دوران دولت خاتمی و پس از او محمود احمدی نژاد تا جانشین او حسن روحانی همچنان مطرح است. هر کدام از این دولتها در توجیه دستکاری قانون فعلی کار، هدف خود را تامین امنیت برای سرمایه و رشد تولید اعلام کرده اند. در خلال دو دهه گذشته بسیاری از کارگران از شمول قانون کار حذف شده و قانون فعلی کار شامل بخش کوچکی از کارگران می شود. با این وجود به بهانه رشد تولید، دولت روحانی درصدد است تا بی حقوقی کارگران و مزدبگیران را با تغییر قانون کار، قانونی کند. پوشیده نیست که در بطن این تغییر و تحول امنیت رژیم مساله اصلی است. ادامه مطلب

 

سازماندهی جنبش های عصر جدید پس از جنگ سرد (32)

وظایف سوسیالیستها – تجربه رفراندوم اسکاتلند - لیلا جدیدی

در این شماره می خوانید:

1- وظایف سوسیالیستها در برهه کنونی چیست؟

2- رفراندوم استقلال اسکاتلند، "غول از چراغ بیرون آمده"

 

کنفرانس اقتصادی لندن

بررسی بازار ایران یا تجدید بلوک بندی - جعفر پویه 

برگزاری یک کنفرانس اقتصادی با شرکت چندین تاجر و سرمایه دار ایرانی به میزبانی شهر لندن در 15 و 16 اکتبر اتفاقی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. به ظاهر بیش از 200 تاجر و وارد کننده ایرانی در لندن گردهم می آیند و با بزرگترین شرکتهای بین المللی اروپایی و آمریکایی به گفتگو می پردازند. ادامه مطلب

 

كنفرانس در پاریس به مناسبت صدور منع تعقیب علیه مقاومت ایران در فرانسه

روز چهار شنبه 2 مهرماه، در یك كنفرانس بزرگ در پاریس كه به مناسبت لغو پرونده قضایی علیه مقاومت ایران در فرانسه برگزار شد، مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت فروپاشیدن این پرونده را پیروزی عدالت و مقاومت و شكست كارزار شیطان ‌سازی و موفقیتی برای تمام بشریت به ستوه آمده از استبداد و بنیادگرایی خواند. وی گفت: در این پرونده قضاییه فرانسه آلت دست رژیم ملایان قرار گرفته بود. اما اكنون به قول هانری لوكلرك «دادگستری فرانسه نشان داد كه می‌تواند از كرنش در برابر ملاحظات سیاسی پرهیز كند»، وقت آن است كه سیاست و دیپلوماسی و نهادهای اطلاعاتی نیز خود را از مسمومیت به ولایت فقیه نجات دهند. ادامه مطلب

 

بازگشت "فاشیسم" در دوران سرمایه داری معاصر (1)

سمیر امین

منبع: مانتلی رویو

برگردان: آناهیتا اردوان

بازگشت "فاشیسم" به صحنه سیاسی با توجه به بحرانهای سرمایه داری معاصر، امری تصادفی نیست، بلکه دقیقا با بحرانهای ساختاری نظام سرمایه داری، پیوند خورده است. "فاشیسم"، مترادف یک رژیم پلیسی و استبدادی، که دموکراسی پارلمانی را مردود می شمارد نیست، بلکه به طور ویژه، پاسخ یا واکنشی سیاسی به چالشها و بحرانهایی است که مدیریت نظام سرمایه داری در شرایط ویژه ای با آنها دست به گریبان است. ادامه مطلب

 

گذري كوتاه در چند و چون  سورآليسم

م . وحيدي

اساس مكتب سورآليسم را، هيجانات فكري و دروني انسان، اوهام، تداعيها، ابهامات تنگ و باريك، بدعتها و تازگي الفاظ تشكيل مي دهد.

جهان بيني سورآليسم، پس از جنگ جهاني اول و انهدام مكتب مخرب دادايسم (كه بيشتر مايه و پايه فلسفي داشته و بر انكار ارزشهاي انساني و نفي جهان تاكيد مي كرد) در سال 1922 در فرانسه پديد آمد. ادامه مطلب

 

اخبار کارورزان پرستاری و سلامت - امید برهانی

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مهر 1393‏

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

چالشهای معلمان در مهر ماه - فرنگیس بایقره

رویدادهای هنری ماه -- لیلا جدیدی

زنان در مسیر رهایی - آناهیتا اردوان

**************************

گزیده هایی از مطالب نبردخلق شماره 351 اول مهر 1393

یادداشت سیاسی

حرف جدی در حاشیه تفریحات مقام معظم - مهدی سامع

مقام معظم در هنگام مرخص شدن از بیمارستان ضمن اعلام بهبودی کامل و شرمندگی «از این همه محبتی» كه امت همیشه در رکاب ولایت، «اظهار كردن و ابراز كردن»، خبر تفریح چند روزه خود كه «عبارت بود از شنیدن صحبتهای مقامات آمریكایی در زمینه‌ی مبارزه با داعش، كه واقعاً مایه‌ تفریح بود» را به اطلاع عموم رساند. در مورد آن «همه محبت» به جز دیدارهای دستچین شده حکومتیان که در مقیاس «این همه» نمی گنجید، همگان شاهد اظهار و ابراز انبوهی جوک بودند و بدین ترتیب مردم نیز با ساختن و یا خواندن جوکها پیرامون عمل جراحی آقا، شریک تفریح ولی فقیه نظام شدند. ادامه مطلب

 

شلاق و حبس برای کارگران به استناد قانون - زینت میرهاشمی

در ماهی که گذشت، علاوه بر حرکتهای اعتراضی کارگران، شاهد چند رویداد مهم کارگری بودیم. دخالت نیروهای سرکوبگر رزیم با یورش به محل کارخانه و بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، دشمنی رژیم با نیروی کار را برجسته کرد. رویکرد خشن دستگاه سرکوبی به عنوان یکی از موانع در برابر جنبش کارگری برای تحقق خواسته های این جنبش، به ویژه در برابر حرکتهای اعتراضی کارگران معدن بافق خود را نشان داد.   ادامه مطلب

 

از تخریب سازنده به زمین سوخته - جعفر پویه

طرح خاورمیانه جدید سالهاست که مورد گفتگو و مناقشه قرار دارد. عده ای آنرا حاصل توهم توطیه می پندارند و جمعی هم آنرا سیاست جدید آمریکا برای منطقه با استناد به عملکردش در این محدوده جغرافیایی می دانند. استناد به گفته ای از کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه دولت بوش، تکیه کلامی است که بر آن تاکید می شود تا این نظریه مستدل تر به نظر آید. آیا به واقع کشتی بان را سیاستی دیگر آمده یا جریان چیز دیگری است؟

برای پرداختن به این موضوع، نقبی گذرا به گذشته و مرور اتفاقات پی در پی چند ساله شاید بتواند شابک راهنمایی باشد برای تاباندن نور به زوایای پنهانی که کمتر به آن توجه می شود. ادامه مطلب

 

قاضی تحقیق ضد تروریسم دادسرای پاریس منع تعقیب در پرونده 17 ژوئن را  صادر و این پرونده ننگین را مختومه اعلام كرد

عدالت پیروز شد، زد و بند و شیطان سازی شكست خورد، حقانیت مقاومت ایران مهر خورد.

سركوب مقاومت ایران توجهات را از تروریسم واقعی منحرف و بهترین فرصتها را به بنیادگرایان داد.

 

گسترش فاشیسم مذهبی - شهره صابری

طوفان وحشتناک جنایات انواع احزاب فاشیستی در حال درنوردیدن کل جهان است. ظهور داعش، پا گرفتن حزب فاشیستی دموکرات سوئد، فاشیسم در اوکراین، پا گرفتن احزاب دست راستی در انگلستان، آلمان، اتریش و کشورهای دیگر از این دست است. جنایات هولناک داعش و عدم ایستادگی قطعی در برابر آن و اخیراً کسب 10 درصدی آراء انتخابات سوئد توسط حزب دموکرات و سرکوب وحشیانه ی مردم معترض به فاشیسم، موجی است که جهان را با فاجعه رو در رو می کند. ادامه مطلب

 

واژگان بی هویت و وارثان بی کرامت - امید برهانی

در شیزوفرنیا فرآیندهای فکری و شناختی بیمار مختل شده و پاسخگویی عاطفی وی تضعیف می شود. توهمات شنیداری عجیب و تفکر و تکلم آشفته پدیدار می شوند و فرد به واژه سازی (نئولوژیسم) روی می آورد؛ واژگانی که هیچ گونه تناسب و قرابتی با فرهنگ و زبان مادری وی ندارند. سبب شناسی روانی این پدیده، انفکاک شخصیت و تجزا و پارگی لایه های نهاد، خود و فرا خود است که در سیر تکامل خود، بیمار را به گونه ای از خودبیگانگی دچار می کند و او را با ادبیات و واژگانی دیگرگونه، به اثبات خویش و چالش با پیرامون برمی انگیزاند. ادامه مطلب

چالشهای معلمان در شهریور ماه- فرنگیس بایقره

زنان در مسیر رهایی - آناهیتا اردوان

اخبار کارورزان پرستاری و سلامت - امید برهانی

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

در گذشت 21 امین مجاهد خلق در اثر محاصره ضد انسانی پزشكی در لیبرتی

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در شهریور 1393‏

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

**************************

گزیده هایی از مطالب نبردخلق شماره 350 اول شهریور 1393

یادداشت سیاسی.....

خامنه ای دلواپس چیست؟ - مهدی سامع

سرانجام روز چهارشنبه 29 مرداد، مجلس ارتجاع پس از سخنان تند و تیز مخالفان دولت روحانی، رای «عدم اعتماد» به رضا فرجی دانا، وزیر علوم داد. 145 تن از نمایندگان علیه فرجی دانا، 110 تن موافق او و 15 تن رای ممتنع دادند.

در واکنش به این اقدام، حسن روحانی، محمد علی نجفی را به سرپرستی وزارت علوم و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.  ادامه

 

سرمقاله ....

فساد ستیزی در آزمون "خُروج از رُکود" - منصور امان

یکسال پس از تن دادن باند ولایت به واگذاری قُوه مجریه به جناح میانه حُکومت، حسابهای آن پیرامون چیرگی بر بُحرانهای داخلی و خارجی به مدد باند رقیب و با کمترین هزینه به واقعیت نپیوسته است. جدال دو طرف در پروسه رُشد خود، به لحاظ شکل و مضمون هر چه بیشتر به نزاع آقای احمدی نژاد و فراکسیون نظامی - امنیتی دولت با باند ولی فقیه در زمین مفاسد اقتصادی و مالی شباهت می یابد. ادامه

 

خروج از رکود اقتصادی با شلیک گلوله های مَشقی - زینت میرهاشمی

حسن روحانی برای به ثمر رساندن مذاکرات با کشورهای پنج به اضافه یک، جهت برداشتن تحریمهای شورای امنیت، مخالفان خود در حکومت را راهی جهنم نمود. رئیس جمهور ولی فقیه اما در برابر افزایش نقض حقوق بشر، اعدامهای گروهی، آزار و اذیت فعالان کارگری و زندانیان سیاسی، هیچ واکنشی نشان نداده است. آنچه حسن روحانی را در برابر دلواپسان نظام و لرزش دلهای ذوب شدگان در ولایت، خشمگین کرده، مخالفت این باندها برای به سرانجام رساندن پروسه خوراندن جام زهر به ولی فقیه و اجرایی شدن بسته سیاستی در رابطه با بحران اقتصادی است. ادامه

 

جهان در آیینه مرور

"جامعه بین المللی" و صف بندیها در غزه - لیلا جدیدی

مقدمه

میلیونها نفر در سراسر جهان علیه کشتار مردم ساکن غزه به دست حکومت اسراییل خشمگین و اندوهناک به خیابانها آمدند و صدای اعتراض و خشم خود را به گوش جامعه جهانی رساندند.

بار دیگر در هفته های اخیر آتشباری بی امان اسراییل در غزه به کشتار نزدیک به 2000 نفر انجامید که اکثریت آنان را مردم غیر نظامی در مدارس، بیمارستانها، مساجد، کارخانه ها و غیره تشکیل می دادند. در نتیجه، اعتراضهای وسیعی در سراسر جهان تدارک دیده شد. جهت این اعتراضها علیه اسراییل و اعلام همبستگی با مردم فلسطین بود. ادامه

 

با پریشان گویی به جنگ درماندگی - جعفر پویه

رژیم ورشکسته و زمینگیر جمهوری اسلامی با روی کار آمدن حسن روحانی تلاش می کند تا راهی برای خروج از بن بست گرفتار شده در آن پیدا کند. حسن روحانی و دار و دسته بنفش دولت امنیتی- بوروکرات، همه سعی خود را در وزارت امور خارجه و ارتباطات خارج از کشور متمرکز کرده تا از طریق بند و بست، تحریمهای بین المللی علیه رژیم را کاهش و روزنه ای برای خروج از بحران پیدا کنند. اما این دولت با سد محکم و به ظاهر نفوذ ناپذیر اما متزلزل ولی فقیه روبروست. ادامه

 

انصراف مالکی: فرو رفتن در قعر بحرانی خودساخته - آناهیتا اردوان

انصراف مالکی از تصدی پُست نخست وزیری برای سومین بار، پس از مدتها پافشاری و اصرار خودسرانه در تاریخ چهارده آگوست در حضور "حیدر العبادی"، نخست وزیر جدید، از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور عراق به شمار می آید.

پیشتر، نوری مالکی در یک سخنرانی اعلام داشت که علیه فواد معصوم، رییس جمهور عراق به دادگاه عالی فدرال شکایت خواهد کرد و ریاست دولت را حق خود دانست. ادامه

 

سرنوشت مالکی، سرنوشت همه دیکتاتورها - شهره صابری

دیکتاتور مالکی سرانجام پس از ایجاد شَر بسیار به سرنوشت قطعی و مکتوب دیگر دیکتاتورها دچار شد. مالکی پس از ارتکاب جنایات و تفرقه افکنیهای بسیار از مقام خود عزل شد. اقدامات نوری مالکی تحت قیومیت رژیم ایران نارضایتی بسیاری از مردم عراق و به خصوص سنیها و کرد ها را در پی داشت. ادامه

چالشهای معلمان در مرداد ماه - فرنگیس بایقره

”قرة العين، انديشه مزدكي يا ماترياليسم سرخ” - م . وحيدي

 

اخبار کارورزان پرستاری - امید برهانی

ادامه طرح تحول، نظام سلامت را به بن بست می کشاند

سلامت نیوز، 6 مرداد - حدود دو ماه از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی کشور گذشته است. طرحی که بنا دارد با کاهش میزان پرداختی از جیب مردم در بیمارستانهای دولتی، باعث بهبود ارائه خدمت و افزایش رضایت مردم در حوزه خدمات سلامت شود و البته برای رسیدن به این هدف، چندین میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت هزینه در نظر گرفته شده است. ادامه

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مرداد 1393‏
گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

زنان در مسیر رهایی - آناهیتا اردوان

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

سخن روز:

- "گام تازه ای برداشتن، این چیزی ست که انسانها بیشتر از همه از آن می ترسند" (داستایوسکی، ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ میلادی، نویسنده مشهور و تاثیرگذار روسی و خالق "جنگ و صلح")

- "کاشکی می مُردم و دوباره زنده می شدم و می دیدم که دنیا شکل دیگریست، دنیا این همه ظالم نیست و مردم این خست همیشگی خود را فراموش کرده اند و هیچکس دور خانه اش دیوار نکشیده است" (فروغ فرخ زاد، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ شاعر معاصر ایرانی)  --  ادامه

 

**************************

گزیده هایی از نبردخلق شماره 349 اول مرداد 1393

یادداشت سیاسی ....

ولایت خامنه ای همچنان قلب و مغز بنیادگرایی اسلامی - مهدی سامع

در کوران تهاجمات وحشيانه ارتش اسرائیل به مردم غزه، 6 کشور بزرگ توافق کردند که مذاکرات با رژیم ایران تا نوامبر سال جاری تمدید شود. در حالی که این تمدید چهار ماهه هیچ تغییری در صورت مساله نمی دهد، اما این سوال را برجسته می کند که آیا تصادفی است که هرگاه جمهوری اسلامی در مَخمَصِه و فشار عوامل خارجی قرار می گیرد، آتش جنگی بی رحمانه که یک طرف آن جنگ طلبان اسرائیل قرار دارند برافروخته می شود. ادامه

 

سرمقاله ....

فرش قرمز روحانی برای موتورسوارهای "مردُم نهاد" - منصور امان

 

اعلام تاخت و تاز دوباره اوباش موتور سوار در خیابانها را که آشکارا با هدف وحشت پراکنی و آزار زنان و جوانان صورت می گیرد، اگر چه از یکسو می توان نشانه ای از تشدید تضاد در دستگاه قُدرت رژیم جمهوری اسلامی به حساب آورد، همزمان علامت قوی دیگری از ناکارایی سیاست دوگانه و بینابینی جناح میانه حُکومت و دولت آن ارسال کرده است. ادامه

 

اقدام ضد کارگری شورای عالی کار در رابطه با بیمه کارگران - زینت میرهاشمی

در حکومت فاسد جمهوری اسلامی، غارت سازمان تامین اجتماعی توسط دژخیم مرتضوی با حمایت احمدی نژاد به کسری بودجه 5 هزار میلیارد تومان و بدهی 60 هزار میلیارد تومانی این سازمان منجر شده است. این ارقام، گوشه هایی از غارت این نهاد است که توسط خودیها به شکل محتاطانه در رسانه های حکومتی افشا شده است. ادامه

 

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (32) 

گزارشی از کنفرانس سوسیالیسم 2014 در شیکاگو

لیلا جدیدی

- "چشم انداز چپ انقلابی"

- "انقلابیون مصری تسلیم نمی شوند"

- نکاتی آموزنده در باره یونان و پیروزی حزب چپ سیریزا

کنفرانس سوسیالیسم 2014 طی 4 روز از 26 تا 29 ژوئن در شهر شیکاگو برگزار شد. این کنفرانس سالانه یکی از بزرگترین گردهمایهای چپ در ایالت متحده آمریکا است. 1450 نفر در این کنفرانس شرکت کرده بودند که این شمار، 100 تن بیشتر از سال گذشته است. نزدیک به 150 جلسه سخنرانی در این مدت برگزار شد که در این نوشتار به برخی از مباحث آن پرداخته می شود. ادامه

 

سقوط اقتصادی و دولت روضه خوان - جعفر پویه 

اقتصاد بیمار ایران در حالت احتضار قرار دارد و نَفَس آن به شمارش افتاده است. زهر جانسوز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی "هدفمندی یارانه ها" که توسط پادوهای آن اجرایی شد، این روند را سرعت بخشید. اکنون صدای شکستن استخوان اقشار کم درآمد و مزدبگیر است که در زیر بار تورم و گرانی به گوش می رسد. بیکاری، خانه خرابی و گرسنگی بدون هیچ چشم اندازی به بهبود در آینده، بیداد می کند و هیچ گوشی، شنوای فریاد مردم به جان آمده نیست. ادامه

چالشهای معلمان در تیر ماه - فرنگیس بایقره

تداوم نبرد در عراق باوجود تشدید سرکوب و حضور داعش - آناهیتا اردوان

 در تاریخ پانزده فوریه 2003 (26 بهمن 1381)، شهروندان کشورهای جهان به خیابانها سرازیر گشتند و با برگزاری راهپیمایی، علیه نقشه های جورج بوش، رییس جمهور وقت آمریکا مبنی بر حمله به کشور عراق دست به اعتراض زدند. راهپیماییهای بزرگی در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر جهان برگزار گردید، به طوری که بسیاری از خبرنگاران مشهور، آن را بزرگترین و گسترده ترین گردهمایی همگانی در جهان تا آن تاریخ نامیدند. اما مدت زیادی نگذشت که امپریالیسم آمریکا بدون توجه به این اعتراضها، جهت تامین منافع سرمایه داری انحصاری، به عراق حمله کرد. اگرچه اعتراضهای جهانی جهت جلوگیری از حمله نظامی به عراق ناکام ماند، ولی مقاومتی ریشه دار در کشور عراق را رقم زد که هنوز ادامه دارد.ادامه

 

جالوت"، زندگی و نفرت در اسراییل کبیر         

گزارشی از سوسیالیسم 2014

آماندا سحر دورسو 

"ماکس بلومنتال"، نویسنده کتاب "جالوت"* (Goliath)، سخنران یکی از جلسات کنفرانس سوسیالیسم 2014 بود. وی پیرامون چرخش سیاسی اسراییل از زمان فروپاشی پروسه صلح اسلو در سال 2001 صحبت کرد. ماکس بلومنتال بر این باور است که دولت اسراییل از آن هنگام به سرعت به سمت راست کشیده شده و بدین صورت امکان صلح با فلسطینیها را غیرممکن تر کرده است. ادامه

 

مجلس خواجگان و ویدیو کلیپ رهبری - امید برهانی

با نزدیک شدن روزهای پایانی ریاست عزت الله ضرغامی بر صدا و سیما، گروهی از نمایندگان مجلس درصدد تهیه و تصویب طرحی با عنوان "نظارت بر عملکرد ریاست این سازمان" بر آمده اند. در جزییات طرح اما چیزی با محتوای نظارت به چشم نمی خورد. آنچه مطرح است "ارایه نظر مشاوره ای و پیشنهاد برای برکناری یا تعویض این پست به رهبر حکومت" است!  ادامه

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در تیر 1393‏

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

زنان در مسیر رهایی - آناهیتا اردوان

اخبار پرستاران - امید برهانی

**************************

گزیده هایی از نبردخلق شماره 348 اول تیر 1393

یادداشت سیاسی....

تهدید اصلی: ولایت خامنه ای یا داعش؟ - مهدی سامع

نظم نوینی که امپریالیسم جهانی وعده آن را می داد و با فروپاشی دیوار برلین و اتحاد شوروی سابق ‏کلید خورد، ‏با اخرین جنگ تجاوزگرانه ‏علیه ‏عراق در سال 2003 و تحولات پس ‏از آن با چالش جدی روبرو شد‏ه است. سودای بوش پدر و پسر در سرزمین به فلاکت کشیده شده عراق به کابوس تبدیل شده و ماحصل همکاری و رقابت بین رژیم ارتجاعی ایران و امپریالیسم آمریکا برای بلعیدن عراق، ویرانی عراق و پرشدن جیب انحصارات تسلیحاتی و البته قدرت گیری و گَردن کِشی سپاه پاسداران ولایت خامنه ای به طور عمده و ظهور برخی گروههای تروریستی دیگر است.  ادامه 

 

سرمقاله ....

این جام جهانی فیفاست و نه جام جهانی فوتبال  - منصور امان

فوتبال در ماه جاری یک میلیارد نفر در سراسر جهان را به ورزشگاهها، به پای رادیو و تلویزیون، اینترنت و رسانه های چاپی می آورد تا همچنان به عُنوان توده ای ترین ورزش جمعی دُنیا شناخته شود و نُفوذ خود تا دور ترین زوایای جُغرافیایی کُره خاکی و عمیق ترین لایه های ذهنی ساکنانش را به رُخ کشد. ادامه

 

جهان در آیینه مرور - لیلا جدیدی

سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (31)

انتخابات پارلمانی اروپا، گریز از مرکز

در این شماره می خوانید:

- تحولی بزرگ، یونان حزب چپ سیریزا را برگزید

- پبروزی و امتیازات چشمگیر برای جنبش "بر آشوبید" در اسپانیا   - ادامه

 

شکست سیاست امپریالیسم و بزرگنمایی داعش - آناهیتا اردوان

خبر فتح شهر "موصل"، مرکز استان نینوا در شمال عراق، بزرگترین شهر بعد از بغداد، در روز سه شنبه 10 ژوین توسط شورشیان، در بحبوحه اعلام نهایی نتایج نمایش انتخاباتی و تشدید تضاد بین "حزب الدعوه" و احزاب سیاسی بر سر تقلبهای کلان توسط مالکی جهت غصب قدرت سیاسی، بحران پیچیده عراق را وارد مرحله بغرنج تری کرد و سرفصل نوینی را در روند تاریخی تحولات عراق، منطقه و جهان باز نمود. ادامه

 

رویدادهای چند وجهی عراق - شهره صابری

پیچیدگی اوضاع جهان در حدی است که اظهار نظر قطعی را با مشکل و تناقض روبرو می کند. سکوت آمریکا در برابر پیش آمدهای اخیر عراق، دستپاچگی روسیه دربرابر تصمیم آمریکا در عراق، اعزام نیروهای رژیم ایران به عراق، مذاکرات اخیر رژیم ایران و آمریکا، حاکمیت فاشیستی در اوکراین و عقب نشینی روسیه از مواضع پیشین خود، همه پر از ابهام است. ادامه

 

دیدگاه برخی از مخالفان نوری المالکی و مرزبندی آنان با داعش

بخشی از پیام شیخ علی حاتم امیر عشایر الدلیم (عراق) و سفارشهای او به نیروهای انقلابی

منبع: تلویزیون التغییر چهار شنبه 21 خرداد 1393( 11 ژوئن 2014 )‏

 

چالشهای معلمان در خرداد ماه - فرنگیس بایقره

 

دم خروس برازنده تر است - امید برهانی

هنوز اثر انگشت رای دهندگان به تدبیر و امید خشک نشده و هنوز فیلم ساز "من روحانی هستم " از ‏زندان آزاد نشده که قهرمان بنفش در چند گاف پیاپی چند گام به عقب می نشیند و آب یخ بر سر تدبیر ‏خواهان و امیدواران خالی می کند؛

‏_کوتاه آمدن در برابر هجوم هرم دلواپسان و ناراضیان از مماشات و سازشهای هسته ای با غرب، ‏و جایگزینی ترانه ی "ما همه با هم دوستیم" با رجزخوانی احقاق حق هسته ای  در برابر" دشمنان و ‏زورگویان"‏

‏_سخنرانی در سالگرد آزادی خرمشهر و ادعای ساختن خرمشهرها و آرمانشهرها و حفظ آنها از گزند "دشمنان " ( از نظر ایشان خرمشهر یعنی آرمانشهر! )‏

_سخنرانی در اتحادیه رادیو و تلویزیونهای کشورهای اسلامی با محوریت "آمادگی برای نبرد عظیم ‏فرهنگی با کشورهای صنعتی و مدرن".‏ ادامه

 

سلامت با کدام سویه؟ - امید برهانی

"طرح تحول نظام سلامت" که وزارت بهداشت از آن به عنوان یکی از مهم ‌ترین اقدامات صورت گرفته در عرصه بهداشت و درمان کشور نام می برد، منتقدان بسیاری را به یادآوری مشکلات اجرای این طرح و نحوه تخصیص بودجه وزارت بهداشت برانگیخته است.

بر اساس بخش اعلام شده این طرح که روی آن تبلیغات وسیعی هم صورت گرفته، بیماران بستری در مراکز دولتی تنها 10درصد هزینه های درمان را خواهند پرداخت و 90درصد باقیمانده بر عهده دولت است. این در حالی ست که تا پیش از اعلام این طرح، 30 درصد اسمی سهم بیماران از هزینه های درمان، در سالهای اخیر به 70 درصد رسیده و با وجود این، بیمه شدگان با کیفیت پایین خدمات، کمبود دارو و تجهیزات، کمبود پرسنل درمانی، هزینه های سرسام آور بیمارستانهای خصوصی و عدم تعهد کافی سازمانهای بیمه گر (به ویژه بیمه های تکمیلی) نسبت به بیمه شدگان دست به گریبان هستند. ادامه

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در خرداد 1393‏

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

بیانیه جمع کثیری از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در محکومیت اعدام ‏ضدبشری غلامرضا خسروی

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

سخن روز:

- "وجود نویسندگان و هنرمندان اگر تنها یک علت داشته باشد، آن علت چیزی نخواهد بود جز سخن گفتن به جای همه کسانی که نمی توانند سخن بگویند (آلبرت کامو (۷ نوامبر ۱۹۱۳ - ۴ ژانویه ۱۹۶۰، نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌ نگار الجزایری – فرانسوی ‌تبار. او خالق کتاب "بیگانه" است)

- زندگی شبیه دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل همیشه باید در حرکت باشی (آلبرت انیشتین (۱۴ مارس ۱۸۷۹ - ۱۸ آوریل ۱۹۵۵)، فیزیکدان نظری آلمانی. او بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و به ویژه برای هم ‌ارزی جرم و انرژی E=mc² شهرت دارد).....ادامه

**************************

گزیده هایی از نبردخلق شماره 347 اول خرداد 1393

سرمقاله ....

"تدبیر"های حُکومت و "توقُعات" جامعه - منصور امان

آیا وظیفه توسعه دموکراسی در کشور و گشودن بندهایی که حُکومت برای جلوگیری از تحرُک و حیات موثر جامعه مدنی به پای آن بسته است را می توان به بخشهایی از خود حُکومت در راس یا بدنه که از موقعیت کُنونی خویش ناراضی به نظر می رسند، سپُرد؟ - ادامه

 

افزایش بیکاری جوانان و سیاستهای «جمعیتی» ولی فقیه  - زینت میرهاشمی

علیرغم اعمال فشار برای افزایش جمعیت از طریق کاهش امکانات ضد باروری برای زنان، این راهبرد ضد انسانی ولی فقیه تا کنون نتیجه نداشته است. توصیه های مکرر خامنه ای و پیشنهادهای دایناسورهای حوزه های جهل و خرافات و فقهای حکومتی شاهدی بر این موضوع است. ادامه

 

جهان در آیینه مرور، ویژه روز جهانی کارگر -  لیلا جدیدی

 جنبش جهانی کارگری، از انترناسیونال دوم تا کنون

125 سال از 14 ژوئیه 1889 و تاسیس انترناسیونال دوم در پاریس می گذرد. در این کنگره، احزاب کارگری کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا حضور داشتند. در همین هنگام، روز اول ماه مه به عنوان تنها روز جهانی همبستگی کارگری در جهان اعلام شد. این روز در واقع ریشه در اعتراضات کارگری در آمریکا دارد. در سال 1886 کارگران معترض در شیکاگو به خاطر خواست 8 ساعت کار در روز، توسط پلیس به خاک و خون کشیده شده بودند. ادامه

 

شکاف در راس قدرت، شکست مذاکرات اتمی - جعفر پویه

هر چقدر مذاکرات اتمی در رسیدن به یک توافق نزدیک تر می شود، درگیری باندهای قدرت رژیم ولایت فقیه شدت گرفته و بیشتر خودنمایی می کند. کشاکش باندهای قدرت به دو دلیل عمده رخ نموده است؛ اول اینکه صورت حساب بدمستی سالها عربده کشی و کاغذ پاره دانستن تحریمها دارد به روی میز گذاشته می شود. آنکس که مجبور به پرداخت این صوت حساب است، نمی تواند ترسش را پنهان کند و به همین دلیل پیشاپیش بنا را بر داد و قال گذاشته است. ادامه

 

نمایش انتخابات پارلمانی عراق - آناهیتا اردوان

انتخابات عراق در تاریخ 10 اسفند ماه سال جاری در شرایطی انجام شد که جامعه عراق شاهد افزایش خشونت سیستماتیک و مرگ شهروندان به دلیل انفجار خودروهای بمب گذاری شده کنار جاده ای و ترور است. ساکنان استان "الانبار"؛ شهرهای "فلوجه" و "رمادی"، به واسطه اعتراض و مخالفت با سیاستهای سکتاریستی "حزب الدعوه" به رهبری نوری مالکی تحت شدیدترین و وحشیانه ترین بمباران قرار دارند. ادامه

زنان در مسیر رهایی - آناهیتا اردوان

چالشهای معلمان در اردیبهشت ماه - فرنگیس بایقره

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در فروردین و اردیبهشت 1393

گردآوری و تنظیم: زینت میرهاشمی

 

به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران
اول ماه مه (11 اردیبهشت) را به تمامی نیروهای کار در جهان به ویژه به همه نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معلمان، پرستاران و کارگران بخش خدمات و ...) ایران تبریک می گوییم و برای جنبش کارگری در سراسر جهان در مبارزه علیه استثمار، بردگی، استبداد و عقب ماندگی، موفقیتهای بزرگ آرزو می کنیم. ادامه

 

شهادت نوزدهمین مجاهد خلق در اثر محاصره ضد انسانی پزشكی و عدم دسترسی به بیمارستان در لیبرتی

 

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

سخن روز:

"آنکه مبارزه می کند ممکن است شکست بخورد، آنکه مبارزه نمی کند شکست خورده است" (رزا لوکزامبورگ (1919 – 1871)، مارکسیست انقلابی لهستانی و یکی از تاثیر گذارترین رهبران طبقه کارگر آلمان، او به همراه کارل لیبکنشت، جناح چپ و ضد امپریالیست حزب سوسیال دموکرات آلمان را بنیان گذاشت و بعدها گروه "اسپارتاکوس" که از دل حزب کمونیست آلمان زاده شد را تشکیل داد. رزا لوکزامبورگ در 15 ژانویه 1919 در خیابانی در برلین به همراه کارل لیبکنشت توسط آدمکشان حکومت میلیتاریست آلمان به قتل رسید." ادامه

 

شهداي فدايي در خرداد ماه ‏

**************************

گزیده هایی از نبردخلق شماره 346 اول اردیبهشت 1393

یادداشت سیاسی ...

سُمبِه پُر زور بود و خامنه ای زیر بار زور رفت - مهدی سامع

در یک ماه اول سال 1393 سید علی خامنه ای چند بار به مِنبَر رفت و برخی از چالشهای ولایت اش را در لابلای مشتی دروغ و لاف زدنهای تکراری برشِمُرد. خامنه ای در روز جمعه اول فروردین در مشهد در مورد «اقتصاد مقاومتی» طوری صحبت کرد که گویی مردم مانع توسعه تولید داخلی هستند و بنابرین باید فرهنگ تولید داخلی در «ذهن مردم» جا بیفتد. ولی فقیه نظام که از تنفر و انزجار مردم از فرهنگ ولایت اش به خوبی خبر دارد هشدار داد که «مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند» زیرا «رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است». ادامه

 

سرمقاله .....

چرا حُقوق بشر به حاشیه نرفت؟ - منصور امان

کابوسهای دیرینه آیت الله خامنه ای از نتایجی که می تواند عقب نشینی هسته ای برای رژیم اش در بر داشته باشد، در حال به تعبیر شدن است. او دلواپسی خود در این باره را در هر فُرصتی که بُحران روابط خارجی "نظام" موضوع روی میز بوده، به زبان آورده است، گاه خطاب به شُرکا، همدستان و رقیبایش برای ترساندن آنها و کسب حمایت و گاه رو به طرف حسابهای خارجی "نظام" تا موانعی که بر سر راه "نرمش قهرمانانه" قرار دارد را یادآوری و از آنها تخفیف بگیرد.  ادامه

 

عدم انصراف، بی اعتمادی به دولت روحانی و فقر گسترده مردم- زینت میرهاشمی

بی پایگی سیاستهای اقتصادی رژیم و فقر گسترده مردم در پاسخ منفی به خواهش و التماس پایوران دولت روحانی در متقاعد کردن مردم جهت انصراف از یارانه ها خود را نشان داد. بیش از 90 درصد از جمعیت کشور برای دریافت یارانه نقدی فُرم مربوط به آن را پُر کردند. ادامه

 

جهان در آیینه مرور

انتخابات در افغانستان چگونه برگزار شد و چه دستاوردی خواهد داشت؟- لیلا جدیدی

حتی اگر تاریخ تکرار نشود، باز هم در حال حاضر شغل ریاست جمهوری در افغانستان شاید خطرناک ترین شغل جهان باشد. نیروهای نظامی خارجی به تدریج خارج می شوند و تعداد اندکی را به جا می گذارند، کمکهای بین المللی کم خواهد شد، مشکلات اقتصادی افغانستان افزوده شده و قاچاق مواد مخدر بیشتر خواهد شد. همزمان، چشم اندازی برای بهبودی وضعیت امنیت نیست. ادامه

 

کلاف سر در گم اقتصادی و سیاسی کشور- جعفر پویه

مدت زیادی طول نکشید که تق دولت حسن روحانی با آن کلید کذایی در آید. این روزها بر خلاف تبلیغات گوش کَر کُن و هیاهو و جنجال توافق با قدرتهای جهانی به ویژه آمریکا، معلوم می شود که توافق چندان هم به نفع رژیم ولایت نیست. کشاکش درونی شروع شده و هرکس سعی دارد به نحوی خود را معرکه گردان سیرک حکومتی بنامد. ادامه

 

چالشهای معلمان در فرودین ماه - فرنگیس بایقره

بودجه مدارس از امسال سرانه ای می شود

آفتاب، دوشنبه 4 فروردین – به تازگی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که مدارس باید به صورت سرانه ای اداره شوند تا بهره وری نیروی انسانی در آن بالا رود. طرح وی از این  قرار است که به ازای هر دانش آموز، سرانه ای به مدیر داده شود و تمام مخارج مدرسه که شامل حقوق معلمان نیز می شود، با این بودجه پرداخت خواهد شد.  ادامه

 

زنان در مسیر رهایی

زنانه شدن مهاجرت (قسمت آخر)

Zuhal Yeşilyurt Gündüz

منبع: مانتلی رویو

برگردان: آناهیتا اردوان

نیروی کار مراقبتی در جهان نو - لیبرال

واقعیت شرایط وخیم کارگران مهاجر، زنانه شدن پدیده مهاجرت و جهانی سازی بازار کار را آشکار می سازد. ارتباط بین استثمار نیروی کار و گسترش آن از سطح ملی به بین المللی، پرسشها پیرامون کار خانگی را از یک موضوع طبقاتی به یک موضوع اخلاقی و جهانی بسط می دهد. در حقیقت، تولید کار خانگی از روی دوش زنان ثروتمند و تحصیلکرده غربی برداشته و بر دوش زنان مناطق و کشورهای فقیر مشخصی از جهان گذارده شده است. ادامه

 

جنگ در اوکراین نمادی از تضادهای سیستم پوسیده و در حال زوال - شهره صابری 

قدرتهای امپریالیستی جهان در رقابت برای سلطه بر بازارهای جهانی عذری بهتر از ناسیونالیسم نمی توانند پیدا کنند. توزیع بازارهای جهانی در شرایط بحرانی، با اهمیت ترین عامل جنگ، تجاوز نظامی و از جمله کودتا است. ادامه

 

وقتی تحریف و لاپوشانی برملا می شود - نگار الوندی

در پی انتشار گزارشهایی از حمله ی نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین در روز پنجشنبه 28 فروردین که منجر به مجروح شدن حدود 30 تن از زندانیان این بند شد، سازمان عفو بین الملل از مسؤولان رژیم ایران خواست به وضعیت جسمی زندانیان مصدوم رسیدگی کنند و امکانات پزشکی لازم را در اختیار این مجروحان قرار دهند. ادامه

 

تقارن دو رویداد، گزارش از قطعه 33 در یادبود رفقای شهید در تپه های اوین - حامی.پرهام

556 حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگیران در سال 1392

 

انتخابات پارلمانی عراق و صف بندیهای سیاسی مقابل مالکی - آناهیتا اردوان 

انزجار بخش قابل توجه ای از گردانهای اجتماعی و فراکسیونهای سیاسی از عملکرد مستبدانه و اقتدار گرایانه نوری مالکی با نزدیک شدن برگزاری سومین انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 30 آوریل (10 اردیبهشت) شدت یافته است. عرصه سیاسی و اجتماعی عراق در بحبوحه تدارکات برگزاری انتخابات، به دلیل تحمیل تاکتیک مبارزه مسلحانه و قهرآمیز به مخالفان توسط نوری مالکی که آگاهانه و بر اساس منافع و مطامع نیروهای ارتجاعی (به ویژه جمهوری اسلامی) و امپریالیستی به پایمال ساختنِ حقوق عراقیان به ویژه جمعیت سنی می پردازد، بحرانی تر گشته است. ادامه

رویدادهای هنری ماه - لیلا جدیدی

**************************

گزیده هایی از نبردخلق شماره 345 اول فروردین 1393

یادداشت سیاسی ....

دیداری که ارکان نظام را لرزاند - مهدی سامع

ملاقات کاترین اشتون با نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و گوهر عشقی، مادر زنده یاد ستار بهشتی، برای خامنه ای به شکل حیرت آوری بسیار گران آمده است. پوچ بودن لافهای آیت الله خامنه ای در مورد اقتدار نظام با واکنش بالاترین کارگزاران نظام به این ملاقات، به خوبی برملا شد.  

موضع گیری صادق اردشیر آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان دهنده نادانی و مُهمَل گویی رئیس قوه قضاییه است. وقتی او طلبکارانه به صورت سوال مطرح می کند که «در كجای دنیا اجازه می‌ دهند یك خارجی با هر كسی دیدار كند؟ مگر كشور در و پیكر ندارد؟ در كجای دنیا اجازه می‌دهند یك خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر كسی دیدار كند؛ مگر كشور در و پیكر ندارد؟» نادانی خود را به نمایش می گذارد. لابد در طرح این سوال یک خود فریبی هم وجود دارد

ادامه ....

 

سرمقاله .........

بازگشت رژیم ولایت فقیه به حاکمیت دوگانه - منصور امان

رییس قوه قضاییه دایره وظایف خود را به سیاست خارجی نیز گسترش داده است. آیت الله صادق لاریجانی در انتقاد از دیدارهای خانُم اشتون با کوشندگان مدنی و خانُم گوهر عشقی، مادر جانباخته راه آزادی، ستار بهشتی، تهدید کرده است "اگر چنین روندی ادامه یابد"، قُوه قضاییه علیه هیاتها و مقامهای خارجی بازدید کننده از ایران "وارد عمل می شود". آقای لاریجانی پیشاپیش مسوولیت و "تبعات" چنین اقدامی را مُتوجه "وزارت اُمور خارجه" کرده است.

ادامه ....

 

پیام نوروزی سُخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت عید نوروز و آغاز سال 1393

هم وطنان عزیز

عید نوروز، این کهن ترین، پایدارترین و مهیج ترین جشن ملی ایرانیان، جشن جنبش بهار، جشن زایش، بالندگی و شکوفایی طبیعت و آغاز سال 1393 را از جانب خود و رفقایم در سازمان چریكهای فدایی خلق ایران به همه ی شما تبریك و شادباش می گویم و برای شیفتگان صلح، دوستی، آزادی و عدالت موفقیت آرزو می کنم.

ادامه ....

 

جهان در آیینه مرور 

اوکراین قربانی روسیه، آمریکا و اروپا - لیلا جدیدی

بهترین توصیف از وضعیت کنونی اوکراین را یک شهروند عادی این کشور هنگامی که خبرنگاری نظر او را در باره رویدادهای بحرانی اوکراین پرسید می دهد. او می گوید، "روسها منافع خودشان را دارند و آمریکاییها هم منافع خودشان. هیچکس به فکر مردم نیست" و سپس بر زمین تف می اندازد.

ادامه ....

 

فشار ریاضت اقتصادی بر گُرده کارگران - جعفر پویه 

بحران فزاینده اقتصادی در همه روزنه های زندگی روزمره مردم نفوذ کرده است. به علت تورم و گرانی بی حساب، قدرت خرید کارگران و مزدبگیران هر روز کمتر می شود و دلالان و کارچاقکنهای حکومتی از یک طرف و صاحبان رانت و ویژه خواران از طرف دیگر پولهای شان از پارو بالا می رود. حال اینکه چه کسی پاسخگوی این وضعیت فاجعه بار است، روشن نیست.

ادامه .....

 

چالشهای معلمان در اسفند ماه - فرنگیس بایقره

تشکیل پرونده جدید برای رسول بداقی

حقوق معلم، دوشنبه 12 اسفند - رسول بداقی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان، از اندرزگاه 4 زندان رجایی شهر به سلول انفرادی انتقال و علیه او پرونده جدیدی تشکیل شده است.

ادامه .....

 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن و اسفند 1392

بهمن ماه، 63 حرکت اعتراضی

تنظیم و گردآوری: زینت میرهاشمی

 

كنفرانس بین المللی فوریت حفاظت از پناهجویان كمپ لیبرتی در عراق در مقرملل متحد در ژنو

وخامت حقوق بشر در دوران روحانی و ضرورت ارجاع پرونده به شورای امنیت،

فراخوان به تحقیقات مستقل ملل متحد در باره قتل عام در اشرف و تامین حفاظت ساكنان

 

زنان در مسیر رهایی