ی ی ی ی ی

 

ی 21 1390 9 ی 2013 ѐ ی ی ی () ј یی ی ѐ .

 

ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ә .

ی "ی" یی ی یی ی .

Ӂ ی ی 4 ی ی ј ϐ . ی ی ی ی .

 

ی ی یی ی یی ی یی یی ی ی Ӂ ی ی ی . ی ی ی یی Ԙ یی یی یی ی

یی ی ی ی ی یی ی ی ی ӡ ییی یی ی یی Ԙ .

ی ی ی 332 ϡ ی .

 

 

 

ی ی ی یی ی ی ی .

ǘʡ ی ی :

" ǡ یی ی ی ی ǘی ی ј ی ی یی ی یی ی ی ی ѐ ѡ ."

ی ی ی ϡ ی یی ی یی ی ʐ . ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی

یی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ییی .

 

 

ѐ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

И ی ی یی ی .

 

 

ی یی یی ی

30 1391 - 18 ی 2013

 

 

یی ی

 

ی ی ی ی

" ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی " ((

ی ی ѡ ј ی یی ی ϐی ی ی ی ϐی ی .

ی ی ی ی

ی ی ی

 

ی 33 19 1391

ѐ ی

 

ی ǘ ..

  ی ی ژ Ȑی

یی ی ...

Ә ی ی ...

ی ی ی ǘی ی یی

ی ی ی ѐ ی یی

ی ی

یی ی

ی یی ی

یی ی ϐѐ

Ԙ ی

ی .

ی ی.

ی

33ی

ی "" ی یی یی ی

 

ی

ʘ ی ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی ی

ی

ی ییی

ی ی

ی

ی ی

ی ""

ی

 

ی ی ی ی...

ی ی ی

ی ی ی .

ی ی یی ی ޡ ی ی ی ی یی یی ی ی ی .

ی یی ی ʘی ی ʐ ی ی ی یی ǁیی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی.

ی ی یی ی

ی

ی

ѐ ی ی

ی یی یی ی

""

 

ی ی

 

ی ی ی ی

ی ی ی ی.

ی ی ی ی!

یی ی ی! ی ی ی یی ی ی ی ی ی !

ی ی ی ی ی ی ی ی.

 

ی یی یی ی 1391

 

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق