در گفتار این هفته می شنوید:

ـ رویای بچه گانه یا حرف بی پایه؟
ـ تحصن گسترده و سراسری معلمان
ـ آیا خامنه ای واقعا نظر خاصی ندارد
ـ جنبش کامیونداران به پیروزی نسبی رسید

اطلاعیه: افتضاح ایمیل جعلی - مهدی سامع

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت

اول ماه مه، روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانی

(نوشتاری - شنیداری)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

 

ترازنامه جنبش پرتوان نیروهای کار در سال ۱۳۹۶

۲۰۴۹ حرکت اعتراضی بدون محاسبه حرکتهای اعتراضی غارت شدگان و قیامهای تهیدستان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۷

============

آخرین شماره های نشریه نبرد خلق .....

نبرد خلق شماره ۴۰۲ اول شهریور ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------

نبردخلق شماره ۴۰۳ اول مهر ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

....................

نبرد خلق شماره ۴۰۳ اول مهر ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

....................

نبردخلق شماره ۴۰۲ اول شهریور ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------

نبردخلق شماره ۴۰۱ اول مرداد ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----

نبرد خلق شماره ۴۰۱ اول مرداد ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره ۴۰۰ اول تیر ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبرد خلق شماره ۴۰۰ اول تیر ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----------

نبرد خلق شماره ۳۹۹ اول خرداد ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره ۳۹۹ اول خرداد ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۸ ویژه روز جهانی کارگر - اردیبهشت ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۸ - ویژه روز جهانی کارگر - اردیبهشت ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۷ اول اردیبهشت ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبردخلق شماره ۳۹۷ اول اردیبهشت ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۶ اول فروردین ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبرد خلق شماره ۳۹۶ اول فروردین ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۵ اول اسفند ۱۳۹۶در یک ستون باخطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبرد خلق شماره ۳۹۵ اول اسفند ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۴ بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۳۹۴ ویژه حماسه سیاهکل

-----------------

نبردخلق شماره ۳۹۴ بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۳۹۴ ویژه حماسه سیاهکل

 

نبردخلق شماره ۳۹۳ اول بهمن ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

------

نبردخلق شماره۳۹۳   اول بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------

نبردخلق شماره ۳۹۲ اول دی ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

-----------------------------

نبردخلق شماره۳۹۲  اول دی ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۱ اول آذر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره۳۹۱ اول آذر ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۰ اول آبان ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۰ اول آبان ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۸۹ اول مهر ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۹ اول مهر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۸ اول شهریور ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۸ اول شهریور ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۷ اول مرداد ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۷  اول مرداد ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۶ اول تیر  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۶  اول تیر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۵ اول خرداد  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۵  اول خرداد ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ (ویژه اول می) در فرم روزنامه

===========

نبردخلق شماره ۳۸۳  اول اردیبهشت ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

===========

نبردخلق شماره ۳۸۳ اول اردیبهشت  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۲-- اول فروردین ماه ۱۳۹۶- در همین ستون بخوانید

===========

نبردخلق شماره ۳۸۲ اول فروردین  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========

شماره های قبل

پیامهای تسلیت

 

طاهر احمدزاده هِرَوی، مبارز گرانقدر و چهره محبوب مردم، ما را تَرک کرد

در سوگ درگذشت همرزم مجاهد محمد علی جابرزاده انصاری

 

گزیده هایی از لینکهای یادمانهای سیاهکل

در یوتوب کلیک کنید

۳۳۳ شماره نبرد خلق در یک سی دی منتشر شد

برای دریافت این سی دی کلیک کنید

۳۳ شماره نبرد خلق

در یک سی دی

قیمت ۱۰ یورو / ۱۲ دلار

اطلاعیه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در رابطه با جنبش کارگری

 

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶- اول می ۲۰۱۷

=========

در آستانه اول ماه مه

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

جنبش کارگری در سال  ۱۳۹۵

=========

جنبش پرتوان کارگران، پرستاران و معلمان

بیلان ۱۵۸۶ حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال ۱۳۹۴

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

=========

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

 

کلیک کنید

پیام شادباش سخنگوی

 سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۵

 

گزیده هایی از نوشته های مهدی سامع

(به صفحه وارد شوید)

 

در چهلمین سالگرد شهادت فدایی شهید

رفیق کبیر حمید اشرف

انتشار مجدد «یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

با مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم): مهدی سامع

انتشارات نبرد خلق

بهمن 1394

 

=======

پیرامون جعلیات ساواکی و ساوامایی

 (معتمد – مصداقی)

مهدی سامع

 ادامه مطلب

========

بیژن، مارکسیستی خلاق، رهبری دموکرات و مستقل

آنچه امروز از بیژن جزنی می توان آموخت

مهدی سامع

اطلاعیه ها، قطعنامه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

******

حمایت بیش از ۵۰ تن از فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست از سعید شیرزاد و امیر امیرقلی

******

بیانیه های سازمان در رابطه با جنبش کارگری

 

******

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ویرایش دوم، اسامی کامل شهدا

 ****

حمله وحشیانه مزدوران خامنه ای به کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

 

******

 

شاهرخ زمانی به وسیله مزدوران خامنه ای به قتل رسید

*****

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیرامون عقب نشینی خامنه ای

*****

افشای دروغهای رذیلانه

 

*****

برافراشتن پرچم سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در استادیوم آزادی توسط  فعالان سازمان

*****

خبرنامه انگلیسی

IRAN BEYOND NEWS

ویژه روز جهانی کارگر - 1 می 2012

IRAN REAL NEWS

SPECIAL EDITION - JUNE 2015

گزیده هایی از اطلاعیه های شورای ملی مقاومت ایران ....

بيانية سي و چهارمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران

بولتن خبری ایران نبرد

 

انقلاب یاس در تونس (ژانویه 2011) تا آخرین انتخابات در نظام جدید (دسامبر 2014)

بولتن خبري ايران نبرد شماره 1129- یکشنبه 7 دی 1393 -28 دسامبر 2014

کامل ترین لیست زندانیان سیاسی کُرد و اعدام شدگان دو سال گذشته

(چاپ دوم اصلاح شده)

3000  سال زندان، 33 تن محکوم به اعدام و 19 تن محکوم به حبس ابد،

بهای خلق محروم کُرد برای رهایی ار چنگال ارتجاع

پیروزی سوسیالیستها در انتخابات فرانسه به روایت تصویر

گرامیداشت چهلمین روز شهادت کیانوش آسا توسط مردم کرمانشاه به روایت تصویر

 

گرامیداشت جانباختگان قیام سراسری به روایت تصویر

 

حمله به کمپ اشرف به روایت تصوریر

 

همبستگی با خیزش مردم ایران در واشنگتن+عکس

 

گزارشی از تجمع و گردهمآیی درمیدان موزه های آمستردام

گزارش تجمع و راهپیمایی ایرانیان ساکن شهر آمسفورت - هلند

شرکت گسترده اعضا و هواداران سازمان در تظاهرات مقابل سفارت رژیم در رم به دعوت حزب احیاء کمونیستی:
گزارش تصویری -  فیلم

عکس هایی از مبارزات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - پنج شنبه 28 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - چهار شنبه 27 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - دوشنبه 25 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب انتخاباتی - سری یک

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب گسترده در انتخابات - سری دو

1000 شماره بولتن خبری در یک سی دی متشر شد

برای دریافت این سی کلیک کنید

طرح جبهه همبستگی ملی
 بری سرنگونی استبداد مذهبی

جهانی دیگر ممكن است
قطعنامه پایانی اجلاس پرتوالگرو

 

قطعنامه احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی شركت كننده در مجمع جهانی امور جهانی در پورتوالگره در مورد شرایط ایران

 

فعالیتهای سازمان در پورتوالگره

فعالیتهای سازمان در مجمع اجتماعی اروپا در فلورانس

 

قطعنامه شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در حمایت از تشكیل گروه تدارك فوروم اجتماعی ایران

 

فوروم اجتماعی ایران  چگونه تعریف می شود و چگونه می تواند در تحولات ایران مداخله كند؟

 

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

 

 

فراسوی خبر... دوشنبه ۳۰ مهر

صدای پای بُحران در دستگاه قُدرت حاکم

منصور امان

آثار شکست "برجام" و در پی آن تحریمهای آمریکا که پیش از این در پهنه اقتصاد به گونه مهیبی پدیدار شده، اینک با قُدرت بیشتری به حوزه سیاست جمهوری اسلامی پا می گذارد. در همین راستا سووال پیرامون تن دادن به پایش بین المللی گردش پول که در قالب کُنوانسیونهای FATF روی میز "نظام" قرار گرفته، به یک بُحران سیاسی تمام عیار در ساختار قُدرت بدل گردیده است.

استعفای وزیر راه، آقای عباس آخوندی، کشمکش بر سر این موضوع را که پیشتر گرد مجلس مُلاها در گردش بود، به سطح بالاتری فراز داده و اُرگانهای دیگری از قُدرت سیاسی و به گونه مُشخص دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز درگیر آن ساخته است.

آنچه که بُحران حاضر را شاخص می کند، این واقعیت است که کشاکش باندهای حُکومتی گرد راه حلها و گُزینه ها صورت نمی گیرد؛ زیر "خیمه نظام" جدال درگرفته است چون هیچیک از سراپرده نشینان قادر به ارایه چاره و آلترناتیوی واقعی نیست و جُز سلاح کُهنه و مُتعلق به عصری سپری شده در دست ندارد. باند ولایت به ایام "دور زدن" چشم دوخته و باند "اعتدال" به روزگار "برجام" و هر دو خود آگاهند که نه با این و نه با آن گرهی از بُحران اقتصادی و آنچه که به سبب تحریمهای فلج کننده آمریکا در راه است، باز نخواهد شد. این یک جدال رو به عقب و از نظر محصول عقیم است که طرفهایش آن را در عمق یک بُن بست همه جانبه پیش می برند.

در این میان، اُرگان اتوریته "نظام"، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، می کوشد همچون تجربه شکست ماجراجویی هسته ای، در حالیکه در پُشت صحنه فرمان عقب نشینی جانانه می دهد، روی صحنه مسوولیت را از خود سلب و پرداخت هزینه و خسارات آن را به عُهده زیردستانش بگذارد. رویکرد شیادانه آقای خامنه ای نه تنها هیچ کُمکی به کاهش بُحران نمی کند، بلکه عامل موثری در تشدید آن به حساب می آید؛ واقعیتی که خود را به روشنی در شکل گیری یک مرجع خلق الساعه جدید در جریان درگیریهای اخیر به نمایش گذاشته است.

در جریان کشمکشها بر سر شرایط FATF، بخش نظامی و امنیتی بیت آقای خامنه ای با هدف خُنثی کردن تحرُکات باند رقیب در دولت و مجلس، اُرگانی به نام "هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کُلی نظام" با وظایف و اختیارات نامحدود را از آستین بیرون آورده است. ابزار مزبور که از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون می آید، مرجعی فرادست خواهد بود که دارای اختیار لغو مُصوبات مجلس، دولت و شورای نگهبان است و بدین لحاظ از نظر حُقوقی جایگاهی فراتر از آنها و در سطح "مقام مُعظم" دارد.

ابتکار گُماشتگان آقای خامنه ای، درجه ناهمگونی ساختاری "نظام" را از آنچه که بود به چندین بار بیشتر فراز می دهد. در مضحکه ای که آقای خُمینی پی ریخت، شورای نگهبان با دور زدن اُرگان تشریفاتی مجلس، مرجع نهایی تصویب قوانین به حساب می آید. او اما بعدها مجبور به ایجاد اُرگان دیگری زیر عُنوان "مجمع تشخیص مصلحت نظام" برای به هم آوردن شکاف بین مجلس و شورای نگهبان گردید. حال از کُلاه شرعی آقای خُمینی خرگوش دیگری بیرون جهیده و شُعبه ای از اُرگان سازش "مجمع" با تایید شورای نگهبان، خود را بر فراز جُملگی این نهادها قرار داده است.  

جالب اینجاست که ایجاد یک اُرگان "نظارت استصوابی" دیگر و تبدیل مجلس و دولت به مترسک در همان هنگامی صورت می گیرد که "اصلاح طلبان" حُکومتی به گونه ریشخند آمیزی برای مُنحرف کردن اعتراضهای توده ای از هدف گیری حاکمیت، کارزاری تبلیغاتی را گرد "لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان" و مُعرفی آن به عُنوان عامل اصلی مُشکلات کشور و مردُم به راه انداخته اند.   

بُحران داخلی حُکومت به همینجا مُتوقف نخواهد شد. "رهبر"، قانون اساسی، ساختار، نهادها و اُرگانها هر چه عمیق تر به دایره تاثیر بُحران خارجی کشیده خواهند شد. فشار جُنبشهای اعتراضی امکان مانورهایی از جنس "برجام" را از حُکومت گرفته است و برخلاف آن دوره، حُکومت امروز نمی تواند روند عقب نشینی را به صورت ضربتی در "بالا" حل و فصل کند.

"نظام" با مساله بقا روبروست و نوع و کیفیت درگیریهای کُنونی در دستگاه قُدرت حاکم آن را به روشن تری صورت طرح می کند.  

 

 

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۰۳-  اول مهر  ۱۳۹۷

 

یادداشت سیاسی ......

مداحان حکومتی بخشی از نیروی سرکوب - مهدی سامع

 

اقتصاد کوپُنی ادامه اقتصاد مقاومتی ولی فقیه   - زینت میرهاشمی

 

فمینیسم ۹۹درصدیها

 طبقه علیه طبقه  -  برگردان: بابک

 

از زبان كودكان میهنم - صدیقه

م . وحیدی

 

چند چار پاره :

م . وحیدی ( م . صبح )

 

چند شعر کوتاه

م . وحیدی ( م . صبح )

 

اعدام جنایت کارانه و موشک باران تبهکارانه

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران: پاسخ ما به تبهکاری خامنه ای: قیام برای آزادی

 

هنگام که خشکسال فرو افتد - فتح الله کیائیها

 

کارورزان سلامت (شهریور ۹۷) - امید برهانی

 

چالش های معلمان در شهریور ماه (۹۷) - فرنگیس بایقره

 

رویدادهای هنری (شهریور ۱۳۹۷) - فتح الله کیائیها

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (شهریور۹۷) - کامران عالمی نژاد

 

بحران بی آبی و مبارزه تشنگان (شهریور ۱۳۹۷) - زینت میرهاشمی

 

زنان در مسیر رهایی - اسد طاهری

 

پیام زندانیان سیاسی زن در زندان اوین

به مناسبت اعدام سه زندانی سیاسی

 

پیام شعله پاکروان به مادران سه زندانی سیاسی اعدام شده

 

مرگی که آَغاز خشم کودکان است

در رثای رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی - گلرخ ایرایی

 

پیام زندانی سیاسی سهیل  عربی و شاهين ذوقي تبار

به مناسبت اعدام جنایتکارانه رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی

 

حلقه ‌ی عشق و شورشگری - سعید ماسوری

 

جوانان این خاک را به نام تروریست به پای چوبه دار می‌ کشند

مریم اکبری منفرد

 

جنبش رنگین کمان بیشماران در شهریور 1397 - زینت میرهاشمی

 

شهدای فدایی در مهرماه

 

 

 

تیتر فراسوها...

۳۰ مهر - صدای پای بُحران در دستگاه قُدرت حاکم - منصور امان
۲۸ مهر - صدای زندانیانِ در بند حاکمان جَبار هستیم - زینت میرهاشمی

۲۷ مهر - قتل کولبران و پرده پوشی فقر و فلاکت آنان - زینت میرهاشمی

۲۵ مهر - جهش از دی ۹۶ به مهر ۹۷ - منصور امان
۲۳ مهر - تلاش ماکرون برای خنثی کردن بُمب مُنفجر شده - منصور امان
۲۱ مهر - جارزدن خطر براندازی از زبان سخنگویان ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۱۹ مهر - اعدام و خشونت مشخصه اصلی رژیم ولایی - زینت میرهاشمی

۱۸ مهر - پیوستن بازار به رانندگان؛ کابوس حُکومت رنگ واقعیت می گیرد - منصور امان
۱۶ مهر - بسته بندی FATF در کفن برجام - منصور امان
۱۴مهر - هوچیگری و تشویق آتش به اختیاران از سر درماندگی - زینت میرهاشمی

۱۲ مهر - رسوایی در فرانسه، مضحک بودن استفاده از حُکم دیوان لاهه - زینت میرهاشمی

۱۱ مهر - اعتصاب زحمتکشان جاده؛ همبستگی اقشار مُعترض رمز پیروزی است - منصور امان
۰۹ مهر - عبور با یک پا از آستانه کشمکش نظامی با آمریکا - منصور امان
۰۷ مهر - خشونت حکومت علیه حق طلبی رانندگان کامیون - زینت میرهاشمی

۰۵ مهر - انشای سراسر دروغ، خدعه و فریب حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۰۴ مهر - اعتصاب رانندگان راهنمایی برای مُبارزه هماهنگ دیگر بخشهای جامعه - منصور امان
۰۲ مهر - دو احتمال پیرامون حمله به رژه نیروهای نظامی مُلاها در اهواز - منصور امان
۳۱ شهریور -بن بست رژیم در لایحه     زینت میرهاشمی  -FATF 

۲۹ شهریور - غارت کارگران این بار با طرح «ایثار» - زینت میرهاشمی

۲۸ شهریور - نفت در برابر کالا؛ راه حل اُروپا برای دور زدن تحریمها - منصور امان
۲۵ شهریور- ولی فقیه به دنبال دولت سایه در آمریکا - زینت میرهاشمی

۲۲ شهریور - پاسخ قاطع مردم متحد کردستان به جنایت رژیم - زینت میرهاشمی

۲۱ شهریور - دُلارهای اوباما؛ یک مُعامله دو سر باخت برای مردُم ایران - منصور امان

۱۹ شهریور - پیام جنایت در زندان و شرارت در خارج از مرز - منصور امان
۱۷ شهریور - کرنش خامنه ای در برابر پوتین و تنفر مردم عراق از جمهوری اسلامی-    زینت میرهاشمی

۱۵ شهریور - قیامهای توده ای و تعمیق شکاف در هرم قدرت  - زینت میرهاشمی

۱۴ شهریور - عزم کرده اند مردُم و کشور را با خود به گور بکشند - منصور امان
۱۲ شهریور - دُوُمین شکست سایبری حُکومت و وظیفه توییتر و شُرکا - منصور امان
۱۰ شهریور - پایگاههای موشکی زیر ذره بین - زینت میرهاشمی

۰۸ شهریور - تشکر خامنه ای از روحانی برای حفظ حرمت دزدان دانه درشت - زینت میرهاشمی

۰۷ شهریور - روحانی شریک یا گروگان خامنه ای؟ - منصور امان
۰۵ شهریور - وزیر نه، آنچه که باید برکنار شود "نظام" است - منصور امان
۰۳ شهریور- مردم سودی از بسته اتحادیه اروپا نخواهند برد - زینت میرهاشمی

۰۱ شهریور - کارگر هفت تپه گفت: خاک بر سر مسئولان - زینت میرهاشمی

۳۱ مرداد - این دو آخوند مواجب بگیر حق دارند و باید نگران باشند - منصور امان

۲۹ مرداد - "فساد سیستمی" نام دیگر سیستم خامنه ای - منصور امان
۲۸ مرداد - عمق دریا را بر باد دادند- زینت میرهاشمی

۲۵ مرداد - کنوانسیون حقوقی دریای خزر و حکومت در حال سقوط  - زینت میرهاشمی

۲۴ مرداد - حمایت خامنه ای از روحانی در هراس از خیزشهای مردُم - منصور امان
۲۲ مرداد - روزمرگی زیر "خیمه نظام" با مشک دوغ بروکسل - منصور امان
۲۱ مرداد - حکم شلاق بر پیکر یک معلم، نهایت درماندگی رژیم - زینت میرهاشمی

۱۸ مرداد - پاسخ مردم به سوال علی ربیعی: کل نظام مسئول فاجعه است - زینت میرهاشمی

۱۷ مرداد - اجباری که روحانی را به تلویزیون کشاند - منصور امان
۱۵ مرداد - عُصیان جامعه علیه تکرار تجربه تحریمها - منصور امان
۱۴ مرداد - خیزش زحمتکشان و راهکار ضد کارگری وزیر کار رژیم - زینت میرهاشمی

۱۱مرداد - محاصره نظام در تنگه «قیام تهیدستان» - زینت میرهاشمی

۱۰ مرداد - ا اعدام و باجگیری، حُکومت به استقبال فروپاشی اقتصادی می رود - منصور امان
۰۸ مرداد - واقعیت بی رحمی که زیر نرخ ارز و سکه جولان می دهد - منصور امان
۰۶ مرداد - گَند چاله دهان یک تبهکار زن ستیز - زینت میرهاشمی

۰۴ مرداد- روحانی در نقش محمد رضا شاه - زینت میرهاشمی

۰۳ مرداد - تکامُل وارونه از "پارگی قطعنامه دان" به "مادر جنگها" - منصور امان
۰۱ مرداد - دو گام ضروری برای فریب نخوردن در آینده - منصور امان
۲۹ تیر - وعده های ۲ ماهه به مردم تشنه خوزستان - زینت میرهاشمی

۲۸ تیر - از آتش زدن پرچم تا شکایت به دلیل نقض پیمان - زینت میرهاشمی

۲۷ تیر - فرش خون و خرابه زیر پای پوتین برای "فروخته شدن" در هلسینکی - منصور امان
۲۵ تیر - روحانی مُعرفی کرد: نقشه راه "نظام" برای شرایط بُحران - منصور امان
۲۳ تیر - اعتراف به صدور غیر علنی آب و برق - زینت میرهاشمی
۲۱ تیر - بحران چند سویه و چالشهای گوناگون - زینت میرهاشمی

۲۰ تیر - دور زدن در کار نیست؛ فرار از اُروپا - منصور امان
۱۸ تیر - ارز و سکه؛ "در بُحرانها فُرصتی هست که در خود فُرصتها نیست" - منصور امان
۱۴ تیر - معنای بوسه پاسدار تروریست بر دستان شیاد - زینت میرهاشمی

۱۳ تیر - بُمب و حمام خون؛ سوغات روحانی برای اُروپا - منصور امان
۱۱ تیر - پایان شرایط اضطراری آغاز شده است - منصور امان
۰۷ تیر - فرمان خامنه ای برای تبدیل تهدیدها به فرصتها - زینت میرهاشمی

۰۶ تیر - اعتراضهای هفته جاری؛ یک افسانه و چند واقعیت - منصور امان
۰۴ تیر - آنچه که پورشه و غزه با آبادان کرده است - منصور امان
۰۲ تیر - هراس رژیم از حق خواهی - زینت میرهاشمی

۳۱ خرداد - مجلس در راس امور است اما ولی فقیه تصمیم می گیرد! - زینت میرهاشمی

۳۰ خرداد - پرده نمایشی که درویش ثلاث به زیر کشید و رفت - منصور امان
۲۸ خرداد - پیروزی تیم ملی؛ تیر زهری بر پیکر حُکومت - منصور امان
۲۶ خرداد - توصیه کاخ نشین به کوخ نشینان: اسراف نکنید - زینت میرهاشمی

۲۴ خرداد - جنگ روانی کارگران یا وقاحت روحانی - زینت میرهاشمی

۲۳ خرداد - در این شُعارها مرز جامعه با حُکومت و وابستگانش ترسیم می شود - منصور امان
۲۱ خرداد - جی۷؛ سخت تر شدن رویکرد غرب در برابر جمهوری اسلامی - منصور امان
۱۹ خرداد - امنیت ولایت زیر ماسک دفاع از مردم فلسطین - زینت میرهاشمی

۱۷ خرداد ۰ تلاش بی فرجام خامنه ای برای مهار جنبشهای مردمی - زینت میرهاشمی

۱۶ خرداد - "دُشمن"ی که حلقه طناب شکست و ناکارایی را به گردن "نظام" انداخته - منصور امان
۱۴ خرداد - "دیگه تمومه ماجرا" - منصور امان
۱۳ خرداد - اعتصاب کامیونداران ضربه بر عمود خیمه نظام - زینت میرهاشمی

۱۰ خرداد - اعتصاب سراسری رانندگان کامیون علیه عاملان فقر - زینت میرهاشمی

۰۹ خرداد - سوریه؛ تبدیل رژیم جمهوری اسلامی از مُتحد به مُزاحم - منصور امان
۰۷ خرداد - "هزار فامیل" جمهوری اسلامی پا به فرار گذاشته - منصور امان
۰۵ خرداد - اعتصاب گسترده کامیونداران نمایشی از قدرت مردم - زینت میرهاشمی

۰۳ خرداد - پاسخ مردم به خیال بافی خامنه ای - زینت میرهاشمی

۰۲ خرداد - زمان تهاجُم چند برابر به "نظام" فرا رسیده - منصور امان
۳۰ اردیبهشت - خیزش کازرون، یک چشم انداز واقعیت یافته - منصور امان
۲۸ اردیبهشت - مداخله خرابکارانه قاسم سلیمانی در روند سیاسی عراق - زینت میرهاشمی

۲۷ اردیبهشت - از خروش کارگران هپکو تا خیزش مردم کازرون - زینت میرهاشمی

۲۶ اردیهشت - درب هسته ای روی هر پاشنه ای بچرخد، تدارُکچیها تعزیر می شوند - منصور امان
۲۴ اردیبهشت - دوران گُذار از برجام و قُمار دوباره رژیم - منصور امان
۲۲ اردیبهشت - وحشت رژیم از همبستگی معلمان و طلبکاری وزیر خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۰ اردیبهشت - ترس از ادامه نرمش قهرمانانه یعنی سقوط حقیرانه- زینت میرهاشمی

۱۹ اردیبهشت - پُشت ترامپ نمی توانید پنهان شوید؛ مسوول شُمایید - منصور امان
۱۷ اردیبهشت - آرشیو دغلکاری اتُمی، اسناد شکست گُروه پنج کشور است - منصور امان
۱۵ اردیبهشت - دخالت در مراکش، یک پرونده دیگر  - زینت میرهاشمی

۱۳ اردیبهشت - از بانه تا تهران، رژیم از تجمع مردم وحشت دارد -زینت میرهاشمی

۱۰ اردیبهشت - پاسُخ "نظام" شکن جامعه به چالش ظریف - منصور امان
۰۸ ادریبهشت - کارت دعوت به جنگ از طرف سرکرده سپاه  - زینت میرهاشمی

۰۶ اردیبهشت - شکستن اعتصاب از راه دستگیری کارگران و آزادی با قید کفالت - زینت میرهاشمی

۰۵ اردیبهشت - بودجه ۹۷؛ کام مصباح و حداد شیرین شد - منصور امان
۰۳ اردیبهشت - روحانی در نقش احمدی نژاد، ظریف در نقش مُتکی - منصور امان
۰۱ اردیبهشت - مشخص شدن «دشمن» در کف خیابان - زینت میرهاشمی

۳۰ فروردین - کدام دشمن در جنگ با خامنه ای است! - زینت میرهاشمی

 ۲۹ فروردین - آغاز دور نهایی قُمار روی "برجام" - منصور امان
۲۷ فروردین - پرش خاتمی از زیر چتر روحانی به روی نردبام موسوی و کروبی - منصور امان
۲۵ فروردین - خشم کشاورزان اصفهان یکی از میدانهای مین برای رژیم - زینت میرهاشمی

۲۳ فروردین - سقوط ریال، بحران ارز و فروپاشی اقتصاد - زینت میرهاشمی

۲۲ فروردین - نه ریسمان آنکارا، نه طناب مُسکو، "نظام" جنگ طلب گرفتار در باتلاق سوریه - منصور امان
۲۰ فروردین - فیلتر تلگرام از سوی اشباح گُریزپا - منصور امان
۱۸ فروردین - بهشت خودیها در مناطق آزاد اقتصادی - زینت میرهاشمی
۱۶ فروردین - سرکوب مردم فلسطین و همسویی خامنه ای با نتانیاهو - زینت میرهاشمی

۱۴ فروردین - خیزش اهواز؛ حرکتی در متن یک جُنبش همگانی - منصور امان
۱۳ فروردین - با شمشیر چوبی به جنگ اینترنت و تلگرام - منصور امان
۱۱ فروردین - حمایت خامنه ای از تولید داخلی با تعطیلی مجتمع نیشکر هفت - زینت میرهاشمی

۱۰ فروردین - شورش بر حق مردم اهواز علیه حذف فیزیکی و هویتی - زینت میرهاشمی

۰۸ فروردین - تحویل سال با شلیک موشک و وعده فلاکت - منصور امان
۰۶ فروردین - تغییرات در کاخ سفید؛ اُروپا کیش، جمهوری اسلامی مات شد - منصور امان
۰۴ فروردین - حداقل حقوق کارگران زیر سایه شوم نمره بازی - زینت میرهاشمی

۰۲فروردین - پس لرزه های قیامهای دی ماه در مواضع ولی فقیه و حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۰۱ فروردین - گانگسترهایی که پای "سران آفریقا" را به خزانه ملی باز کردند - منصور امان

 

 

نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
سردبیر: زینت میرهاشمی
هیات دبیران: منصور امان، زینت میرهاشمی
هیات تحریریه: منصور امان، زینت میرهاشمی، مهدی سامع

با ما به روز باشید

 

زیر محک زمان

کلیک کنید


قطعنامه های سه اجلاس شورای عالی سچفخا
                 (1388- 1391 – 1393)

ناشر: سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چاپ اول: 1394

چاپ و صحافی: چاپخانه باقر مرتضوی، آلمان - کلن
برای دریافت این کتاب با آدرسهای زیر مکاتبه کنید

NABARD/ B.P. 77 / 91130 Ris orangis/ France
nabard@iran-nabard.com
بهای کتاب 7 یورو
هزینه پستی 2 یورو

 

تداوم

گفتگویی با مهدی سامع

 

 

بیانیه توضیحی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

قیام سرنوشت ساز کارگران، تهیدستان و مردم آزادیخواه

 -------------------

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

°°°°

برگزاری پر شور چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

===

ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺭﻳﮑﻬﺎی ﻓﺩﺍﻳﯽ ﺧﻠﻖ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ ﭼﻬﻝ ﻭ ﺷﺷﻣﻳﻥ ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ ﺣﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﺭﺳﺗﺎﺧﻳﺯ ﺳﻳﺎﻫﮑﻝ

===

نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

ویژه بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل  ۸ بهمن ۱۳۹۳

مراسم چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل برگزار شد 

کلیک کنید

--- نبرد خلق شماره ۲۵۶  ---

ویژه نشست شورایعالی سازمان و همایش چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

نبرد خلق شماره ۳۵۶ اول اسفند ۱۳۹۳ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

 رستاخیز سیاهکل و جنبش فدایی

اسناد، دیدگاه، گزارش، عکس و شعر

************

حمید اشرف نویسنده جزوه «حماسه سیاهکل» نیست

مهدی سامع

«به طور قطع باید گفت که صاحبکار اصلی صنعت جدید جعل و تحریف تاریخ یکی از مهم ترین جریانهای انقلابی ایران معاصر، یکی از نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی است» (از متن)

ادامه مطلب

 

یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم):مهدی سامع

انتشارات نبردخلق

بهمن ۱۳۹۴

 

 

شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

طی سالهای 1349 تا 22 بهمن 1357

********

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت 19 بهمن،‏ چهل و چهارمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

********

مراسم یادمان چهل و سومین سال حماسه سیاهکل به روایت تصویر

 

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

هفتمین اجلاس شوراي عالي سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد.
كميته مركزي منتخب شوراي عالي سازمان اجلاس خود را برگزار كرد.

بهمن ماه 1391

 

شرایط کنونی و وظایف ما
 
گزارش سیاسی سخنگوی سازمان به هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 

***********

ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد - کلیک کنید

قطعنامه در باره تحولات سیاسی در شرایط کنونی

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران  

 

قطعنامه پیرامون بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

فیلم سخنرانی رفیق مهدی سامع، پیرامون تاریخ سازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره جنبش پیشتاز فدایی
 در مراسم 19 بهمن، گرامیداشت حماسه سیاهکل - هلند

برای مشاهده برنامه یادمان رستاخیز سیاهکل به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.youtube.com/pooyeh

اطلاعیه دبیرخانه سازمان  چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

برگزاری نشست سالانه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

پیام، مطلب، شعر و طرحهای رسیده

 به سایت نبرد خلق به مناسبت 19 بهمن سالگرد حماسه سیاهکل

 

ایران نبرد با تشکر از یاران و دوستانی که در سالگرد رستاخیز سیاهکل با ارسال شعر، مقاله و طرح ما را در این بزرگداشت همراهی کردند اقدام به درج آنها خواهد نمود. (کلیک کنید)

 

همایش گرامیداشت حماسه سیاهکل در کُلن – آلمان

 

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران

به مناسبت 19 بهمن‏، سی و ششمین سالگرد حماسه و قیام سیاهكل ‏- بهمن 1385

پنجمین اجلاس شوری عالی سازمان برگزار شد.

قطعنامه مصوب پنجمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

13 – 14 – 15 اکتبر 2006