فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۳ آذر

«دلجویی» یک قاتل برای سفیدسازی جنایت

زینت میرهاشمی

رئیسی، قاتل ۶۷،  روز یکشنبه ۱۲ دی، «دستور» رسیدگی برای پرداخت غرامت به خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی را صادر کرد. رئیسی، این چهره منفور و ضد بشری در سالمرگ قاسم سلیمانی، با «شهید» اعلام کردن قربانیان این جنایتِ بی رحمانه سپاه پاسداران خواستار «دلجویی» از خانواده های آنها شد.

با گذشت دو سال از شلیک دو موشک سپاه پاسداران به پرواز پی اس ۷۵۲ در ۱۸ دی ۱۳۹۸، دیگر عمدی بودن این اقدام تنها یک فرض نیست بلکه داده های مشخص خانواده های دادخواه قربانیان، این موضوع را ثابت می کند.

تناقضها و دروغهای رژیم از پنهانکاری و انکار تا «اشتباه یا خطای انسانی» دانستن این عمل، هر روز وزنه «عمدی» بودن این جنایت را سنگین تر می کند. رژیم در برابر خواست خانواده های قربانیان و کشورهای کانادا و اوکراین برای رسیدگی به پرونده این جنایت، اقدام به برگزاری یک دادگاه تشریفاتی و نمایشی پشت دربهای بسته کرده که مورد مخالفت و اعتراض خانواده ها واقع شده است. روند پیگیری پرونده از طرف رژیم، پنهان کردن نقش سرکردگان سپاه و شخص خامنه ای  ساده سازی جنایت است. پرداخت غرامت بدون برگزاری دادگاهی صلاحیت دار با حضور کارشناسان بین المللی و خانواده ها، و تفرقه افکنی بین خانواده های دادخواه با «شهید» خطاب کردن قربانیان، شیوه های ضد انسانی و منفور رژیم است که خریداری ندارد.

پرونده جنایت پاسداران در قتل ۱۷۶ سرنشین بیگناه هواپیمای اوکراینی، یک پرونده ملی است که واشکافی و محاکمه آمران و عاملان آن در چارچوب دستگاه فاسد و جنایتکار رژیم امکان ندارد. تا زمانی که جنایتکاران در قدرت هستند، دادگاه عادلانه معنا ندارد. پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی مانند پرونده های دیگر جنایتهای رژیم را باید تبدیل به کابوس رژیم کرد. استفاده از تمامی امکانات برای به محاکمه کشیدن رژیم در دادگاهها و نهادهای بین المللی یک تودهنی به «دلجوئیهای» رئیسی منفور است.

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول