فراسوی خبر ... یکشنبه ۳۱ مرداد

جنایت و چپاول؛ سابقه وزرای نظامی امنیتی

زینت میرهاشمی

روز شنبه ۳۰ مرداد، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ایراهیم رئیسی، معروف به قاتل ۶۷، در مجلس ارتجاع (شعبه ای از بیت خامنه ای) و حواشی آن، زخمهای ناشی از جراحی یکدست سازی خامنه ای را نشان داد.

مجلس فاقد اعتبار به لحاظ نمایندگی مردم، که ریاست آن یک دزد پرسابقه (پاسدار قالی باف) است، باید صلاحیت ۱۹ کارگزار امنیتی نظامی برای کابینه رئیسی را رسیدگی کند. صحنه های مضحک که به تیترهای اول رسانه های حکومتی تبدیل شد و روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۳۱ مرداد آن را «سکانس اول کابینه سیزدهم» نامید. «سکانس اولی» که قرار است دستان آلوده، ناپاک و خونین امنیتی نظامیهایی مورد اعتماد خامنه ای را شستشو داده و به جنایت و چپاول آنها برای ۴ سال اعتبار دهند. البته وجود باندهای مختلف و سهم خواهی از سفره پر چَربی قدرت، «سکانس اول» جدال باندها را جنجالی تر کرد.  روزنامه حکومتی آرمان ملی، یکشنبه ۳۱ مرداد از «ناپخته های کابینه پیشنهادی» نوشته است.

چینش وزرای پیشنهادی که زیر نظر خامنه ای صورت گرفته، نه تخصص در رشته وزارت مربوطه، بلکه خوش خدمتی به بارگاه ولی فقیه و کارتلهای مالی و نظامی تحت کنترل او، سپاه تروریستی پاسداران و قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام،  حوزه علمیه قم، قرارگاه خاتم الانبیا و .... است. نداشتن سابقه کاری و تخصص وزرای پیشنهادی رئیسی خود به یکی از موضوعهای چالش برانگیز در میان باندهای حکومتی تبدیل شده است. مخالفتهایی که حتا قبل از حضور آنها در مجلس ارتجاع، باندهای مختلف به آن اشاره کرده اند. اهمیت خروجی این چینش با سابقه مشترکشان، پیشبرد منویات رژیم ولایت فقیه به سرکردگی خامنه ای است.

نبود هیچ کس از اقلیتهای مذهبی، قومی و ملی و زنان در کابینه پیشنهادی نشانه نیافتن فرد مورد اعتماد حتا از میان سرسپردگان و ملتزمان به قدرت در میان زنان حکومتی و اقلیتها است. این بیان تنگتر شدن هرم معتمدان به ولی فقیه و تیره تر شدن سرنوشت رژیم است.

 اما در این نمایش چه گذشت و چه چشم اندازی را می توان ترسیم کرد؟ رئیسی در طلب اعتماد برای امنیتی نظامیها در مجلس ارتجاع با ردیف کردن یکسری حرفهای کلی هدف خود از چینش وزرایش را «عملی کردن وعده هایش» اعلام کرد.  او در حالی موضوع کرونا و سلامت را به دروغ از اولویتهای خود دانست که پاسدار محمد مخبر، معاون اول او، رئیس ستاد فرمان اجرایی امام و مجری فرمان خامنه ای در تحریم واکسنهای معتبر به بهانه ساخت واکسن برکت بوده و در شیوع ویروس کرونا نقش دارد.

 همچنین وجود ۹ نفر با سابقه خدمت در کابینه احمدی نژاد و نقش آنها در جراحی اقتصادی دوران احمدی نژاد آینده وعده های رئیسی را از همین حالا نشان می دهد.

سابقه کسانی که قرار است زیر چتر ریاست رئیسی جلاد «گام دوم » سلطه ارتجاع را پیش ببرند آنچنان از آدمکشی و چپاول و فساد و... آلوده است که ماهیت «گام دوم  انقلاب» خامنه ای را پیشاپیش رسوا کرده است. «گامی» برای مهار خیزشهای  مردم و جلوگیری از سقوط محتوم خود، گامی لرزان که ضعیف تر از خشم و اراده مردم برای تغییر وضع موجود است.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول