فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۳ شهریور

حکومت «پاکدست» خامنه ای، امنیت برای ابردزدها، قطع انگشتان دانه ریزها

 زینت میرهاشمی

 در کنار اختلاس ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت پتروشیمی «مهر»، از زیرمجموعه‌های هلدینگ «خلیج فارس»، خودسوزی و درگذشت سجاد امیری، یکی از کارگران شرکت پتروشیمی کرمانشاه به دلیل اخراج از کار رسانه ای شده است. این رویداد در کنار گسترش خودکشی میان نیروهای کار و دستگیری و پرونده سازی برای کارکنان صنعت نفت شرکت کننده در حرکت اعتراضی و ادامه پرونده سازی برای فعالان کارگری، سیاست حکومت برای تحمیل فقر و فلاکت با ابزار سرکوب را نشان می دهد.

حکم ۳۰ ضربه شلاق و حبس برای ۱۷ کارگر شرکت آذرآب، به دلیل شرکت در اعتراضهای خرداد ماه سال جاری، تغییر و به جزای نقدی معادل ۱۰ میلیون تومان تبدیل شده است. این به شکل روشن به معنی خالی کردن جیب کارگرانی است که برای گرفتن حقوق شان دست به اعتراض زدند.

به دنبال به چالش کشیده شدن دستور درمانیهای رئیسی جنایتکار و عدم موفقیت خامنه ای در مهار و سرکوب جنبشهای اعتراضی، ماشین کشتار فعالتر از هر هنگام به تنها راه حل قدرت نمایی تبدیل شده است. گیوتین رژیم برای قطع انگشتان دست به صورت علنی، وحشیگری بی حد و مرز پاسداران خلافت خامنه ای را بار دیگر به نمایش گذاشت.

از ابتدای فروردین تا ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۰۶ اعدام در جمهوری اسلامی صورت گرفته است. (خبرگزاری هرانا) . در خرداد ماه سال جاری ۹۹ مورد اعدام انجام شده است که نسبت به ماه قبل از آن چهار برابر است. (همان منبع). افزایش زندانیان زیر حکم اعدام در زندانها، موجب اعتراض خانواده های محکومان شد. آنها به درستی با شعار «اعدام نکنید»، یک خواست ملی را در اعتراضهای شان نشان دادند. رژیم در ششمین روز به  تظاهرات آنها در برابر فاسد قضائیه یورش برد و ۲۰ نفر را دستگیر کرد.

از طرف دیگر، امنیت جانی ابردزدان اختلاسگر ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه که سر آن به امپراطوری اقتصادی خامنه ای وصل است، گم شدن پنج هزار میلیارد تومان در یکی از شرکتهای وابسته به پتروشیمی، فیش حقوق ماهیانه ۳۰ میلیون تومانی جوان ۲۸ ساله در بنیاد مستضعفان، تا... و قطع انگشتان دانه ریزهای متهم به مواد مخدر و سرقتهای خرد، کاربرد قوانین جزایی غیر انسانی و ضد بشری در حکومت دزدسالار ولایت فقیه را نشان می دهد. اعمال مجازات «شرعی» برای پائینیها (فرودستان) برای پوشش کثافتکاریها، گندکاریها، چپاولگری و دزدیهای بالائیها (وابستگان به رانت قدرت) است. معنای حکومت «پاکدست» خامنه ای و رئیسی چیزی جز مشروع کردن استثمار و چپاول اکثریت مطلق مردم و سرکوب گسترده با ادعای «قوانین شرعی» نیست.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول