فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۸ شهریور

واژگونه کردن واقعیتهای جاری توسط حسن روحانی

زینت میرهاشمی

 

حسن روحانی که در هنگام سیرک انتخاباتی قول داد تا در جایگاه رییس دولت «تدبیر و امید» با کلیدش همه قفلهای بسته را باز کند و از مردم ۱۰۰ روز برای حل بحران اقتصادی مهلت خواست، مرتب با دروغگویی حقیقت را انکار کرده و به درستی به سلطان دروغ معروف شده است.

دروغها و چرند بافیهای حسن روحانی آنچنان ابعادی یافته که حتا همپالگیهایش هم او را مسخره می کنند. وی بی دنده و ترمز و بدون هیچ ملاحظه ای واقعیتهای موجود جامعه را وارونه نشان می دهد.

فلاکت جامعه، رشد منفی اقتصاد، افزایش فقر و تنگدستی و... آنچنان عریان و در میان مردم جاری است که با شیادی نمی توان عریانی آن را پنهان کرد. رژیم گمان می کند اگر برای مدتی خیابان را از معترضان پاک کند، قادر است واقعیت را هم پنهان کند. اگر تنها ابزار رژیم برای مهار معترضان در خیابان، سرکوب بی حد و مرز است، برای پنهان کردن فاجعه اقتصادی، فساد حکومتی و فلاکت و فقر باید شیادانه سیاه را سفید و شب را روز جلوه دهد.

روحانی که در هفته گذشته از مجانی کردن برق برای ۳۰ میلیون ایرانی در روستاها حرف زد روز شنبه ۱۵ شهریور از «بی نظیر بودن رشد اقتصاد ایران» در جهان حرف زد. وی گفت:«کم کشوری پیدا می شود که در سه ماهه اول سال ۹۹ تطبیق دهیم رشد اقتصادی آنها مشابه رشد ایران باشد.»

وزیر بهداشت رژیم، سعید نمکی هم در اینستاگرامش هیجان زده شده و در برتری مدیریت «تاثیرات کرونا»، ایران را با بریتانیا مقایسه کرده و به حکومت جایزه داده است.

در حالی که تعداد واقعی جانباختگان از کرونا در ایران، از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته، پایوران رژیم همچنان آمار واقعی را پنهان می کنند و به جامعه دروغ می گویند.

در رویدادی دیگر، معاون روحانی روز پنجشنبه ۱۳ شهریور از نداشتن امکان فروش حتا «یک قطره نفت» حرف زد. نوبخت حتا از عدم «امکان تبادل مالی» در رابطه با غذا و دارو سخن گفت. بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم، «گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد با رشد منفی ۳.۵ درصدی مواجه بوده، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴.۴ درصدی و گروه کشاورزی نیز رشدی منفی ۰.۱ درصدی داشته است.در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی ۱۴.۳ درصدی داشته است. بهار پارسال نیز این بخش نسبت به بهار سال ۹۷ رشد منفی ۳۵ درصدی داشت.» (رادیو فردا ۱۳ شهریور)

بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۷.۶ درصد و ۵.۴ درصد کاهش یافته و در سال جاری دوباره اقتصاد ایران ۶ درصد کوچکتر خواهد شد.» (همان جا)

روحانی وعده برق مجانی برای ۳۰ میلیون ایرانی داد. در حالی که اکثریت مردم مناطق روستایی سیستان و بلوچستان، خانه و آب آشامیدنی ندارند، روحانی قرار است چه مصرف برقی را مجانی کند؟ همانگونه که در برابر اعتراضهای گسترده به کشتار کولبران، همراه با وعده های رسیدگی به وضع آنان، نثار گلوله به جای نان ادامه دارد، می توان حدس زد که به جای وعده های برق مجانی، سفره های خالی و تاریکی نثار مردم خواهد کرد.

کشتار ۴ کولبر جوان نان آور خانواده در روز دوشنبه ۱۰ شهریور در سردشت توسط ماموران مناطق مرزی و «متجاوز دانستن» آنها برای توجیه کشتارشان، هم ساده سازی قتل توسط حکومت است. همانطور که سرنشینان هواپیمایی با ۱۷۶ سرنشین، به عنوان متجاوز با دو موشک سپاه به قتل می رسند، کشتار کارگران کولبر، با عنوان «تجاوز» توجیه و ساده می شود. سفره های خالی کولبران و جانهای از دست رفته آنها واقعیت جاری و عریانی است که دروغگویی روحانی را نقش بر آب می کند.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول