فراسوی خبر ... چهارشنبه ۸ اردیبهشت

اهمیت قطعنامه کنگره آمریکا و گَرد و خاک ماله کِش اعظم

زینت میرهاشمی

همزمان با جنجال درون نظام پیرامون فایل صوتی جواد ظریف و تیترهای درشت جراید رژیم در حمله به او و دفاع از مرده ریگ تروریست جنایتکار، قاسم سلیمانی، خبر خوش قطعنامه دو حزبی از اکثریت اعضای کنگره آمریکا در حمایت از خواسته های عادلانه مردم و محکومیت اعمال و رفتار دیکتاتوری ولایت فقیه بسیار قابل توجه و ارزشمند است. این قطعنامه ای حمایت از خواست اکثریت مطلق مردم ایران است که از همه امکانات رسانه ای در ایران محروم هستند.

در بازه زمانی برگزاری جلسه های کارشناسی و مذاکره رژیم با آمریکا، صدور قطعنامه اکثریت کنگره آمریکا با امضای ۲۲۵ نماینده از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، مبنی بر به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت و یک ایران غیر اتمی، همچنین محکومیت رژیم در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تروریسم دولتی، اهمیت بسیار برای جنبش ضد دیکتاتوری دارد. چرا که بر جولان دادن دیپلمات تروریستهای رژیم ایران در خارج از مرزها، ضربه اساسی وارد می کند. صدور این قطعنامه گوشه ای از خواست مردم ایران در مخالفت با سیاست مماشات با جمهوری اسلامی را بازتاب می دهد.

همزمان چرایی واکنشهای گسترده و تنفرآمیز مردم نسبت به گفته های ماله کش اعظم در فایل صوتی پخش شده، قابل تامل است. انتشار گسترده و کنشهای فراوان نسبت به این فایل نه به دلیل حرفهای ناگفته و محرمانه آن، بلکه به دلیل بیان پرده ای از کشاکش بین سهامداران قدرت و ثروت، در لجنزار حکومت فاسد از زبان یکی از مهره های مهم آن است. به ویژه حرفهای او تاکیدی بر شخصیت خودش، یعنی چهره ای دروغگو، دو چهره، حقیر ، ماله کش خطاها، خنده های چندش آور ظاهری و... است. این حقارت در حدی شد که جان کری، حرفهای یار وفادارش را تکذیب کرد.

انجام مصاحبه ظریف با سعید لیلاز، برای ثبت در «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری»، نهاد دولتی به ریاست حسام الدین آشنا، اطلاعاتی سابق و معاون کنونی روحانی صورت گرفته که عملی نه چندان رایج در درون نظام است. آن طور که از اطلاعیه دادسرای تهران در تشکیل پرونده قضایی علیه ظریف بر می آید این فایل صدا در ردیف «اطلاعات طبقه بندی شده » رژیم است. بنا به ادعای سخنگوی دولت روحانی قرار بوده بعدا با ویرایش پخش شود.

این که این فایل صوتی را چه کسی و چرا پخش کرده موضوع اصلی دعوای درون حکومتی خواهد بود. سخنگوی روحانی از «ربایش اسناد، توطئه ای علیه دولت، نظام و منافع ملی» حرف زده است. اگر چه این فایل صوتی در جنگ باندها برای پاره کردن هم بر سر سهم بیشتر در قدرت و ثروت در نمایش انتخاباتی پیش رو امکان دارد تاثیر گذار باشد اما در جبهه گسترده تحریم این نمایش تاثیری نخواهد گذاشت.

زیرا در روانشناسی مردم، این جدالها درون نظام و برای چپاول بیشتر مردم است. مردم در کف خیابان با صدای رسا گفته اند اصولگرا، اصلاح طلب دیگه تمومه ماجرا . ظریف هم جزئی از همین نظام جنایتکار است که با آب زمزم هم نمی تواند سیاهی شراکت در جنایتهای رژیم را پاک کرده و تقصیر آثار زیانبار ماجراجوئیهای تروریستی و ویرانگر رژیم بر معیشت و زندگی مردم را به پای ستون دیگر نظام بیاندازد. بنابراین طوفان ظریف در حد جدال درون نظام باقی خواهد ماند.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول