شهدای فدایی در اسفند ماه

رفقا: رحیم سماعی - مهدی اسحاقی - علی اكبر صفایی فراهانی – احمد فرهودی - جلیل انفرادی - اسكندر رحیمی - هادی فاضلی - اسماعیل معینی عراقی - شعاع الدین مشیدی - هادی بنده خدا لنگرودی - عباس دانش بهزادی - محمدعلی محدث قندچی - غفور حسن پور اصیل - هوشنگ نیری - ناصر صیف دلیل صفایی - مسعود احمدزاده - عباس مفتاحی - اسدالله مفتاحی - مجید احمدزاده - مهدی سوالانی - حمید توكلی - غلامرضا گلوی - بهمن آژنگ - سعید آریان - عبدالكریم حاجیان سه پله - مناف فلكی - علی رضا نابدل - یحیی امین نیا - جعفر اردبیلچی - محمدعلی تقی زاده - اصغر عرب هریسی - اكبر مؤید - علی نقی آرش - حسن سركاری –  مجتبی خرم آبادی – ابراهیم پور رضا خلیق - صبا بیژن زاده - بهنام امیری دوان - هوشنگ پورکریمی دریاکناری - عبدالرضا كلانتر نیسانكی - احمد غلامیان لنگرودی - محمدرضا بهكیش - یدالله گل مژده - حمید آزادی - جعفر پنجه شاهی - محمدعلی معتقد - جواد غفوریان - جلیل حواری نسب - سعید عقیقی - علی خلیقی - هوشنگ افبالی - عبدالرحیم صبوری - تیمور ستاری - منصور سعیدی - اقبال طاهرخو - بهاء الدین نگهداری - خسرو قره داغی - سیروس خرده بین - قنبر پیشدست - ناصر نجم الدینی - داود امیر احمدی - هاشم احمدزاده - شاپور تقربی - حمید رضوان - علیرضا ظریفی بامیان چوبداری - یعقوب شکرالهی - فریبرز کشاورز - 
 رضا حشمت زاده - مهشيد معتضد - موسی مکاری - حميد آقاوردی زاده - غلامرضا باقری آق بابا - فریده یوسفی - منوچهر ممیز شهادت - علی بیگلری - قدرت الله ارجمندی - محمدرضا راستی - حشمت خداداد - منصوره حبیبی زاده - طی سالهای 49 تا كنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع، در مبارزه علیه رژیمهای شاه و خمینی و برای تحقق دموكراسی و سوسیالیسم به شهادت رسیدند.

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۸، چهار شنبه اول اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰ فوریه ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول