شهدای فدایی در فروردین ماه

رفقا: جواد سلاحی، خشایار سنجری، محمد معصوم خانی، حسین الهیاری، بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، عباس سوركی، مشعوف (سعید) كلانتری، محمد چوپان زاده، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار، حمید اكرامی، محمدرضا كامیابی، غزال (پریدخت) آیتی، سیمین پنجه شاهی، عباس هوشمند، یدالله سلسبیلی، علی میرابیون، ناصر توفیقیان، جلیل اراضی، بهرام آق اتابای، عطا خانجانی، محمدآراز(بهروز)، آراز محمد وردی پور، غفور عمادی، عبدالله صوفی زاده، بردی محمدكوسه غراوی، قربانعلی پورنوروز، حاجی محمد آخوندی، سعید جوان مولایی، انشاء الله اسدیان، علی محمد خوجه، فیروز شكری، آنه بردی سرافراز، قربان (آرقا) شفیعی، علی اشترانی فرید، محمد ابراهیم مفتاح، فیروز صدیقی، نور محمد شفیعی، محمد رسول عزیزیان، پروین افروزه، محمد حرمتی پور، منوچهر كلانتری، صدیق دیده ور، احسان الله ایمانی، فریدون آشوری، غلام حسین خاکباز، محسن رفعتی، رویا علی پناه فرد، فرشته گل عنبریان، علی (مسعود) باختری، جمشید هدایتی، بهنام  و ... در پیكار علیه امپریالیسم و ارتجاع توسط مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۹،ششم فروردین ۱۳۹۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول