شهدای فدایی آذر ماه

رفقای فدایی: اسدالله بشردوست - پرویز نصیر مسلم - ابوالقاسم نیكچه همدانی - زهرا آقانبی قلهكی - علیرضا شهاب رضوی - علیرضا بهاری پور مزکوشی - علی عبدالعلی زاده - محمدرضا شهنواز - غلامرضا تاروردیان چایچی – ناهید ملک محمدی  - حمیدرضا سعادتی - مختار قلعه ویسی - احمد اقدسی - بهروز بهروزنیا - حسین تدریسی - فرهود روایی – محسن مدیر شانه چی - فریدون شافعی – ناهید محمدی - محمدعلی پاویار - حمید اشراق -  توکل اسدیان - بیژن حوایی – نسرین محمد پور دهکردی (ناهید محمدی) - جلال پورجعفری آزاد، - خسرو دستاران - حسین غلامی – علی رضا بهاری پور مزکوشی - محمد حسین معینی - پیام هنریار - کامیار کریمی - احمد طهماسبی - مجتبی تابا - مسعود فرخی پور - هوشنگ کیانی - مجتبی شادمان – ابوالقاسم اصفری صحت – عبدالکریم اجیرایی - مسعود صارمی - رحیم تشكری - حسن زكی زاده – آذر لطیفی - پیمان هنریار- وحید پیروزنیا - همایون پریزاده – رشید قرنی حسنی - رحمت طالب نژاد و..... در مبارزه علیه دیکتاتوریهای شاه و ولایت فقیه به شهادت رسیدند.

منبع نبردخلق شماره ۴۱۸، آدینه اول آذر ۱۳۹۸ ـ  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول