پرویز مختاری هم رفت

در میان انبوهی از خبرها تلخ پیرامون شرایط زندگی مردم، خبر درگذشت یک دوست و رفیق مهربان و نازنین بار اندوه را سنگین تر می کند. زنده یاد پرویز مختاری، زندانی سیاسی در دوران دیکتاتوری شاه و از طرفداران رفیق شهید مصطفی شعائیان بود. او در دوران سیاه استبداد مذهبی نیز از مخالفان حکومت بود و هیچگاه با ارتجاع سازش نکرد. هرگاه او به پاریس می آمد برایم ملاقات با او بسیار هیجان انگیز بود. انبوهی خبر و تحلیل داشت اما مایل بود به قول خودش از ساکنان این سوی آب بشنود.

با اندوه فراوان، فقدان او را به همسرش که یار همیشگی او بود، به دوستان و بستگانش تسلیت می گویم

 

مهدی سامع

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ ـ ۲۵ فوریه ۲۰۲۰

منبع: نبرد خلق ۴۲۳، آدینه ا فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲۰ مارس ۲۰۲۰

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول