گرامی باد یاد و نام فدایی شهید محمد حرمتی پور

گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

رفیق محمد حرمتی پور از  کادرهای اولیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در سال ۱۳۲۱ متولد شد. وی  قبل از پیوستن به سازمان، با تعدادی دیگر از رفقا فعالیت می کرد. رفیق حرمتی پور در ایجاد تیمهای مختلف سازمان و تامین تدارکات آنها در شهرهای مختلف نقش چشمگیری داشت، از جمله در اصفهان،  بابلسر و شاهی (قائمشهر). سازمان به خاطر توانایی و صلاحیت رفیق محمد، او را برای ارتباط با نیروهای انقلابی منطقه و جهان به خارج از کشور می فرستد. وی پس از مشکلات بسیار با نام ابوجمال به جنبش انقلابی فلسطین پیوسته و در عرصه سیاسی و نظامی به رتبه فرماندهی ارتقا پیدا می کند. پس از مدتی در بازگشت به ایران همراه با رفیق ایرج سپهری مورد شناسایی و تعقیب مزدوران حکومتی قرار می گیرند که طی درگیری رفیق ایرج سپهری با انفجار نارنجک خود و چندین مزدور را کشته و رفیق حرمتی پور از مهلکه می گریزد و مجبور می شود مجددا به خارج از کشور و این بار به یمن دمکراتیک برود و پس از مدتی به اروپا منتقل می شود. رفیق محمد تا سرنگونی رژیم شاه، تشکیلات خارج از کشور سازمان را هدایت می کرد. رفیق حرمتی پور و تعدادی دیگر از رفقا در ابتدای انقلاب با استناد به نظرات رفیق مسعود احمد زاده خواهان تداوم و گسترش جنگ مسلحانه انقلابی بودند. در سال ۱۳۶۰ رفیق حرمتی پور و تعدادی دیگر از رفقا و از جمله رفیق عبدالرحیم صبوری از «چریکهای فدایی خلق ایران» جدا شده و با نام «چریکهای فدایی خلق ایران _ارتش رهایی بخش خلق های ایران (آرخا)»  به فعالیت ادامه دادند. در سال ۱۳۶۰ اقدام به ایجاد یک جبهه پارتیزانی در شمال ایران کردند. انان چند عملیات علیه مرکز رادیو تلویزیون و مراکز سپاه و بسیج انجام دادند و بالاخره در فروردین سال ۱۳۶۱  مورد هجوم پرتعداد پاسداران و بسیجیها در منطقه «خی پوست» در مازندران قرار گرفتند که منجر به شهادت رفیق محمدحرمتی پور و تعداد دیگری از رفقا شد. پیکر این رفقا در «مجاور محله» قائم شهر به خاک سپرده می شود.

یاد و خاطره آنان گرامی

منبع: نبرد خلق ۴۲۳، آدینه ا فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲۰ مارس ۲۰۲۰

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول